NTNU-leder saksøker staten etter å ha mistet lederjobben

Hilde Skeie er tvunget ut av jobben som leder for Internasjonal seksjon ved NTNU. I morgen skal saken opp i Sør-Trøndelag tingrett.

FRA LEDER TIL SENIORRÅDGIVER: Hilde Skeie mener NTNU har gått utover styringsretten når de har fjernet henne fra stillingen som leder og satt henne inn som seniorrådgiver i rektors stab.

Foto: Sølvi W. Normannsen/ Universitetsavisa

Hilde Skeie har vært leder ved Internasjonal seksjon i over 20 år. Nå er hun erstattet av tidligere fusjonsgeneral Trond Singsaas. Skeie har gjort det klart at hun er ikke er enig i beslutningen, og nå havner saken i retten, skriver Universitetsavisa.

Vil fortsette som leder til søksmålet behandles

 Det er ikke mitt valg å slutte som leder ved Internasjonal seksjon, sier Skeie til Universitetsavisa, og viser til sin advokat for ytterligere kommentarer.

Hun er medlem i fagforeningen Norsk Tjenestemannslag som har koblet inn LO-advokat Jan Arild Vikan. Han representerer Skeie når partene møtes i tingretten tirsdag. Da er det snakk om såkalt midlertidig forføyning, altså en avgjørelse om Skeie får fortsette i lederstillingen inntil hovedsøksmålet er avgjort. Vikan opplyser overfor UA at det allerede er sendt inn søksmål i hovedsaken, men at det vil ta noe tid før den saken kommer opp for retten.

 For det første mener Skeie at det ikke er riktig at hun skal flyttes ut av stillingen som leder av Internasjonal seksjon. I forlengelsen av det mener hun det er uheldig for henne å gå ut av den stillingen og eventuelt komme tilbake senere, og at det vil svekke hennes mulighet til å være en god leder. Hun kan ikke se at det er noe problem at hun står i stillingen til saken er avgjort, sier Vikan.

Mener NTNU har gått utover styringsretten

LO-advokaten forteller at søksmålet handler om at Skeie mener NTNU har gått utover styringsretten når de har fjernet henne fra stillingen som leder og satt henne inn som seniorrådgiver i rektors stab. Styringsretten er en arbeidsgivers rett å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av arbeidsavtalen.

 Hvilken rett har NTNU til å omplassere en leder?

 Det kommer litt an på. NTNU har ganske stor rett hvis det er en omorganisering. Hvis det ikke dreier seg om omorganisering vil en flytting bli begrenset av arbeidsavtalen. Da spørs det hva slags stilling man har og hvilken man får. Hvis du søker på stillingen som leder av internasjonal avdeling, og får beskjed om at du er rådgiver i rektors stab i stedet er det såpass langt unna jobben du fikk at det ikke kan regnes som det samme, sier Vikan.

Kunnskapsdepartementet er motpart i retten

Ingen av partene UA har vært i kontakt med vil kommentere årsaken til at Skeie er tvunget ut av stillingen som leder ved Internasjonal seksjon. UA kjenner til at det har vært varslet om dårlig arbeidsmiljø ved seksjonen.

Selv om Skeie er i konflikt med NTNU er det formelt sett Kunnskapsdepartementet som er Skeies motpart i søksmålet, og Regjeringsadvokaten som representerer dem. Dette skyldes bestemmelser i universitets- og høyskoleloven. Advokat Stein-Erik Jahr Dahl ved Regjeringsadvokaten opplyser overfor UA at han vil bestride kravet om midlertidig forføyning i tingretten tirsdag. Han bekrefter også å ha mottatt hovedsøksmålet og at hovedinnholdet i dette dreier seg om styringsretten, men sier han foreløpig ikke kan kommentere saken utover dette.

Av Kristoffer Furberg i Universitetsavisa
Publisert 9. jan. 2017 12:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere