Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 2000


Doktorgrader

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Astrid Strømhaug forsvarte 3. mars offentlig sin avhandling "The impact of classic and novel antifolates on murine hematopoietic progenitor cells" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Harry P. Andreassen vil lørdag 11. mars kl. 10 i Aud. 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "From individual behaviour to population spatiotemporal dynamics" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.scient. Øyvind Albert Voie vil tirsdag 14. mars kl. 14 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Immuno- and neurotoxic effects of ortho-substituted polychlorinated biphenyls (PCBs)" for dr.scient.-graden.

Det odontologiske fakultet

Cand.odont. Svein E.B. Steinsvoll forsvarer fredag 10. mars kl. 10.15 i Auditorium I, 2. etasje, Geitmyrsvn. 69 offentlig sin avhandling "Immunological Studies of Chronic Marginal Periodontitis. Antibody Responses and Expression of Tissue Modulating Molecules in HIV- and HIV+ Persons" for den odontologiske doktorgrad.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mag.art. Katrine Fangen forsvarte 23. februar offentlig sin avhandling "Pride and Power - A Sociological Interpretation of the Norwegian Radical Nationalist Underground Movement" for dr.polit.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 2000

Publisert 8. mars 2000 17:41 - Sist endra 1. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere