Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 2000


Pressebiter

Fisk og kondomer

- Det er med fisk som med kondomer: Sosiale normer, tilgjengelighet, anvendelighet og ofte liten tid avgjør bruken. Dessuten er det kvinnens moralske forpliktelse, og ikke kun smaken på fisk, som gjør at vi ennå har et høyt fiskeforbruk i Norge.

Førsteamanuensis Svein Ottar Olsen, Norges fiskerihøgskole i Forskning 1/00

Misforstått snillhet

- Disse foreldrene har så store problemer og trenger så mye hjelp, at det har jeg ikke tid til. Det kan jeg godt hevde; kvaliteten på foreldrene de siste 20 årene har gått ned; det er en rekke foreldre som fôrer unger på øl, og som driver med misforstått snillhet!

Dramalærer Per Christian Hestbek i Universitetsavisa (NTNU), 4/2000

Uopplyst kamp

- Jeg har vært for naiv. Jeg trodde på fair play og en bedre forståelse for hvilken enorm betydning det tverrfaglige samarbeidet i Trondheim kan få for norsk økonomi. Isteden har vi fått en uopplyst kamp om de knappe ressurser.

Jeg har hatt for liten innsikt i det nådeløse maktspillet som har pågått hele tida. Du kan si jeg har hatt et for teoretisk forhold til Machiavelli.

Professor Jan Brøgger i Universitetsavisa (NTNU), 4/2000

Universitetets eget beste ...

Rektor Kaare Norum gikk imidlertid ut og oppfordret studentene til selv å engasjere seg istedenfor å kritisere Universitetet. Enkel retorikk, men den fører ingensteds hen. Politisk passivitet hos studenter er selvsagt ikke ønskelig, men dersom studenter er uengasjerte, kan dette henge sammen med at professorene er det. Resultatet blir uansett en sirkel hvor man forsker "for seg selv", bokstavelig talt.

I en tid hvor midler til Universitetet er knappe, kan økt engasjement også bidrag til legitimering av fagområder. Faglig engasjement er til Universitetets eget beste, rett og slett.

Caroline Rugeldal i Universitas 7/2000

Redaksjonell frihet

- Tiden er moden for at disse bladene redigeres etter redaktørplakaten, [...]

Jeg tror det hele bunner i en misforståelse av hva redaktørplakaten egentlig er. Den handler ikke om at all makt skal gis til redaktøren, men om å sikre redaksjonell frihet. Den skal gi klare linjer i den daglige redigeringen.

Martin Eide, medieforsker ved Universitetet i Bergen i Forskerforum 3/2000.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 2000

Publisert 8. mars 2000 16:09 - Sist endra 1. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere