Kurs og stipend

Forrige Innhold Uniforum nr. 8 2000


Kurs og stipend


Familien Blix' Fond til fremme av medisinsk forskning

Søknad om bidrag fra Fondet til støtte av norsk medisinsk forskning innen feltene hjerte-kar-sykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene, sendes legatstyret v/h.r.advokat Harald Schjoldager, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo innen 15. juni 2000. Søknaden må skrives på fastsatt ajourført skjema, som kan fås samme sted.

Til utdeling i år står til disposisjon ca. kr. 1 000 000. Når det fra en avdeling sendes flere søknader, må avdelingen angi prioritetsrekkefølge.

Kompetansegivende kurs i basal molekylær biologi og genteknologi

Kurset er et forelesningskurs og vil bygge på boken Genetics, A Molecular Approach av T.A. Brown. Tredje utgave.

Kurset går over åtte påfølgende (torsdager) uker, fire forelesningstimer pr. uke og starter torsdag 19. oktober kl. 12-16. Det bil bli gitt anledning til å delta i lærerledete kollokviegrupper. Kurset avsluttes med eksamen for dem som ønsker det. Bestått eksamen gir to vekttall.

Kompetansegivende kurs i biomedisinsk statistikk

Innføring i statstikk for biomedisnske fag/Internettkurs. Det arrangeres hjemmeeksamen, og kurset gir opp til to vekttall avhengig av tidligere statistikkeksamener. SPSS for Windows blir brukt i øvelsesarbeidet.

Tid: 23. august - 10. desember 2000.05.23 Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs via Internett. Opplegget skal, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av PC, gjennomføres hjemme eller på arbeid.- Det er fullt mulig å benytte seg av PC-stue på UiO.

Det blir to samlinger i løpet av kurset, den første 23. august 2000.05.23

Nærmere informasjon og påmelding: Kristin Kjølstad, UiO, tlf. 22 85 63 82, fax 22 85 70 87, e-post: kristin.kjolstad@admin.uio.no


Forrige Innhold Uniforum nr. 8 2000

Publisert 25. mai 2000 12:30 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere