Januar - Side 2

Publisert 12. jan. 2017 18:44

Medisinprofessor Mahmood Amiry-Moghaddam frå Universitetet i Oslo har fått tildelt 10 millionar kroner til Parkinson-forsking frå Olav Thon Stiftelsen. Han utfører forskinga i samarbeid med forskarar frå Sverige og Finland.

Publisert 12. jan. 2017 15:03

Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo blei i dag kåra til Årets bibliotek 2016 av Norsk Bibliotekforening.

Publisert 12. jan. 2017 00:03

Jussprofessor Hans Petter Graver stiller som rektorkandidat ved UiO.Det stadfestar han overfor Uniforum. Han får med seg professor i molekylærbiologi, Inger Sandlie som prorektorkandidat og medisinprofessor Jan Frich som viserektorkandidat.

Publisert 11. jan. 2017 21:34

En prisbelønt medisinprofessor ved UiO ble i går frikjent av Forskningsetisk utvalg for anklager om forskningstyveri. Han er tilfreds med avgjørelsen. Klageren mener det har vært åpenbare svikt i behandlingen.

Publisert 11. jan. 2017 13:44

Nær 10 000 deltakere fra hele verden har meldt seg på nettkurset "Introduction to Norwegian" for å lære grunnleggende norsk. Det blir også tilbudt til flyktninger og asylsøkere i Norge.

Publisert 11. jan. 2017 11:07

En av verdens viktigste vitenskapelige stemmer, sosiologiprofessor Zygmunt Bauman døde mandag, 91 år gammel. I 1997 ble han utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Publisert 11. jan. 2017 04:00

Engelsk er utvilsomt forskningens hovedspråk, og nettopp det kan føre til at forskning publisert på andre språk blir oversett, ifølge en Cambridge-studie.

Publisert 10. jan. 2017 17:16

Ole Petter Ottersen blir truleg tilsett som ny rektor ved Göteborgs universitet. Det er klart etter at universitetsstyret i dag samrøystes gjekk inn for han. Den svenske regjeringa tar den endelege formelle avgjerda i løpet av våren.

Publisert 10. jan. 2017 13:43

Forskeren som har anklaget en profilert UiO-professor for forskningstyveri, gis ikke medhold i Forskningsetisk utvalgs nye behandling av saken. Utvalget kaller likevel saken en lærepenge for UiO.

Publisert 10. jan. 2017 13:24

– Det kan kjennes utrolig flaut å møte uforberedte studenter, sa Petter Aaslestad da Nokut la fram funnene i den første underviser-undersøkelsen.

Publisert 10. jan. 2017 12:07

– Det er viktig at norske synspunkt på Horisont 2020 blir fremja overfor EU-kommisjonen. Det vil også ha stor effekt på innhaldet EUs neste rammeprogram for forsking, FP9. Orda kom frå statssekretær Bjørn Haugstad på eit seminar i regi av Forskingsrådet i går.

Publisert 9. jan. 2017 16:18

UiO-fagforeninger er misfornøyde med gjennomføringen av de lokale lønnsforhandlingene. Personaldirektør Irene Sandlie erkjenner at det har vært krevende å gjennomføre to forhandlingsløp. Nå skal forhandlingene evalueres.

Publisert 9. jan. 2017 12:35

Hilde Skeie er tvunget ut av jobben som leder for Internasjonal seksjon ved NTNU. I morgen skal saken opp i Sør-Trøndelag tingrett.

Publisert 9. jan. 2017 04:00

Regjeringen bør satse mer på de største universitetene om de vil ha mer forskningsmidler fra EU. Det er tilrådningen i en ny rapport fra NIFU.

Publisert 7. jan. 2017 04:00

Regjeringa vil foreslå at det blir oppretta eit eige vitskapleg råd. Det opplyste kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Høgres forskingskonferanse fredag 6. januar.

Publisert 6. jan. 2017 15:15

Kafeen Kutt Gourmet har redda 20 tonn mat frå å gå i søppelet dei siste tre semestera. Kafeen blei etablert av SiO i Frederikkebygningen for to år sidan.

Publisert 6. jan. 2017 00:12

UiB-rektor Dag Rune Olsen stiller til attval med HF-dekan Margareth Hagen som prorektorkandidat. Denne gong utan viserektor for internasjonalisering.

Publisert 5. jan. 2017 16:57

I framtida vil ikkje UiO kunna kjøpa lisensar til dataprogramma InDesign, Illustrator, Photoshop eller Adobe PDF. No krev produsenten at UiO leiger lisensane frå nettskya til Adobe. – Det fører til ein god del juridiske utfordringar for oss, seier seksjonssjef Anders Vinger i USIT.

Publisert 5. jan. 2017 12:22

Vekteren som i august 2015 skjøt seg selv på UiO, er nå tiltalt for trusler, falsk anmeldelse, misbruk av nødanrop og for å ha båret skytevåpen på offentlig sted.

Publisert 4. jan. 2017 16:55

En professor i medisin fikk 200 000 kroner i lønnsøkning etter Akademikernes lokale lønnsforhandlinger på UiO. Det medisinske fakultet dominerer listen over hvem som fikk mest.

Publisert 4. jan. 2017 10:49

Sensuren for nasjonale deleksamener i matematikk avdekker at gjennomsnittskarakteren blant lærerstudentene er C og at kun 9,2 prosent strøk på eksamen. Det er langt bedre enn studentene som var oppe i samme eksamen i mai.

Publisert 4. jan. 2017 05:15

Er det hold i anklagene mot en av UiOs mest profilerte medisinprofessorer? Før Forskningsetisk utvalgs konklusjon blir kjent for partene og offentligheten, skal saken behandles i rektoratet. Dette begrunnes med en ny rutine.

Publisert 3. jan. 2017 17:21

I ti år har studenttidsskriftet Argument kome ut jamt og trutt på Universitetet i Oslo. No slit publikasjonen i motbakke. – Derfor ber me UiO om å støtta oss økonomisk, seier redaktør Joakim Pedersen Berg.

Publisert 3. jan. 2017 11:18

En «klar systemsvikt» i høyere utdanning gjør at for mange studerer samfunnsfag rettet mot jobb i offentlig sektor, mener NHO-direktør Kristin Skogen Lund.