Engelskspråklig dominans gir vitenskapelig skjevhet

Engelsk er utvilsomt forskningens hovedspråk, og nettopp det kan føre til at forskning publisert på andre språk blir oversett, ifølge en Cambridge-studie.

Tatsuya Amano ved Cambridge mener det burde satses mer på oversettelse av artikkelsammendrag og at metastudier må få med artikler på flere språk.

Foto: M.Imran, via Wikimedia Commons

– Språkbarrierer hindrer fortsatt at vitenskapelig kunnskap fra hele verden kan samles og brukes, sier Tatsuya Amano ved Cambridge i en artikkel publisert på universitetets nettsider.

Engelsk har blitt hovedspråket for all forskning og i alle de store journalene. Men Amano advarer om at det ikke betyr det samme som at all viktig forskning publiseres på engelsk.

For forskere i ikke-engelskspråklige land er det et dilemma. Enten må de publisere på engelsk, og dermed ikke for lesere i sitt eget land, eller så må de publisere på det lokale språket, men da faller de utenfor i litteraturgjennomganger på engelsk.

Amano er professor i zoologi og har gått gjennom artikler om bevaring av biologisk mangfold i 2014. 36 prosent av artiklene var ikke på engelsk, og halvparten av dem hadde heller ikke sammendrag på engelsk. For Amano betyr det at bare i 2014 kom det 13.000 dokumenter og tidsskriftartikler om biologisk mangfold som kun er tilgjengelig for de som behersker for eksempel spansk, portugisisk eller kinesisk.

Dermed kan litteraturgjennomganger få en skjevhet som favoriserer engelskspråklig forskning og overser funn fra land som publiserer mye på sitt eget språk, advarer hun.

Amano trekker fram forskning som viste at fugleinfluensa smittet til griser gikk verden hus forbi, fordi den bare var publisert på kinesisk.

Av Julia Loge
Publisert 11. jan. 2017 04:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere