Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


Doktorgrader

Det teologiske fakultet

Lic.theol. Kristian Alm vil lørdag 29. januar kl. 10.15 i Universitetets Aula offentlig forsvare sin avhandling "Visjoner om skyldfrihet: Henrik Ibsen - Friedrich Nietzsche - Knud E. Køgstrup - Ole Hallesby" for den teologiske doktorgrad.

Cand.philol. Kjetil Grandal vil lørdag 12. februar kl. 10 i Universitetets gamle festsal, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "En kjærlighet med rom for alle? Apokatastasistanken i lys av gudsbildet med henblikk på moderne protestantisk teologi" for dr.art.-graden.

Det juridiske fakultet

Cand.jur. Ole-Andreas Rognstad forsvarte 11. desember offentlig sin avhandling "Spredning av verkseksemplar. Om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk" for den juridiske doktorgrad.

Cand.jur. Otto Jebens forsvarte 15. januar offentlig sin avhandling "Om eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark" for den juridiske doktorgrad.

Cand.jur. Ulf Hammer forsvarte 22. januar offentlig sin avhandling "Tilrettelegging av kraftmarkedet. En studie i reguleringen av nettets koordinerende funksjoner" for den juridiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Trygve Aarflot forsvarte 14. desember offentlig sin avhandling "Is chronic widespread musculoskeletal pain part of a multisymptom-syndrome? A community study of 40-42 year old men and women" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Klaus Beiske forsvarte 22. desember offentlig sin avhandling "Phenotypical and Functional Properties of Normal and Neoplastic Lymphoid Cells" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Karin Agnethe Semb forsvarte 14. januar offentlig sin avhandling "Studies of novel anticancer drugs in patients with metastatic malignant melanoma or non-small cell lung cancer including studies of pharmacokinetics and transcapillary fluid balance" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Liv T.N. Osnes forsvarte 14. januar offentlig sin avhandling "Studies on activation and regulation of tissue factor (TF) activity in human monocytes" for den medisinske doktorgrad.

Ragne Kristin Bentsen Farmen forsvarte 19. januar offentlig sin avhandling "The relationship between exposure and uptake of polycyclic aromatic hydrocarbons and the quantitation of biomarkers in occupationally exposed workers" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.scient. Jeanne-Marie Berner forsvarte 21. januar offentlig sin avhandling "Molecular Studies of Gene Aberrations in Human Sarcomas" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Torunn Stene Nøvik forsvarte 22. januar offentlig sin avhandling "Validity and Use of the Child Behavior Checklist in Norwegian Children and Adolescents" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Maya Tigalonova forsvarer fredag 29. januar kl. 10.15 i Auditorium, lab-bygget, Ullevål sykehus offentlig sin avhandling "IgG-receptors and cytokines in skin and serum from healthy individuals and patients with psoriasis" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Jarle Ebeling vil lørdag 5. februar kl. 10.15 i Universitetets Aula offentlig forsvare sin avhandling "Presentative construction in English and Norwegian. A corpus-based contrastive study" for den filosofiske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Bård Espen Storvik forsvarte 20. desember offentlig sin avhandling "Contributions to nonparametric curve estimation" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Trine Johansen Meza forsvarte 13. januar offentlig sin avhandling "Epigenetic studies in Arabidopsis thaliana: transgene silencing and methylation patterns in foreign DNA sequences" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Tommy Wessel Nordeng forsvarte 21. januar offentlig sin avhandling "Intracellular transport of molecules engaged in presentation of exogenous antigens" for dr.scient.-graden.

Cand.pharm. Gry Stensrud forsvarte 21. januar offentlig sin avhandling "Gamma irridation of liposomes - stability and toxicity studies" for dr.scient.-graden.

Det odontologiske fakultet

Rasa Skudutyte forsvarte 9. desember "Dental Caries and Periodontal Diseases in Adult Lithuanians" for graden Master of Science (Dentistry).

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Øistein Røisland forsvarte 7. januar offentlig sin avhandling "Rules and Institutional Arrangements for Monetary Policy" for dr.polit.-graden.

Mag.art. Inger Furseth forsvarte 14. januar offentlig sin avhandling "People, Faith, and Transition. A Comparative Study of Social and Religious Movements in Norway, 1780s-1905" for dr.polit.-graden.

Kandidat i sykepleievitenskap, Ida Torunn Bjørk forsvarte 21. januar offentlig sin avhandling "Hands-on-nursing: New graduates' practical skill development in the clinical setting" for dr.polit-graden.

Lasse Fridstrøm forsvarer fredag 28. januar kl. 14.15 i Auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern offentlig sin avhandling "Econometric models of road use, accidents, and road investment decisions" for dr.polit.-graden.

Cand.sociol. Ketil Skogen forsvarer fredag 28. januar offentlig sin avhandling "Cultures and natures. Cultural patterns, environmental orientations and outdoor recreation practices among Norwegian youth" for dr.polit.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 27. jan. 2000 09:30 - Sist endra 1. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere