Ønsker storstilt UiO-satsing på humaniora og samfunnsvitenskap

Et nytt, vidtspennende prosjekt kan bli humanioraens og samfunnsvitenskapens svar på UiOs satsinger på livsvitenskap og energi.

Middelaldrende mann smiler.

Tore Rem leder for tiden UiO: Norden, og sitter i arbeidsgruppa som har utarbeidet det foreløpige forslaget til UiO: Demokrati. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Et stort tverrfakultært prosjekt kan bli til virkelighet ved UiO fra 2023. Et av målene med satsinga er å skape en humanistisk og samfunnsvitenskapelig rettet ekvivalent til forskningssatsingene på livsvitenskap og energi

Navnet på den foreslåtte satsinga er UiO: Demokrati, og den er tiltenkt som en utbygging av det pågående tverrfaglige prosjektet UiO: Norden, som utløper i 2022.

– Vi kom fram til at temaet demokrati vil kunne fungere som en naturlig forlengelse og utvidelse av UiO: Norden, sier Tore Rem, som er direktør for sistnevnte.

Skal være åpent for flere

Rem leder en mangfoldig arbeidsgruppe, som består av sju personer fra Juridisk, Humanistisk, Samfunnsvitenskapelig, Teologisk, Medisinsk og Utdanningsvitenskapelig fakultet, i tillegg til en representant fra Kulturhistorisk museum. 

Planleggingen av en ny satsing har vært en del av mandatet siden Rem begynte i direktør-stillingen i UiO: Norden 2019, forteller han til Uniforum. 

– Vi skal ta vare på det beste fra UiO: Norden, men utvide, og gjøre satsingen tilgjengelig for flere. Og ambisjonene skal ikke bli mindre. 

Rem forteller at prosjektet skal ha base i humsam-fagene, men det må samtidig lykkes bedre enn UiO: Norden i å engasjere forskere innenfor blant annet medisin og naturvitenskap.

Forslaget er nå ute på høring, og alle UiO ansatte er invitert til å komme med innspill fram til 15. februar. 

– Mange har ønsket seg dette

UiO: Demokrati er tiltenkt å deles inn i fire hovedspor, og er ment å appellere til sterke og relevante fagmiljøer ved alle fakultetene på universitetet. De fire sporene tar for seg ulike aspekter ved dagens demokrati, som institusjoner, medborgerskap, krisehåndtering, og kunnskapens rolle i samfunnet.  

Et mål med programmet er at prosjektene i satsingen, i tillegg til å svare på sentrale samfunnsutfordringer, skal ha gode muligheter for å hente inn finansiering både nasjonalt og internasjonalt. De fire hovedsporene forsøker å fange opp styrkene ved UiOs mangfoldige demokratiforskning, og vil kunne justeres i løpet av programmets levetid.  

Før forslaget ferdigstilles skal imidlertid fakultetene og UiOs egne ansatte komme med innspill, og de kan gi tilbakemeldinger via et nettskjema fram til 15. februar. 

Rem tror mange i humsam-miljøene har ønsket seg en satsing som dette, og forteller at ambisjonene er høye. 

– Dette er noe som både kan gi et viktig bidrag til offentligheten, og som samtidig plasserer seg sentralt innenfor nasjonale europeise forskningsambisjoner, forteller han.

Satsingen vil også være svært relevant for Circle U-samarbeidet som UiO har inngått med en rekke andre europeiske universiteter, sier Rem.

– Mange forskere har ikke hatt mulighet til å melde seg på under UiO: Norden-satsingen på grunn av den geografiske avgrensingen. Målet er at UiO: Demokrati vil kunne være inkluderende overfor langt flere fagmiljøer, forteller han.

Rem mener satsingen vil utforske «brennhete» spørsmål om demokratiets forutsetninger, styrker og utfordringer, og tror at mange forskere ønsker å se en størres strategisk satsing på humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.

– Jeg tror mange forskere innenfor disse fagfeltene ønsker en satsing som har ambisjoner som ligner satsingene på livsvitenskap og energi, sier han.

Hvorvidt universitetet faktisk bestemmer seg for å gjøre satsingen til virkelighet ligger til syvende og sist i universitetsstyrets hender, som skal behandle forslaget før sommerferien dersom alt går som planlagt. 

Hele forslaget kan du lese her.

Emneord: Humaniora, Forskning Av Knut Anders Finnset
Publisert 1. feb. 2021 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere