NVE anbefaler kraftverk ved Baroniet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000


NVE anbefaler å gi løyve til bygging av nytt kraftverk i Muradalen nær Baroniet Rosendal. Olje- og energidepartementet skal behandle saken. Men det er Stortinget som har siste ord.

Hattebergfossen
Denne fossen i Hattebergvassdraget rett bak Baroniet vil bli berørt av en ev. kraftutbygging.

Trine Nickelsen
Alv Reidar Dale (foto)

Det var i mai i fjor at konsesjonssøknaden fra Kvinnherad energi ble sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I en høringsuttalelse protesterte UiO kraftig og framholdt at konsesjonssøknaden burde avvises uten behandling. Det ble pekt på at nyetablering av et stort kraftverk er i strid med Stortingets intensjoner i Verneplan IV for vassdrag. Universitetet, ved Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse, eier Baroniet Rosendal i Sunnhordland.

NVE anbefaler kraftverk

Nylig forelå innstillingen som anbefaler Olje- og energidepartementet til å gi løyve til bygging av nytt kraftverk i Muradalen. – Etter vårt syn er verneinteressene ivaretatt, sier seksjonssjef Rune Flatby i NVE til Uniforum. Direktoratet mener at det nye kraftverket ikke vil medføre nevneverdige skader eller ulemper for Baroniet.

Saken til høring

– Vi har nå sendt saken ut på høring til kommuner og fylkeskommuner og berørte departementer. Høringsfristen er 15. august 2000, sier avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet, Harald Solli til Uniforum. Hva departementet mener om realitetene i saken, vil han ikke uttale seg om nå. – Vi vil først behandle denne saken når høringsuttalelsene foreligger. Når saken er ferdigbehandlet av departementet, sendes den til Stortinget.

Vil kjempe

En vannkraftutbygging vil ramme nærområdet til Baroniet, berøre den planlagte Folgefonna Nasjonalpark og komme i konflikt med verneplaner og tidligere vedtak på Stortinget. Interessen for å bevare natur- og kulturlandskapet omkring Norges eneste baroni, er sterke - også på Stortinget.

– Planene for kraftverkutbygging i Rosendal er i konflikt med helt klare miljøhensyn. Når saken kommer til Stortinget, vil den møte sterk motstand, sier Gunnar Kvassheim (V) i Energi- og miljøkomiteen til Uniforum. – Venstre vil kjempe mot utbygging. Vi ser på dette som en svært viktig miljøsak.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000

Publisert 7. juni 2000 18:09 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere