Kritisk til NUFU-avtalen

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


- At NUFU-avtalen vil støtte nasjonale forskningsprioriteringer i sør , ser fint ut på papiret, men i praksis vil man bare støtte de prioriteringene som også interesserer norske forskere. Dermed kan viktige, kanskje de viktigste, prioriteringene i sør risikere ikke å få støtte.

NUFU : Nasjonalt Utvalg for Utviklingsrelatert Forskning og Utdanning

Det sa dr. Beyene Petros fra Institutt for biologi ved Universitetet i Addis Abeba, i sitt innlegg i anledning av 20-års jubileet for Nord-Sør-samarbeidet ved Universitetet i Oslo. Siden 1991 har dette samarbeidet vært nasjonalt regulert via den såkalte NUFU-avtalen mellom Universitetsrådet og Utenriksdepartementet.

Beyene mente også det var et problem at NUFU-avtalen i praksis prioriterer de forskerne i sør som allerede har kontakt med norske forskere og vet hva disse interesserer seg for. De som ikke har norske kontakter, har svært begrensede muligheter for å nå frem.

Uniforum har bedt Rune Nilsen, leder av utvalget for NUFU og professor ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, om å kommentere kritikken.

- Jeg er enig i at det er et dilemma at bare de områdene også norske forskere er interessert i, får støtte, men NUFU er et lite program, som skal dekke opp en nisje. Det er viktig og riktig å sette inn ressursene der de norske partnerne er interessert, fordi avtalen forutsetter at de stiller med sin arbeidstid, lønn og infrastruktur. En forutsetning for NUFU-avtalen er samarbeid og matchende interesser mellom partnere, og partnerinstitusjonene i sør har en formell og viktig plass i prioriteringen av søknadene. Andre prioriteringer som ikke inkluderer norske partenere, kan falle under for eksempel NORADs andre støtteprogram, sier Nilsen.

- NUFU er bare ett element i en helhetlig tenkning der det parallelt satses fra NORAD, Norges Forskningsråd og universitetenes annen egenvirksomhet. Tenkningen er klart nedfelt i den nasjonale strategien som UD har skrevet for dette feltet, sier Nilsen. Han forstår at det kan være et problem at de som allerede kjenner norske forskere, har lettest for å komme ”til mølla”. Imidlertid understreker han at det er gjort et stort arbeid fra NUFUs side med å lage en hjemmeside som sikrer maksimal informasjon – også til dem som ikke kjenner noen fra før.

Afrikanske universiteter i krise


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 28. jan. 2000 10:41 - Sist endra 1. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere