DEBATT: Medbestemmelse sikrer en troverdig klimastrategi

Vi er ikke en høringsinstans - vi er en likeverdig part, skriver leder for NTL UiO, Natalia Zubillaga . Hun reagerer på  kommentaren fra universitetsdirektør Arne Benjaminsen på kritikken mot manglende medbestemmelse i arbeidet med UiOs klimastrategi. 

En kvinne står foran en trapp

HØRINGSINNSPILL: Vi er selvfølgelig også i stand til å levere høringsinnspill på lik linje med alle andre, men fagforeningenes medbestemmelse tas ikke ut gjennom høringsinnspill, skriver Natalia Zubillaga, som er leder for NTL UiO.

Foto: Ola Gamst Sæther

At forslaget til UiOs klimastrategi legges frem for drøfting med fagforeningene er en selvfølge. Det er et minimum for å sikre de ansattes medbestemmelse og for å følge opp UiOs forpliktelser i henhold til Hovedavtalen. Vi er selvfølgelig også i stand til å levere høringsinnspill på lik linje med alle andre, men fagforeningenes medbestemmelse tas ikke ut gjennom høringsinnspill. Vi er ikke en høringsinstans - vi er en likeverdig part. Å delta i arbeidsgrupper er en form for medbestemmelse, uten at det erstatter de formelle møtene  mellom partene. Universitetsdirektørens svar til NTLs kritikk om manglende diskusjon og tilrettelegging for demokratiske prosesser rundt utarbeidelsen av klimastrategien for UiO mener vi er problematisk på to punkter.

For det første, fremstår det som om ledelsen ikke tar innover seg Hovedavtalens intensjon om medbestemmelse. Måten dette praktiseres på UiO blir stadig mer overfladisk og mindre reell. Fagforeningene informeres, selvfølgelig. Men når det gjelder klimastrategien, kom det ikke noe informasjon uten at vi måtte etterspørre den. Vi får også ferdige utkast av rapporter og strategier fra arbeidsgrupper lagt frem til drøfting, hvor arbeidsgiver har siste ord i hva som tas med av kommentarer fra fagforeningene og ikke. Alt for ofte viser det seg å være vanskelig å få gjennomslag for endringer, og dette er i strid med prinsippet om at vi skal «tas med i utrednings- og beslutningsprosessen så tidlig som mulig».  Det sier seg selv at å kommentere på ferdig utarbeidede forslag er ikke det samme.

For det andre, er måten kritikken svares ut på problematisk fordi den undergraver hvor viktig diskusjonen av hva en klimastrategi skal inneholde er. Tidlig involvering av universitetssamfunnet og demokratiske prosesser underveis er avgjørende for å forme en klimastrategi som er troverdig. Det er avgjørende for å sikre tiltak som det er oppslutning om og for forankring av handlingsplaner. Dialogen om disse må komme underveis – ikke i etterkant. Andre universiteter har allerede opplevd hvordan manglende involvering og brede debatter kan skape motvilje blant de ansatte. Dette tjener ikke klimastrategien.

Team Stølen og Gornitzka gikk til valg på en plattform som vektla arbeidet med klima, miljø og bærekraft - et arbeid de sa skulle intensiveres. Fremover skulle de «sikre reell implementering av og deltakelse i det vedtatte målet om et Grønt UiO». Men hvis intensjonen er å faktisk nå dette målet, så må det skapes arenaer der de ansatte kan delta.

Ansatte og studenter er utålmodige. NTL deler utålmodigheten. Klimakrisen krever handling fra alle deler av samfunnet. Fagbevegelsen har en viktig rolle å spille gjennom å delta aktivt i utviklingen av klimastrategier i virksomheter og på arbeidsplasser som likeverdig part. Vi skal legge til rette for klimaengasjement på arbeidsplassen, slik at de ansatte kan bidra aktivt til en bærekraftig utvikling og forhindre at spørsmål om bærekraft reduseres til et personlig ansvar for eget forbruk. Behovet for en klimastrategi og tiltak på UiO som faktisk monner er presserende. Gjennom å involvere fagbevegelsen gjennom medbestemmelse kan vi også sikre at vi utvikler et mer demokratisk arbeidsliv gjennom et grønt skifte. Det er i tråd med intensjonen i Hovedavtalen.

(Natalia Zubillaga sitter også i styret for Uniforum og Apollon som representant for fagforeningene på UiO)

 

Emneord: Klima. Miljøpolitikk, Arbeidsforhold, Universitetspolitikk Av Natalia Zubillaga, leder NTL UiO
Publisert 20. mai 2021 16:29 - Sist endra 20. mai 2021 16:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere