Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


Kommandør av St. Olav

norum og larsen
Foto: Ståle Skogstad

Universitetets rektor, Kaare R. Norum, ble mandag i forrige uke utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Det var kansellisjef ved slottet, Per A. Larsen, som overrakte den kongelige dekorasjonen. Norum ga uttrykk for stor glede for prisen, men understreket at den er en heder til alle i UiOs ledelse.

Blant dem som var til stede under seremonien og den etterfølgende mottakelsen, var dekanene, fakultetsdirektørene, fagdirektørene, venner og familie - inkludert barnebarna. Hedret er Norum blitt mange ganger før, med både nasjonale og internasjonale priser og utmerkelser.

82-åring disputerte

Otto Jebens
Foto: Trine Nickelsen

Den 82 år gamle høgsterettsdomaren, Otto Jebens, disputerte 15. januar for den juridiske doktorgraden i Universitetets gamle festsal. I avhandlinga "Om eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark" framfører han vektige grunnar for at den samiske befolkninga framleis har krav på eigedomsrett i dette området. Otto Jebens er den eldste som har teke den juridiske doktorgraden og den nest eldste som har teke doktorgrad her i landet. Han blei slått med to månader av medisinaren Erling Falsen Hjort som tok sin doktorgrad i 1980.
Får du ikke Uniforum?

Kom ikke årtusenets første Uniforum i posten til deg? Måtte du isteden låne avisa av en kollega eller plukke den fra et avisstativ? Da er du kanskje blant dem som nylig har bedt om å få bli abonnent på Uniforum eller som har fått ny adresse siden forrige nummer kom ut. - Årsaken til problemene er at de nye abonnementslistene følger lønns- og personalsystemet. Dette systemet er helt nytt og kan foreløpig ikke levere nye abonnementslister. En stund framover er vi derfor nødt til å bruke lister fra det gamle systemet som ikke lenger oppdateres, sier informasjonskonsulent Kristin W. Siebert til Uniforum.

Bli med på friidrett!

Innendørs 2000 i Ekeberg idrettshall
Øvelser herrer
Torsdag 10. februar:
60 m, 1500 m, lengde u/t, kule,
Tirsdag 9. mars:
Kretsmesterskap 60 m, 400 m, 3000 m, høyde u/t, kule.
Øvelser damer
Torsdag 10. februar:
60 m, 1500 m, høyde u/t, kule
Tirsdag 9. mars
Kretsmesterskap: 60 m, 400 m, 3000 m, lengde, kule.
Startkontingent: Kr 60,- per øvelse, kretsmesterskap kr 60,- per øvelse. Etteranmeldelse mot kr 40,- i tillegg per øvelse. Gi beskjed til Sofie Jakobsen ti dager før stevnet: s.a.jakobsen@admin.uio.no
som ordner påmelding og betaling.
Husk Holmenkollstafetten søndag 14. mai 2000
- vi trenger deg!

Sammen igjen i Oslo

Cohen, Riesenfeld, Lyche
Foto: Ståle Skogstad

De tre forskerne som utarbeidet den berømte ”Osloalgoritmen” i 1980 er igjen samlet i Oslo. Arbeidet deres den gang har lagt noe av grunnlaget for at vi i dag med største letthet kan tegne glatte kurver på dataskjermen. Hva de pønsker ut denne gang? Ekteparet Elaine Cohen og Richard Riesenfeld har sin base ved University of Utah, USA. I midten: Tom Lyche, Institutt for informatikk, UiO.

Nye åpningtider i Georg Sverdrups hus

Universitetsbiblioteket har nå åpent mandag til torsdag kl. 9-19 og fredager til kl. 17. Åpningstidene imøtekommer dermed ønsket fra brukerne om tidligere åpningstid om morgenen. Biblioteket vil fortsatt være stengt i helgene. Undervisningsrommene er åpne fra kl. 8-20.


Det Kongelige Frederiks …

"Universitetslærernes Kaar, der efter den første Bestemmelse syntes at blive saare fordeelagtige i Forhold til de øvrige daværende norske Embedsmænds, ere saaledes ved de senere Bestemmelser blevne intet mindre end attraaværdige. Da Staten imidlertid ei bør ønske at have et Universitet i sit Skjød, uden at dette tillige opfylder sin Bestemmelse, saa maa Staten ogsaa tilveiebringe de Midler, der ere fornødne til at Hensigten med Universitetets Stiftelse kan opnaaes. Hidtil haver det Norske Universitet kostet Statscassen saare ubetydeligt, da det tildeels er underholdt ved Privatmænds frivillige Subscriptions Gaver. Men det væsentligste Middel til at bringe Universitetet i Opkomst er upaatvivleligen at samme erholder duelige Lærere, og dette vil neppe skee, naar det erfares, at de Lærere, som allerede ere ansatte, ei uden Næringssorger kunne rygte deres Kald, og altsaa for at ernære deres Familier maa sysle med alskens Dont, uvedkommende og fremmed for deres videnskabelige Hværv."

Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I

Nordisk handikappolitisk råds Tilgjengelighetspris for 1999

Tilgjengelighetsprisen for 1999 gikk til Universitetet i Oslo og Stockholms universitet. Prisen hadde temaet ”Tilgjengelighet for alle til høyere utdanning”. I konkurransen om prisen deltok et universitet fra hvert av de fem nordiske landene. Konkurransebidragene fra Universitetet i Oslo og Stockholms universitet var ifølge juryen preget av det samme høye ambisjonsnivå med hensyn til å finne fungerende helhetsløsninger for studenter med ulike typer funksjonshemninger.

ECTS-katalogen, universitetets katalog på engelsk

Universitetets katalog på engelsk, Prospectus & Course Catalogue with ECTS Information 1999/2000, er kommet i ny og oppdatert utgave. Katalogen retter seg mot flere brukergrupper, for eksempel programstudenter og andre internasjonale søkere til UiO, studenter fra UiO som ønsker å studere et semester eller to i utlandet og vitenskapelig- og administrativt ansatte ved UiO og deres kolleger ved utenlandske institusjoner. Katalogen er et resultat av et samarbeid mellom fakultetene, Universitetets senter for informasjonsteknologi og Seksjon for internasjonale programmer. Prospectus & Course katalogen finnes også på UiOs web-sider http://sgml.uio.no/ects/aktiv/Nøtter

Kven er dette?
  1. Hvem er dette?
  2. Hvem var rektor ved UiO i årene 1977-84?
  3. Hvilket fag forbinder du med navnet Gisle Hannemyr?
  4. Hvor mange historikere er ventet til Blindern under "Verdenskongressen for historikere" i august?
  5. Hvilke var de opprinnelige fire fakultetene ved UiO?


SvarForrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 31. jan. 2000 10:45 - Sist endra 1. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere