Afrikanske universiteter i krise

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


Krise på alle plan. Det er det som best karakteriserer situasjonen ved afrikanske universiteter sør for Sahara ved inngangen til et nytt årtusen.

Gro Lien Garbo (tekst og foto)

petros
KRITISK: - De viktigste prioriteringene fra Sør risikerer ikke å få støtte via NUFU-programmet, mener dr. Beyene Petros fra Universitetet i Addis Abeba, Etiopia.

Leder av forskningsrådet i Mali (CNRST), professor Mamadou Diallo Iam, hadde skrevet KRISE med store bokstaver gjentatte ganger på lysarkene han hadde med for å illustrere foredraget sitt om utfordringene afrikanske universiteter står overfor ved inngangen til et nytt årtusen.

Fire afrikanske akademikere og samarbeidspartnere var 15. desember invitert til å innlede om sine respektive fremtidsperspektiver i anledning av Nord-Sør-samarbeidets 20- årsjubileum ved Universitetet i Oslo (UiO). Mangel på økonomiske midler, et stadig økende antall studenter, tap av gode akademikere til Vesten og mangel på utstyr, var blant problemene som ble nevnt av flere av innlederne.

Blant de 150 medlemmene av Sammenslutningen av afrikanske universiteter (Association of African Universities) har bare 50 tilgang på Internett, kunne professor Andrew Siwela (Zambia) fortelle.

Han fortalte at alle afrikanske universiteter i utgangspunktet har hatt to hovedutfordringer: 1. Å overta etter kolonimakten. 2. Å gjøre universitetene til lokomotiver for de respektive landene. Siwela understreket at den første utfordringene var overvunnet, men at det stod verre til med den andre.

- De økonomiske problemene er alvorlige for alle universiteter sør for Sahara, sa han, og pekte på at den pressede situasjonen med lite tilgang på litteratur og dårlige vilkår for å forske dessverre fører til at en del forskere blir både kyniske og opportunistiske.

For å løse de økonomiske problemene mente Siwela at man må gå til drastiske skritt som betalende studenter, utleie av lokaler til eksterne, og produksjon og salg med økonomisk gevinst for øye - for eksempel dyrking og salg av blomster. Alt dette for å styrke økonomien i tillegg til de statlige overføringene.

Som prorektor F.W.G. Hill fra Universitetet i Zimbabwe uttrykte det:

- Alt vi får av statlige overføringer, går til lønninger. Det er ikke mulig å drive et universitet på den måten.

Frihet

UTSTILLING
En utstilling om Nord-Sør-samarbeidet henger fortsatt oppe i Georg Sverdups hus, ved siden av kantinen.

Siwela pekte også på at det er viktig for universitetenes autonomi at ikke myndighetene peker ut dem som skal lede universitetene. Også dr. Beyene Petros fra Addis Abeba universitet i Etiopia understreket i sitt innlegg hvor viktig akademisk frihet er og at institusjonell frihet og akademisk frihet går hånd i hånd.

- Denne friheten skorter det mye på ved universiteter i Sør, understreket han.

Kritisk til NUFU-avtalen


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 28. jan. 2000 10:39 - Sist endra 1. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere