Den besværlige formidlingen

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


Debatt:

Vi som har vært med på å skrive utredningen om formidlingspolitikken ved Universitetet i Oslo, registrerer at vi har store problemer med vår egen formidling, ikke minst overfor professor Tyge Greibrokk. Med henvisning til sin egen lesning av dokumentet hevder han:

«Utredningsgruppen bruker uttrykket forskningsformidling om oppgaver som i sin essens enten er formidling om forskning eller direkte markedsføring, alt rettet mot massemediene.»

I utredningen legger vi nettopp vekt på å understreke at forskningsformidling etter vår oppfatning ikke først og fremst dreier seg om kontakten med massemediene, og vi trekker uvanlig skarpe skiller mellom forskningsformidling og markedsføring. Vårt forslag til definisjon lyder slik:

«Med begrepet forskningsformidling viser vi her til det at forskere formidler vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger ut av et spesialisert forskningsfelt, til personer utenfor feltet.»

Blant disse personene utenfor feltet trekker vi særlig fram forskere i andre fag/fagfelter, profesjonsutøvere (leger, jurister etc.), studenter og lærere/elever i skolen. Men selvsagt må også massemediene bygges inn i en formidlingspolitikk.

Avgrensningen mot markedsføring/PR formulerer vi slik: «PR-arbeid er legitim virksomhet, ikke minst for faglige ledere og dem som har overordnet ansvar for institusjonen. Forskningsformidling utføres imidlertid ikke med dette for øye, selv om den kan komme til å få slike virkninger.»

Greibrokk tar i sitt innlegg også avstand fra at formidling skal innføres som en del av arbeidsplikten for de vitenskapelig ansatte. Dette er allerede for lengst definert som en del av arbeidsplikten, noe vi redegjør for i utredningen. Vårt (sterkt kontroversielle) forslag har vært å knytte denne arbeidsplikten til en fleksibelt fortolket stillingsprosent.

Greibrokk peker for øvrig på en rekke formidlingsutfordringer som gjør deler av hans innlegg til et kjærkomment supplement til vår utredning.

Ragni Piene, professor
Matematisk institutt

Forskningsformidling - av hvem og for hvem?

Les mer om saken på Uniforum og Apollons nye felles debattside: http://www.admin.uio.no/ia/debatt/index.shtml


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 28. jan. 2000 11:19 - Sist endra 1. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere