Vil videreføre storsatsing: – UiO har to valg

En arbeidsgruppe er i gang med å utrede framtiden for UiO:Energi, en av UiOs tre store tverrfaglige satsinger.

TYDELIGERE KLIMAPROFIL: Dersom UiO: Energi videreføres eller utvides, er det ikke usannsynlig at det vil bli med et enda mer eksplisitt fokus på klima og miljø.

UiO:Energi er en av UiOs tre tverrfaglige satsinger, sammen med Livsvitenskap og UiO: Norden, som snart blir UiO: Demokrati..

På samme måte som sistnevnte, er det sannsynlig at energi-satsingen vil foreslås utvidet til å i større grad omfatte klima og/eller miljø, forteller UiO:Energi-direktør Vebjørn Bakken til Uniforum.

Han mener det vil være bra for universitetet å videreføre satsingen.

– Vi satser på videreføring og videreutvikling, og håper på avklaring i løpet av 2021. Ikke minst for å unngå å få en dupp der man først må bygge ned før man starter opp en ny periode, og heller kan få til en jevn overgang til en ny fase – dersom universitetsstyret sier ja, sier Bakken. 

– Må vide ut

Om UiO:Energi

UiOs energiinitiativ er opprettet som en langsiktig tverrfaglig og tverrfakultær satsing for forskning, utdanning og innovasjon innen energi. Initiativet heter UiO:Energi på norsk og UiO:Energy på engelsk.

UiO:Energi er etablert med utgangspunkt i UiOs ambisjon om å realisere sentrale forskningspolitiske målsetninger og møte samfunnets behov for ny kunnskap innen helse, miljø og bærekraftig energi, samt effekter som globale klimaendringer har på liv og helse (Strategi 2020).

UiO:Energi har fire innsatsområder – basert på samfunnets behov, solide forskningsmiljøer ved UiO og muligheter for eksternfinansiering.

Han forteller at de har fått mandat til å utrede dette, og at en arbeidsgruppe som jobber med utredningen så langt har hatt tre møter. 

– Først skal denne (utredningen, journ.anm) innom UiO:Energi sitt eget styre, og så er det naturlig å ta det med dekanmøtet og andre sentrale organer, før justert versjon leveres til universitetsledelsen, sier han.

Den største diskusjonen er naturligvis hva en mulig utvidet satsing skal omfatte. 

– Det er en interessant diskusjon, og det viktigste er kanskje å få fram at man ikke tenker i bane av en snever definisjon av «energi» her. 

– Noen oppfatter oss kanskje som snevrere når det gjelder omfanget av ordet «energi» enn hva vi egentlig er, sier han, og påpeker at det er høyst relevant med for eksempel klimatematikk når det gjelder all forskning på energi.

– Det er nok ikke alle som har oppfattet at vi har et bredere nedslagsfelt, så vi må nok uansett jobbe mer med å få ut det budskapet.

Har ikke hastverk

I programplattformen til UiO:Energi heter det riktignok at «Målet er å fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer. Å skape et lavkarbonsamfunn er en av vår tids største utfordringer.», og prosjektet har dermed et uttalt mål om å satse på klima. Bakken mener imidlertid at det kan være en god idé å rette satsingen enda mer inn mot dette feltet.

– Helt overordnet så er det et sterkt ønske om å satse mer på klima og miljø, sier han og fortsetter:

– Da har UiO to valg: Ytterligere en fjerde, tverrfaglig satsing, eller utvide i de som eksisterer. Og bare for å understreke det, så har vi jo aldri fokusert på fossil energi annet enn som del av omstillingen mot bærekraftig energi.

Nå satser han på å ha noe å legge fram for dekanmøtet etter sommerferien, og så muligens for universitetsstyret senere i høst.  

– Dette er ikke en hasteprosess, og i forbindelse med den større diskusjonen om den helhetlig klima- og miljøstrategien så skjer det mye framover, sier Bakken, som også leder arbeidet med UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi.

Satsingen UiO:Energi løper fra 2018 og ut 2022.


Les mer om UiO og klima i Uniforum: 

DEBATT: Medbestemmelse sikrer en troverdig klimastrategi

Miljøsjefen på UiO seier opp jobben på grunn av manglande klimatiltak

Universitetene og høgskolene skal konkurrere om å være grønnest

Flyreiser utgjer 20 prosent av klimagassutsleppa til UiO

Studentar og forskarar vil ha berekraft og klima inn som tung trend

Universitetenes bidrag til klimakampen

Uklar framtid for Grønt UiO

Grøn møtestad skal gjera UiO grønare

Kvotehandel hindrar nasjonale klimatiltak

Druknar i papir

Emneord: Energi, Klima, Forskning Av Knut Anders Finnset
Publisert 1. juni 2021 15:48 - Sist endra 18. juni 2021 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere