UiO vant poengløpet 2015

Forskerne ved Universitetet i Oslo er best i landet til å samle publikasjonspoeng, men blir slått av en rekke enkeltmiljø når poengene deles på ansatte forskere.

PUBLISERER MEST: Universitetet i Oslo publiserte mest av de norske forskningsinstitusjonene i fjor.

Foto: Ola Sæther

I neste uke legger Kunnskapsdepartementet fram sin årlige tilstandsrapport, som viser hvordan det står til med alt som kan telles, måles og veies i norsk UH-sektor.

Statistikken som samles inn brukes til å si noe om utviklingstrekk, og til å forme regjeringens politikk for forskning og utdanning.

I fjor var det bekymringen for kvalitet og frafall som dominerte mye av bildet. Statistikken som ligger til grunn er søkbar i NSDs database for statistikk om høgre utdanning.

NTNU på bronseplass

Nå foreligger tallene for 2015, og en av de mer interessante sammenligningene man kan gjøre der, er publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings og formidlingsårsverk (UFF).

Universitetsavisa har laget en sammenstilling for universitetene, som viser at landets til nå største universitet -Universitetet i Oslo - topper lista over samlede publikasjonspoeng. NTNU ligger som nummer to.

Tallene i DBH viser også at NTNU har mer enn 1 000 flere årsverk i UFF-stillinger enn Universitetet i Bergen og drøyt 300 færre enn Universitetet i Oslo. Når tallene brytes ned på poeng per UFF, viser det seg forskerne i Bergen har 1,51 publikasjonspoeng per UFF, mens NTNU har 1,44.

NTNU Vitenskapsmuseet klatret opp

Når det gjelder konkurransen innad på NTNU, viser den at de mest aktive poengprodusentene jobber ved de tre Gløshaugen-fakultetene IME, IVT og NT. NTNU Vitenskapsmuseet har også tatt et stort steg fram, og deler 3.plassen med NT, i klassen publikasjonspoeng per forsker.

Da direktør Reidar Andersen tiltrådte i 2014 sa han til UA at det ikke var noen som helst grunn til at museets ansatte skulle ligge langt bak både andre NTNU-fakultet og andre museer på akkurat denne statistikken. Den gang var tallet 0,82. Fasit for 2015 er 1,51 poeng per UFF.

Toppfart på informatikk i Gjøvik

Fra nyttår ble NTNU landets største universitet. Hvordan dette slår ut på statistikken, kommer fullt til syne neste år. Blant avdelingene ved de tidligere høgskolene, er det avdeling for informatikk og medieteknikk i Gjøvik som troner øverst på pallen - med 2,18 publikasjonspoeng per undervisnings- forskning og formidlingsstilling.  Som nummer 2 kommer ingeniør- og realfag i Ålesund.  

Gjøvik gjør det også best av de statlige høgskolene totalt.

Universitetet i Oslo produserer mer enn 1 av 4 publikasjonspoeng i norsk universitetssektor, mens Universitetet i Nordland har den høyeste økningen i publikasjonspoeng fra 2014 til 2015.

Nytt system gir kraftig poenghopp

DBH-statistikken for 2015 er kraftig farget av at det såkalte tellekantsystemet er endret. Det har jevnt over medført en betydelig økning i antall publikasjonspoeng, 17 704 i fjor mot 11 974 året før - slik grafen for universitetene også viser.

I det nye tellekantsystemet gir samarbeid og sampublisering mer uttelling enn før, samt at forskere som har internasjonale medforfattere også får høyere uttelling. Nå skal alle fagfelt telle likt, og det er blitt vanskeligere å regne poeng for enkeltforskere. Modellen har fått mye kritikk, og den har avfødt en god del usikkerhet rundt hvordan den skal brukes.

LES OGSÅ: Vi skriver enormt mange søknader

LES OGSÅ: Mener nytt tellekantsystem vil virke mer rettferdig

LES OGSÅ: Slik fungerer den nye modellen

Emneord: Forskningsformidling, Forskning Av Sølvi Waterloo Normannsen /Universitetsavisa
Publisert 27. apr. 2016 11:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere