Færre vil studere ved UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000


Tallene fra Samordna opptak viser at Universitetet i Oslo har en nedgang i antall søkere. Nedgangen er størst ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Også ved Høgskolen i Oslo går søkertallet ned. Samtidig opplever Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet en sterk økning i antall søkere.

Den nasjonale trenden går fra det offentlige mot det private. Antall søkere med Universitetet i Oslo som førsteprioritet (primærsøkere) har sunket med 2,6 prosent siden 1999. Universitetet i Bergen har en nedgang på 6,4 prosent, mens Universitetet i Tromsø i år hadde en oppgang på 2,3 prosent. NTNU har størst oppgang målt i antall primærsøkere. Økningen på 8,6 prosent brakte NTNU opp på annenplass etter UiO. Andre læresteder med stor oppgang i antall søkere, er Kunsthøgskolen i Oslo, Høgskolen i Akershus og Arkitekthøgskolen i Akershus. Høgskolen i Oslo ble årets største taper målt som nedgang i antall søkere, med 1510 færre primærsøkere i år enn i fjor.

Samordna opptak fører også statistikk over søkningen til de ulike studier. Flere ønsker å studere medisin, mens færre vil studere realfag, jus og historisk- filosofiske fag. Realfagene går tilbake hele 8,2 prosent ved UiO, mens den nasjonale nedgangen i antall søkere til realfagene er på 7 prosent . Statistikken viser også at flere har sivilingeniør-, faglærer-, kunstfag-, arkitekt-, og vernepleierutdanning som førsteprioritet. Eksempler på utdanningstyper som har færre søkere er sykepleier-, allmennlærer-, førskolelærer- og journalistutdanning.

Tallene fra Samordna opptak er lagt ut på internett-adresse http://www.so.uio.no/statistikk/00

1998

1999

2000

Endring fra 1999 %

Antall søkere ved Samordna opptak

80 405

75 276

73 154

- 2,8

Universitetssektoren

Antall primærsøkere

1998

1999

2000

Endring fra 1999 %

Universitetet i Oslo

11 077

9 896

9 641

- 2,6

Universitetet i Bergen

4 439

4 575

4 280

- 6,4

Universitetet i Tromsø

1 237

1 360

1 401

+ 2,3

NTNU

6 933

7 260

7 886

+ 8,6

Norges Handelshøyskole

2 070

2 097

2 212

+ 5,5

Norges idrettshøgskole

485

451

429

- 4,9

Norges landbrukshøgskole

629

634

564

- 11

Norges veterinærhøgskole

550

550

519

- 5,6


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000

Publisert 25. mai 2000 10:51 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere