Noen tanker om eksternfiansiering, kommersialisering og patentering

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 2000


Debatt

Svært mange av de vitenskapelig ansatte som har valgt UiO som arbeidsplass, har gjort det ut fra de grunnverdiene som har vært knyttet til universitetet. Retten til fri forskning, tid til å tenke, konsentrasjon om grunnforskning uten tanke på den egentlige nytteverdien i første omgang og gleden av å kunne undervise unge, ressurssterke studenter for så å kunne rekruttere de best egnede og veilede disse frem til høy kompetanse.

I den nye langtidsplanen opplever vi en til dels 180o kursendring i forhold til universitetets holdninger til eksternfiansiering, kommersialisering og patentering. Fra å være noe man kunne drive med, synes det som om det skal bli noe man bør eller må drive med for å bli vellykket i systemet. Myndighetene legger også føringer for dette med sitt opplegg om økende grad av delfinansiering av universitetsvirksomheten.

En mild fokusering på nytteverdien av forskningsresultatene og muligheten for kommersialisering er ikke i seg selv en uting. Hvis derimot dette skal bli hovedfokus for universitetet, vil mange måtte spørre seg om de ikke ville være bedre tjent med å ta seg jobb i industrien med én gang, der rammebetingelser og lønn er betraktelig bedre enn hva universitetet kan tilby. I fremtiden vil kanskje nettopp de beste gjøre dette. Hva da med de menneskelige ressurser, som tross alt er det viktigste for et universitet.

Ved fremtidig kommersialisering av universitetsvirksomhet, hvem skal få fortjenesten, de som genererer den, instituttene eller begge deler? I dagens system kan man bruke universitetets fasiliteter til å skape kunnskap som kan patenteres eller man kan skrive lærebok i arbeidstiden. Disse inntektene tilfaller den enkelte. Hvis man derimot skaffer en stor pott i eksternfinansiering, vil det da bli anledning til å bruke deler av denne til å fordoble lønnen sin? Skal man ha samme premieringssystemer som i næringslivet? Det må vi kanskje hvis vi skal begynne å konkurrere på deres premisser.

Hvor fører dette hen på kort og lang sikt for hele universitetskulturen? Hva med de fagene som ikke kan kommersialiseres? Hva med HF- og til dels SV-fagene? Skal vi bli et rent oppfinneruniversitet med hovedvekt på teknisk produktutvikling?

Universitetets valgte ledelse må snarest komme på banen for å forklare fakultetene hvor de ønsker å lede oss og til hva.

Pål Brodin,
professor/instituttbestyrer
Institutt for oral biologi


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 2000

Publisert 8. mars 2000 14:15 - Sist endra 1. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere