Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000


Doktorgrader


Det juridiske fakultet

Cand.jur. Tor-Geir Myhrer vil fredag 9. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Personvern og samfunnsforsvar - Taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen" for den juridiske doktorgraden.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Ingvild Nordøy forsvarte 7. juni offentlig sin avhandling "Cytomegalovirus infection in the adult immunocompromised patient. Possible protective and pathogenic roles of the immune response" for graden dr.med.

Cand.med. Olaf Rødevand forsvarer fredag 9. juni kl. 10.15 i Store auditorium, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig sin avhandling "Evaluation of cardiac dimensions and function by new echocardiographic technology" for graden dr.med.

Cand.med. Odd Jarle Kvamme vil lørdag 10. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Samarbeid mellom legar - ei studie av intervensjonar i samarbeid mellom allmennlegar og sjukehuslegar, ved akuttinnleggingar i somatiske sjukehus" for graden dr.med.

Det historisk-filosofiske fakultet

Tore Bakken vil fredag 16. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "System og iakttagelse. Teorien om autopoietiske systemer og dens implikasjoner for moral og etikk" for graden doctor rerum politicarum.

Tore Helseth vil lørdag 17. juni kl. 10.15 i Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Filmrevy som propaganda. Den norske filmrevyen 1941-45" for graden doctor artium.

Helge Ryggvik vil lørdag 17. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Norsk oljevirksomhet mellom det nasjonale og det internasjonale. En studie av selskapsstruktur og internasjonalisering" for graden doctor philosophiae.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Alf Kirkevåg forsvarte 2. juni offentlig sin avhandling "Direct Radiative Forcing of Climate due to Tropospheric Black Carbon and Sulphate Aerosols" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Øyvind Hammer forsvarte 6. juni offentlig sin avhandling "Lateral inhibition models in developmental palaeobiology" for dr.scient.-graden.

Cand.real. Sylvi Marlén Sandvik forsvarte 7. juni offentlig sin avhandling "Reproductive ecology and effects of climate change in the late flowering alphine herb Saxifraga stellaris L." for dr.scient.-graden.

Christian Berndt forsvarer torsdag 8. juni offentlig sin avhandling "Continental Breakup Volcanism on the Norwegian Margin" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Lisbeth Meyer Næss forsvarer torsdag 8. juni offentlig sin avhandling "Humoral and cellular immunoresponses after vaccination with the Norwegian group B meningococcal vaccine" for dr.scient.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000

Publisert 7. juni 2000 16:37 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere