2016 - Side 13

Publisert 18. mai 2016 09:00

I juni vil kubanske, norske og amerikanske utdanningsforskarar for første gong møtast utanfor Cuba. Det skjer under den internasjonale forskingskonferansen til Institutt for lærarutdanning og skuleutvikling ved UiO.

Publisert 15. mai 2016 20:00

I landets første talespråkutstilling på Bymuseet i Oslo kan du gå rett fra runegenerator til dialekt-battle, eller du kan fordype deg litt i synkopetid og slanguttrykk.

Publisert 14. mai 2016 06:00

UiOs fakulteter kjøper tjenester fra ledelses- og organisasjonskonsulenter for flere millioner kroner årlig. Men ikke alle ser behovet.

Publisert 13. mai 2016 10:45

Frå 1. juni begynner ei ansiktsløfting av HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus på Blindern.

Publisert 12. mai 2016 22:00

Ein av Universitetet i Bergen sine mest eksponerte forskarar har det siste året vore på jordomsegling, mens han har heva ei løn på nær 800 000 kroner. Rektor Dag Rune Olsen meiner ordninga er heilt i orden.

Publisert 12. mai 2016 20:00

UiO er universitetet med færrest vitenskapelige ansatte for hver administrativt ansatt. Samtidig som administrasjonen vokser, blir det færre i støttestillingene knyttet til undervisning, forskning og formidling.

Publisert 12. mai 2016 14:00

For tre år sidan forsvann gamle møblar til ein verdi på over 350 000 kroner frå eitt av UiOs lager.Tjuvane hadde truleg nøkkel.

Publisert 12. mai 2016 05:15

Ryktene da to ansatte sa opp jobbene på NHM, gikk så langt at de interne styremedlemmene på museet sendte bekymringsmelding til ledelsen. Noen mener dette løste problemet. Andre snakker om taushetskultur.

Publisert 11. mai 2016 13:12

Selv etter en styrking av PPU og økte tilskudd til utdanning og forskning på Sør-Vestlandet, foreslår regjeringen å redusere den totale bevilgningen til universiteter og høyskoler.

Publisert 11. mai 2016 05:15

Underdal-utvalgets «hybridmodell» for rektorvalg ligger godt an til å bli gjennomført på UiO. Det kan sette en stopper for flere studentkandidater.

Publisert 10. mai 2016 12:15

UiO-student Henrik Schou Røising skal ta doktorgraden i fysikk ved Oxford-universitetet. Eit stipend frå Aker Scholarship, som Kjell Inge Røkke og kona Anne Eidsvig står bak, gjer det mogleg.

Publisert 9. mai 2016 15:08

Jon Sudbø er ansatt som leder av et ressurssenter for forskning, men skal ikke ha noe med selve forskningen å gjøre.

Publisert 6. mai 2016 05:00

– Den lokale potten i år er stor og gir eit større handlingsrom i dei lokale forhandlingane, synest hovudtillitsvald Christer Wiik Aram i Akademikarane ved UiO.  Han avviser NTL-leiar Ellen Dalens  påstand om at dei har falle medlemane sine i ryggen.

Publisert 6. mai 2016 04:30

– Staten vil bytta ut generelle lønnstillegg med lokale og undergrev dermed streikeretten. Det meiner Ellen Dalen som er leiar for Norsk tenestemannslag ved UiO. Om Riksmeklaren ikkje får til ein avtale, kan det bli streik i staten frå midnatt 25. mai.

Publisert 5. mai 2016 15:00

– Forslaget oser av mistillit, sa professor Kristian Gundersen da Universitetsstyret behandlet forslag til mandat for nytt vitenskapsombud. Nå skal ledelsen komme med et nytt forslag på styremøtet i juni.

Publisert 4. mai 2016 15:14

Ingen styringsmodell garanterer gode ledere. Men når det skjærer seg, er det helt avgjørende hvem lederen står til ansvar overfor, påpekte Øyvind Østerud på et allmøte i dag.

Publisert 4. mai 2016 13:48

Det er ikke nødvendigvis institusjonene sin feil at studentene bruker for lang tid på studiene. Det mener Jørgen Søndergaard, som ledet det danske arbeidet med kvalitet i høyere utdanning.

Publisert 4. mai 2016 05:00

Norske universiteter og høgskoler har 5,8 milliarder kroner stående som ubrukte midler, og summen er økende.

Publisert 3. mai 2016 13:01

Regjeringa og UiO løyver til saman 30 millionar kroner til prosjektet Saving Oseberg II i forslaget til statsbudsjett for 2017. Det kunngjorde kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Vikingskipshuset i formiddag.

Publisert 3. mai 2016 09:33

UiO skårar klart best  av dei norske universiteta når det gjeld EU-pengar både i totalt omfang og fordelt på kvar vitskapleg tilsett. Det synest rektor Ole Petter Ottersen er  eit svært viktig funn i Tilstandsrapporten 2016.

Publisert 2. mai 2016 16:12

Noreg er god, men ikkje god nok i forsking i medisin og helsefag. – Institusjonane bør heva ambisjonane, og sjå på korleis dei kan ta steget opp mellom dei fremste aktørane på feltet, meiner kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 2. mai 2016 13:00

– Kvalitetsreforma var naudsynt, men har ikkje oppfylt dei resultata som var førespegla for studentane, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Uniforum. Kvar fjerde student fell frå, viser tilstandsrapporten for høgare utdanning.

Publisert 29. apr. 2016 15:57

Proposisjonen med revidert lov om forskningsetikk kommer ikke i mai som tidligere meldt, men først i september, skriver Khrono.

Publisert 27. apr. 2016 16:20

Universitetsstyret skal behandle mandat til nytt vitenskapsombud. Her er fem punkter som kan komme til å vekke debatt.

Publisert 27. apr. 2016 11:59

Forskerne ved Universitetet i Oslo er best i landet til å samle publikasjonspoeng, men blir slått av en rekke enkeltmiljø når poengene deles på ansatte forskere.