Revidert statsbudsjett: 5,7 millioner kroner mindre til universiteter og høyskoler

Selv etter en styrking av PPU og økte tilskudd til utdanning og forskning på Sør-Vestlandet, foreslår regjeringen å redusere den totale bevilgningen til universiteter og høyskoler.

– Regjeringen foreslår nye, målrettede tiltak for å bidra til flere jobber i særlig utsatte områder, sier finansminister Siv Jensen (Frp) om revidert statsbudsjett. Bildet er tatt da regjeringen tiltrådte i oktober 2013. 

Foto: Ola Sæther

– Regjeringens økonomiske politikk, med reduserte skatter og sterkere satsing på forskning, utdanning og infrastruktur, legger godt til rette for omstilling og nye arbeidsplasser, sa finansminister Siv Jensen da hun la fram det reviderte statsbudsjettet i dag. 

Dette er hovedpunktene:

Utdanning for flyktninger

Kunnskapsdepartementet har i 2016 tildelt midler til utvikling av kompletterende utdanning for flyktninger og andre grupper med ferdig utenlandsk utdanning og/eller arbeidserfaring for å oppnå formell kompetanse som lærer og sykepleier. Det er videre satt av midler til studieplasser innenfor disse fagområdene.

Det er behov for tilsvarende utvikling av kompletterende utdanninger innenfor realfags- og teknologiutdanninger.

  • Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til dette formålet i 2016.

Sammenslåinger

Regjeringen har satt av 150 millioner kroner til gjennomføring av strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren. Av disse midlene har Kunnskapsdepartementet tildelt 110 mill. kroner til de fire statlige institusjonene som fusjonerte fra 1. januar.

  • Regjeringen foreslår å flytte 2 millioner kroner fra statlige universiteter og høyskoler til private høyskoler, for å kunne støtte opp under sammenslåinger av private høyskoler.
  • Regjeringen foreslår å flytte 6 mill. kroner fra universitetene til studentsamskipnadene for å støtte opp under sammenslåinger av studentsamskipnader
  • Regjeringen foreslår å redusere den totale bevilgningen til sammenslåinger med 4 millioner kroner.

Tiltak mot oljekrisen

I Revidert nasjonalbudsjett styrker regjeringen innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i de områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris. Regjeringen foreslår å hente penger fra videreutdanning til lærere.  

  • Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 mill. kroner til å opprette 160 studieplasser i PPU, fordelt mellom Universitetene i Stavanger og Bergen, og høyskolene i Bergen og Stord/Haugesund.
  • Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til utstyr med 15,9 millioner kroner til modernisering av utstyrsparken ved universiteter og høyskoler på Sør- og Vestlandet.

Tilbakeføring av prosjektmidler

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og universitetene er tildelt midler til utprøving av et nytt regelverk for klinisk utprøving av legemidler til mennesker. Enkelte av prosjektkostnadene vil ikke påløpe i 2016, men i senere år.

  • Regjeringen foreslår å trekke tilbake 2,2 millioner kroner fra universitetene i 2016, og følgelig redusere bevilgningen på posten.

Kilde: Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016

 

Emneord: Økonomi, Universitetspolitikk, Forskningspolitikk Av Julia Loge
Publisert 11. mai 2016 13:12 - Sist endra 11. mai 2016 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere