Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 4 2000


Hva skjer?

Georg Sverdrups hus

Rasjonalitet, rettferdighet og samfunnsstyring

Seminar i anledning av professor Jon Elsters 60-årsdag

Tid: Torsdag 13. april kl. 10.15-17
Sted: Auditorium 1, Georg Sverdrups hus, Blindern

Program:
kl.10.15 Velkomsthilsen v/professor Aanund Hylland, Sosialøkonomisk institutt

Sesjon 1: Ordstyrer: professor Olav Gjelsvik, Filosofisk institutt

kl. 10.30: "Rasjonalitet og irrasjonalitet" v/professor Dagfinn Føllesdal, Filosofisk institutt

kl.12.00 "Rettferdighet for kvinner - "velferdisme" og Rawls" v/førsteamanuensis Hilde Bojer, Sosialøkonomisk institutt

Åpen diskusjon

Sesjon 2: Ordstyrer: professor Ole-Jørgen Skog, Institutt for sosiologi

kl. 14.15: "Folkesuverenitet, maktfordeling og vetorett: Noen betraktninger om Norges grunnlov og dens bakgrunn" v/professor Knut Midgaard, Institutt for statsvitenskap

Åpen diskusjon

kl. 15.45: "Elster og Marx" v/professor Karl Ove Moene, Sosialøkonomisk institutt

Åpen diskusjon

kl. 17: Avslutning.

Dans og musikk fra Indonesia

Indonesian Students Dance & Music Performances
In collaboration with the University of Oslo

fredag 17. mars kl. 14.30 i Georg Sverdrups hus, Blindern.

Fra programmet kan bl.a. nevnes:
Hilsningstale fra den indonesiske ambassadøren, H.E. DR. Tarmizi Taher; Instrument (Kolintang Rhythm) Lapaloma song; Mask Dancing (Balinese Dance) "Topeng Keras"; Instrument (Guitar & Flute)

a. Kembang Asih Songsb. Malati Songs; Badingding Dance (Folk dance from west Sumatra)

Songs & Vocal

a. Angin Mamiri
b. Getuk
c. Ayam den Lapeh

Smaksprøver fra Indonesia.

Krig for fred

Kort seminar på ettårsdagen for starten på NATOs bombing av Jugoslavia, med særlig vekt på norsk forsvarspolitikk

fredag 24. mars kl. 12.15-14 i Georg Sverdrups hus, Blindern.

Universitetet i Oslo mener at ettårsdagen for oppstart av bombingen av Jugoslavia må være en dag for ettertanke, en dag hvor vi ønsker å vise at vi tar FNs oppfordring om å gjøre år 2000 til International Year for the Culture of peace på alvor. Seminaret Krig for fred kan være en anledning til refleksjon over det som skjedde for ett år siden. Sentrale spørsmål vil være: Hva har vi lært av krigen på Balkan? Kan denne type krig forsvares etisk?

Som hovedinnledere har vi fått Ingvald Godal, Høyres fraksjonsleder i forsvarskomiteen, Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap, UiO og Henrik Thune, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Arr.: Informasjonsavdelingen og Seksjon for internasjonale programmer, SFA.

Museene på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndager kl. 13
Sted: Geologisk museum, 1. etasje

2. april: Mineraldag - med salg av mineraler og bestemmelse av prøver, utstilling og omvisning v/Geologisk Museums Venner og konservator Gunnar Raade.

Paleontologisk museum

Tid: søndager kl. 13
Sted: Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

12. mars: "Sjøskorpionen har satt spor etter seg på Ringerike" v/stud.scient. Odd Erik Tetlie.

Botanisk hage og museum

Tid: søndager kl. 13
Sted: Auditoriet, Botanisk museum

26. mars: "Blant orkideer og lianer i Borneos regnskog" v/skogoppsynsmann for Østmarka, Steinar Myhre.

Zoologisk museum

Tid: søndager kl. 13
Sted: Auditoriet, 1. etasje, Zoologisk museum

19. mars: "Insekter i hus og hytte" v/førstekonservator Jan Emil Raastad.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling
er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Søndag 12. mars: kl. 13 i 1. etasje: En arkeologisk reise til Israel - førsteamanuensis Laszlo Berczelly kåserer i utstillingen "Du slette tid!"

Søndag 19. mars kl. 13 i Foredragssalen i 3. etasje: Liv og landskap på Wogeo, Papua New Guinea - hvordan sted og landskap er en konkretisering av Wogeo-folkets liv og historie. Astrid Anderson, stipendiat ved Sosialantropologisk institutt, UiO, holder lysbildeforedrag fra sitt feltarbeid.

Søndag 26. mars kl. 13 i Foredragssalen i 3. etasje: "Dit pepper'n gror". Utstilling/happening ved billedkunstneren Constanse Gjelsnes. Et lekende perspektiv på etnografiske gjenstander - når blir de det?

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 3, Niels Henrik Abels hus, Blindern

30. mars: "Nasjonenes økologi" v/Peder Anker, Ph.D., UiO.

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

13. mars: "Hannah Arendts historiesyn: 'Story-telling' som meningsdannelse" v/Helgard Mahrdt, Germanistisk institutt.

20. mars: "Bilder av India" v/Thomas Hylland Eriksen, Institutt for sosialantropologi. Kommentarer ved Eldrid Mageli, Kathinka Frøystad og Arild Engelsen Ruud, redaktører av Bilder av India. Samfunn, politikk og utvikling.

27. mars: Heldagsseminar fra kl. 9.15-16 i 12. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern: "Einar Gerhardsen fra statsfiende til statsmann". Innledninger ved Finn Olstad, Jorunn Bjørgum, Per Maurseth, Ole Kristian Grimnes, Tore Pryser, Hege Skjeie, Egil Helle, Knut Einar Eriksen, Helge Pharo, Edgeir Benum, Trond Bergh.

Påmelding: t.e.forland@hi.uio.no, tlf. 22 85 48 93.

Handel

Middelaldersenterets tverrfaglige seminar våren 2000

Tid: mandager kl. 14.15-16
Sted: Forskningsparken, Seminarrom 7 (plan 2)

13. mars: "Myntøkonomi og varebytte" v/Kolbjørn Skaare.

20. mars: "Priser og handel i Norge i middelalderen" v/Gunnar Pettersen.

27. mars: "Krigerøkonomi og handelsøkonomi i vikingetiden" v/Lotte Hedeager.

Poetikkseminaret

Tid: fredager kl. 12.15-14
Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

10. mars: "Forholdet mellom poetikk og retorikk hos Aristoteles" v/professor Øivind Andersen.

Humanistisk Kollegium

Tema: Tendenser i samtidens teologi og fromjetsliv, i retning av dialog (eller konflikt) mellom religioner og trosformer. Det underliggende spørsmål: Er religion/tro en kilde til forsoning eller konflikt?

Tid: tirsdager kl. 19-20.45
Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

14. mars: "På grensen til Den andre. Gudsbegrepet mellom banalitet og ubegripelighet" v/Jan-Olav Henriksen (jfr. hans bok På grensen til Den andre. Om teologi og postmodernitet, Gyldendal, Ad Notam).

28. mars: "Jobs bok. Budskap og aktualitet i religionsdialogen" v/Grete Breievne og Ole Michael Selberg (jfr. Herren gav, Herren tok. En essaysamling om Jobs bok ved Asbjørn Aarnes og Mette Nygård, Verbum Forlag).

Politikk i det 21. århundre - refleksjon og resonnement

Arr.: Institutt for statsvitenskap i samarbeid med Dagbladet

Tid: torsdager kl. 16.15-18
Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern

9. mars: Internasjonalisering av styringsverk og politikk: Tom Christensen: "Stat og marked - globaliseringens seier?" og Morten Egeberg: "EU - mellom internasjonal organisasjon og statsdannelse".

16. mars: Optimisme og pessimisme i demokratidebatten: Johan P. Olsen: "Den dømmende makt og flukten fra den demokratiske politikken" og Hege Skjeie: "Feminisme i den 20. århundre - kvinnemobilisering fra stemmerett til statsfeminisme".

23. mars: Hvor går solidaritetsverdiene?: Ottar Hellevik: "Mot et nytt verdiklima i Norge?" og Tore Hansen: "Velferdsstaten og 'den tredje vei'."

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16
Sted: Sem.rom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern

14. mars: "Multilevel Governance and the Regulation of Genetic Technology" v/Inger Johanne Sand, ARENA.

21. mars: "Rethinking Nation-state Identities in Europe: Postwar Transformation in School Curricula and Textbooks" v/Yasemin Soysal, University of Essex.

28. mars: "The Political economy of Social pacts: Competitive Corporatism and European Welfare Reform" v/Martin Rhodes, EUI, Florence.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

10. mars: "Modelling Local Air Pollution: Credibility, Legitimacy and Participation" v/Steven Yearley, York (sociology).

17. mars: "Hvilken relevans har moderne fysikk for vår allmenndannelse?" v/Andreas Quale (fysikk, Oslo).

24. mars: "Hjerne og bevissthet" v/Per Andersen (medisin, Oslo) og Ragnar Rommetveit (psykologi, Oslo).

31. mars: "Kulturstudier som funksjonsanalyse: Har dagens vestlige kultur alvorlige dysfunksjonelle trekk" v/Sigurd Skirbekk (sosiologi, Oslo).

Senter for kvinneforskning

Fokus på 50-tallet

Seminarrekken med forelesninger fortsetter følgende onsdager: 15. og 29. mars og 12. april kl. 14.15-16 i Sognsvn. 70, seminarrommet, 4. etasje. 15. mars er temaet: "50-tallets fedre fortolket av 90-tallets sønner." Faglig ansvarlig: professor Gro Hagemann.

Hvilken løsning er bekkenløsning?

Fredag 17. mars kl. 9-16.15 i Sognsvn. 70, seminarrommet, 5. etasje

Innledninger ved: cand.polit., fysioterapaut Eva Haukeland-Fredriksen, Bergen, stipendiat, cand.med. Kitty Strand, UiO (forebyggende medisin), professor emeritus Einar Sudmann, UiB (ortopedi), cand.polit., fysioterapeut Eli Heiberg, Statens helseundersøkelser (antropologi). Kommentarer ved professor Harriet Bjerrum Nielsen.

Faglig ansvarlig: professor Kirsti Malterud.

Nettverk for forskning om seksualisert vold: Seksuelle overgrep i et religiøst perspektiv

Fredag 24. mars kl. 9-15 i Støttesenter mot incest, Youngsg. 5, 2. etasje

Innledninger ved sosionom Torbjørn H. Andersen, Høgskolen i Gjøvik, Kirkelig ressurssenter for mishandlede kvinner, representert ved administrasjonssekretær og konsulent Helene Horsfjord, kapellan Reimunn Førsvoll, Karmøy kommune og prest og leder for Kirkens bymisjon Helen Bjørnøy.

Faglig ansvarlig: dr.psychol. Svein Mossige, NOVA.

Påmelding innen 17. mars 2000.

Forum for diskursanalyse

Tid: fredager kl. 14-16
Sted: rom 1001, Eilert Sundts hus, Blindern

24. mars: "Konversasjonsanalyser fra politiavhør og rettsforhandlinger" v/Anna Birgitta Nilsen, Institutt for lingvistiske fag.

Ansvar for egen og fellesskapets utvikling

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.30
Sted: Aud. 3 (u.et.), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern

21. mars: "Fra forpliktelse til underholdning - når kunnskap blir dekadanse" v/Berit Ås, forfatter, professor i sosialpsykologi.

Å overleve krig og tortur - erfaringer med flyktninger i Norge

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger

Tid: onsdager kl. 16.15-18
Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern

15. mars: "Undersøkelse og viderehenvisning av nyankomne flyktninger" v/overlege Reidun Brunvatne, Senter for forebyggende helse, Ullevål sykehus.

22. mars: "Møte med traumatiserte flyktninger - hva bør behandleren vite?" v/Annette Lersbryggen, klinisk sosionom, Psykososialt senter for flyktninger.

U-landsseminaret med 25-årsmarkering

Tid: tirsdager kl. 18.15-20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

14. mars: "Retningslinjer for norsk næringslivsengasjement i Sør: Butikk versus Etikk." Debatt: Jon Vea (direktør for Internasjonal avdeling, NHO) vs Tarjei Leer-Salvesen (Norwatch-medarbeider, Fremtiden i Våre Hender).

21. mars: Markering av U-landsseminarets 25-årsjubileum: "Solidaritet i år 2000: Adjø likegyldighet?" Debatt: Arne Næss (SUM), Sigrun Møgedal (NORAD) og Rolf Wermundsen (SAIH). Ordstyrer: professor Bernt Hagtvet, Institutt for statsvitenskap. U-landsseminaret er blitt arrangert nesten hvert semester av studenter ved UiO siden det først kom i gang. De siste årene har den praktiske gjennomføringen blitt ivaretatt av SAIHs lokallag (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) på Blindern, mens SUM (Senter for utvikling og miljø) har det faglig-økonomiske ansvaret. Etter seminaret blir det enkel servering og et par velvalgte ord i foajeen utenfor auditoriet.

28. mars: "Hvem kan løse konfliktene i Sørkinahavet?" v/professor Stein Tønnesson (SUM).

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandag 3. april kl. 15-16.45
Sted: Auditorium i Patologibygningen

Tema: "Hvem eier forskningsresultatene? Medinnova som partner" v/Jacob B. Natvig, Inger-Helene Madshus, Lars Wik.

Katolsk studentlag

Tid: tirsdager kl. 18.30-21
Sted: Aud. 6, Eilert Sundts hus, Blindern

14. mars: "St. Olav i Østerled" v/mag.art. Lars Roar Langslet.

Møtet med det ekspanderende Vesten

Eurasia-seminaret

Tid: torsdager kl. 16.15-18
Sted: Kantinen, 12. etasje, Niels Treschows hus, Blindern

6. april: "Europeisering og amerikanisering i Russland og Asia - og motkreftene" v/Grigorij Pomerants, Moskva.

Østasia-seminaret

Tid: lunsj-seminar tirsdager kl. 12.15-13
Sted: møterom 389, P.A. Munchs hus, Blindern

4. april: "Miljøpolitikk og forflytningspolitikk for Three Gorges-prosjektet på Yangtze-elven i Kina" v/stipendiat Gørild Heggelund.

Sykkellunsj for UiOs ansatte

Hver tirsdag mellom kl. 11.15 og 12 inviteres universitetsansatte til å komme og sykle i den nye Spinningsalen ved Domus Athletica. Bruk lunsjpausen til å styrke kropp og sjel.

Nærmere informasjon: Harald Westby, tlf. 22 59 69 51.

Frokostmøter

Arr.: Karrieresenteret ved UiO

Torsdag 30. mars kl. 8.15-10: "Om verdinormer og etiske holdninger i omstillingsprosesser" v/Lasse Espelid, banksjef innen DnBs konsernstab for organisasjonsutvikling, med blant annet ansvar for DnBs traineeprogram.

Henv.: Jon Fredrik Alfsen, jalfsen@sio.uio.no, tlf. 22 85 32 52.

Jesus i moderniteten

Seminar tirsdag 28. mars i Seminarrom 309, Det teologisk fakultet, Blindernvn. 9.

I forkant av Humanioradagene "Jesus - 2000 ansikter" inviterer Det teologiske fakultet til bokpresentasjon og faglig seminar.

Boka "Jesus - 2000 år e.Kr." har først og fremst et aktuelt perspektiv. Den trekker fram nye og lite kjente Jesus-bilder og viser en overraskende bredde i framstillingene - fra Jesus som mor blant kvinnelige mystikere til Jesus-bilder i islamsk teologi eller blant unge rappere.

Seminaret vil belyse Jesus-forskningen og Jesus-bildene i en tidligere fase av moderniteten, rundt forrige århundreskifte. Første del behandler to sentrale forskere. Albert Schweitzer spilte en avgjørende rolle for den historiske Jesus-forskningen, ved å avslutte én epoke og å influere de neste 100 års Jesus-forskning. Lyder Brun, professor i teologi ved Universitetet i Oslo fra 1897-1940, introduserte den historiske Jesus-forskning i Norge. Begge illustrerer det vitenskapsteoriske dilemmaet om hvordan kritisk forskning og personlig tro skal forenes.

Den andre delen av seminaret setter søkelyset på en lite kjent side ved Jesusframstillingene i slutten av forrige århundre: hvordan de går inn i de nasjonale prosjekter som spilte en framtredende rolle i kulturlivet i perioden. Mot et bakteppe av den tyske forskning vil vi se på to norske Jesus-fremstillinger.

Seminaret, som er en del av aktivitetene til Satsingsområdet antikken, feltet resepsjonshistorie ved Det teologiske fakultet, har følgende program:

kl. 13.15-14: Presentasjon av boka "Jesus - år 2000 e.Kr."

Redaktør: Halvor Moxnes m.fl.

kl. 14:15-16: De moderne Jesus-forskere

Førsteamanuensis Trygve Wyller, TF: "Livet i verden er saa fuldt av skin. Noen trekk ved Lyder Bruns Jesus".

Professor Sigurd Hjelde, IKS: "Jesus fra Nasaret - en mann for alle tider? Om Albert Schweitzer som Jesusforsker og Jesusdisippel."

kl. 16:30-18:30: Jesus i nasjonalismens tidsalder

Professor Halvor Moxnes, TF: "Jesu liv for det tyske folk. Den historiske Jesus som nasjonalt prosjekt hos F. Schleiermacher og D.F. Strauss."

Førsteamanuensis Knut Aukrust, IKS: "Christopher Bruuns nasjonale Jesus."

Førsteamanuensis Pål Bjørby, Nordisk institutt, UiB: "Arne Garborgs Jesus, ein 'heimlaus' jærsk sosialist"?.

Professor Dag Thorkildsen, TF kommenterer.

Kontaktadresse: Halvor Moxnes, tlf. 22 85 03 18, Per A. Krumsvik, tlf. 22 85 03 03.

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14
Sted: Seminarrom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

21. mars: "Om pedagogikkens historie" v/førstgelektor Harald Jarning, Høgskolen i Oslo.


Forrige Innhold Uniforum nr. 4 2000

Publisert 16. mars 2000 10:35 - Sist endra 1. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere