Åtte kunstnere får oppdraget med å lage kunst til Livsvitenskapsbygningen

Det skal kjøpes inn kunst for mellom 50 millioner og 150 millioner kroner til Livsvitenskapsbygget ved UiO. Nå er det avgjort hvem som får oppdraget. 

FØRSTE UTKAST: Slik skulle den ferdige Livsvitenskapsbygningen bli før planene om en samlokalisering med Oslo universitetssykehus kom på bordet. Nå er det bestemt hvem som skal bidra med kunst til nybygget. 

Illustrasjon: Ratio arkitekter/Mir

Disse er Camille Henrot (Frankrike), Jess Johnson (New Zealand), Ann Lislegaard (Tønsberg), Michael Dean (Storbritannia), Jan Freuchen (Kristiansand), Toril Johannessen (Trondheim)  og Lea Porsager (Danmark). I tillegg er Ane Graff (Bodø) blitt invitert til et direkteoppdrag.Det melder KORO, Kunst i offentlige rom.

Nasjonale og utenlandske kunstnere ble invitert til to lukkede konkurranser. Fremfor å levere utkast til ferdige verk ble de oppfordret til å formidle idéer i tilknytning til oppdraget. Kunstnerne sto dermed friere til å velge ut steder for sitt prosjekt basert på arkitektenes tegninger, står det i en melding på KOROs nettsider.  

Kuratorer for prosjektet er Marte Danielsen Jølbo, Karen Christine Tandberg, Elin Maria Olaussen og Thomas Hestvold.

Kan bruke nærmere 150 millioner på kunst

Livsvitenskapsbygget vil komme på 97500 kvadratmeter og bli Norges største forskningsbygg når det står ferdig. Bygget skal huse forskere fra både farmasi, kjemi, og medisin ved UiO, samt mesteparten av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus. Bygget er budsjettert å koste over 11 milliarder kroner. Vanligvis skal et offentlig byggeprosjekt bruke mellom 0,5 og 1,5 prosent av kostnadene til offentlig utsmykning, går det fram av KOROs nettsider.  Dermed blir det trolig kunst for mellom 50 og 150 millioner kroner i det ferdige bygget. Det skal etter planen stå ferdig i 2027. 

– Håper prosjektet vil vekke nysgjerrighet

– Vi fikk inn mange gode utkast og på bakgrunn av dette har vi valgt ut syv kunstnere som skal jobbe med et eller flere verk i tilknytning til livsvitenskapstematikken. I samarbeid med arkitektene og landskapsarkitektene har vi funnet gode plasseringer for kunstverkene som vil kunne ses og oppleves i hele området. Vi ser fram til videre samarbeid og håper prosjektet vil vekke nysgjerrighet på tvers av landegrenser, sier kurator og prosjektansvarlig fra KORO, Marte Danielsen Jølbo i en artikkel på KOROs nettsider. 

– Vi gleder oss til å se mer av kunsten

– Universitetet i Oslo har stor forventning til kunstens medvirkning og plass i Livsvitenskapsbygget, og til KOROs kuratoriske arbeid. I et godt samspill vil arkitektur og kunst berike og understøtte konvergensprinsippet, som Livsvitenskapsbygget i sin helhet tar utgangspunkt i. Kunstnere på internasjonalt nivå skaper kunst av høy kvalitet som kan gi unike opplevelser i møte med internasjonalt, tverrfaglig forsknings og helsefaglig miljø. Vi gleder oss til å se mer av kunsten, uttaler Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo i omtalen på KOROs nettsider. 

Les om de åtte kunstnerne som har fått utsmykningsoppdraget. 

 • Les mer om Livsvitenskapsbygget i Uniforum: 

Milliardsprekk for Livsvitenskapsbygget - trolig ikke ferdig før 2027

Helse Sør-Øst gir grønt lys: Oslo universitetssykehus får lokaler i Livsvitenskapsbygget

Regjeringa vil at UiO og Oslo universitetssjukehus skal dela Livsvitskapsbygget

Livsvitenskapsbygget: Universitetsstyret vurderer partnerskap med OUS som beste løsning

OUS kan overta 20 prosent av Livsvitenskapsbygget

"Usannsynlig" med ekstra milliard til Livsvitenskapsbygget

Livsvitskapsbygget: Statsbyggs kuttforslag er uaksepable for UiO

Partnarskap med Oslo universitetssykehus kan bli løysinga for Livsvitskapsbygget

UiO vil be regjeringa om 1  milliard ekstra til Livsvitskapsbygget

Livsvitenskapsbygget: – Mer kvikkleire enn undersøkelsene viste

• Les mer om kunst på UiO: 

Brukte Munchs Aula-måleri for å finna den beste reinsemetoden

– Munch og biografen Rolf Stenersen skapte myten om geniet Edvard Munch

Kunstner Marianne Heier talte kurdernes sak under åpningen av Domus Juridica

 

Emneord: Livsvitenskapsbygget, Kunst Av Martin Toft
Publisert 30. nov. 2021 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere