Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 2000


Det medisinske fakultet

Husstellærer Kari Solvoll vil lørdag 26. august kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "Development, evaluation and application of a quantitative food frequency questionnaire for assessment of dietary habits" for graden dr.philos.

Cand.scient. Marit Bragelien Veierød vil fredag 1. september kl. 12 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "Malignant melanoma, lung cancer, and prostate cancer in relation to diet. A Norwegian prospective study emphasizing fat intake and methodological issues of measurement errors" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Ole Tjomsland vil fredag 1. september kl. 10.15 i Auditorium 1209, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus offentlig forsvare sin avhandling "Acute effects of transmyocardial laser treatment, results from experimental and clinical studies" for graden dr.med.

Cand.med. Harriet Akre vil lørdag 2. september kl. 10.15 i Universitetets Aula, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "A new method for air flow measurement during sleep" for graden dr.med.

Cand.med. Dag Josefsen vil torsdag 7. september offentlig forsvare sin avhandling "Regulation of Apoptosis in Human Bone Marrow Hematopoietic Progenitor Cells" for graden dr.med.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Anders Ortmann Jaunsen forsvarte 4. august offentlig sin avhandling "Gravitational lensing and gamma-ray burst as cosmological probes" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Kjell Ove Kongshaug forsvarte 21. august offentlig sin avhandling "Synthesis and Characterization of Hybrid Organic-Inorganic Metal Phosphates" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Paul Arne Østvær forsvarer fredag 25. august kl. 14.15 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern offentlig sin avhandling "Algebraic K-Theory; Arithmetic and geometry" for dr.scient. graden.

Cand.scient. Anne Holt vil torsdag 31. august kl. 13.15 i Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Large-Scale Shell-Model Studies of Medium-Heavy Nuclei with Realistic Effective Interactions" for dr.scient.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.real. Øystein Engeland forsvarte 21. juni offentlig sin avhandling "Skolen i kommunalt eie - Politisk styrt eller profesjonell ledet skoleutvikling?" for graden dr.polit.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 2000

Publisert 24. aug. 2000 11:28 - Sist endra 1. sep. 2014 14:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere