Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


Pressebiter

Farvel til universitetene

- Selv om «alle» er enige om at universiteter og forskning er viktig, går politikken i praksis ut på å bygge ned universitetene. Fag legges ned, universitetenes mangfold blir redusert, og det samme blir både midler til forskning og til undervisning. Det er dramatisk, ikke minst fordi det er et ledd i en avvikling som har pågått over flere år. Det virker ikke som offentligheten er klar over hva som er i ferd med å skje. Det verste er at avviklingen ser ut til å være helt uten politisk styring.

Line Alice Ytrehus i Dagbladet 16. januar 2000

Etikk på universitetet

- Vi har ment at moral og etikk ikke bare er orientert mot individer og ideer, men også mot institusjoner og institusjonskulturer. Eksempelvis: Det at det er så lite "juks" og "fanteri" i forskning har primært en institusjonell forklaring. Det er et krevende felt hvor mange vitenskapelige utfordringer gjenstår. Tradisjonelle kultur- og verdifag, som filosofi og teologi, er ofte ensidig orientert mot individer, mens tradisjonelle samfunnsfag ofte er ensidig orientert mot institusjoner og strukturer. Det mistrøstige resultat er for ofte institusjonsløs etikkforståelse og etikkløs institusjonsanalyse.

Førsteamanuensis Ragnvald Kalleberg, faglig prosjektleder for universitetets Innsatsområde etikk i Etikkinformasjon nr. 4/99.

Skjønner ikke

- De skjønner meg ikke, at Europas rikeste land ikke kan investere mer penger i forskning, spesielt på områder der det gjelder å sikre landet en fremtid uten gass og olje. Men han legger raskt til at forholdene er blitt noe bedre, og at Regjeringen har lagt opp til en ny forskningsbasert industri. Dog uten å ta konsekvensen av det fullt ut. For "landet flyter av penger, men likevel er bare fire milliarder kroner, 10 prosent av oljefondets verdi, øremerket forskningsformål".

Rektor Kaare R. Norum i Aftenposten 21. desember 1999

Mobbing av lærere

- Lærerne og lærerutdanningene har de siste årene blitt utsatt for en kollektiv mobbing. Jeg kjenner ikke til noen vitenskapelig holdbar dokumentasjon som tyder på at lærerutdanningen i Norge er dårlig. Men der, som i andre utdanninger, er det trolig fagtrengsel. Vi har en lang tradisjon for å ha klasselærere i Norge. I Danmark er det for eksempel faglærere allerede fra 1. klasse. Vi må være mer ydmyke til å tenke nytt her i Norge. De skolereformene som er kommet, har ikke vært reformer av grunnleggende betydning, det suser og går på samme måte rundt omkring, både i departementet og i skolene.

Professor i spesialpedagogikk ved UiO, Edvard Befring, i Forskning nr. 7/99.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 27. jan. 2000 09:03 - Sist endra 1. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere