Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 2000


Pressebiter


Mjøsismen

Det handler ikke lenger om parkert arbeidsløs ungdom. Det handler om å skape best mulig utdanning og et sterkt miljø for kunnskapsutvikling. ”Mjøsismen” er inkluderende. Løsningen er ikke å redusere antall studenter eller å sette forskning og undervisning opp mot hverandre. ”Mjøsismen” presenterer muligheten til å gjøre utdanningssystemet rustet til å ivareta tradisjonelle verdier og samtidig imøtekomme nye behov. Det må skapes rom for studentenes behov og mangfold. Studentenes valg av institusjon og faglige resultater må få konsekvenser for den enkelte institusjon. På denne måten kommuniseres det mellom student og institusjon om kvalitet i utdanningen.

Leder i Norsk studentunion, Ine Saxvik, Universitas 16.08. 2000

Norske universiteter ligger etter

– Norske universiteter ligger tyve år etter Katalonia i Spania i synet på marked, lysår etter USA når det gjelder kreativitetskultur og en generasjon etter Finland og Sverige når det gjelder industrikobling. (...) Det har oppstått en grunnleggende ny måte å tenke samfunn på. Den klassiske sektortenkningen er i ferd med å opphøre. Dette er en kolossal utfordring for utdannelsesinstitusjoner som mer enn noen gang holder på de gamle klassiske strukturene.

Førsteamanuensis Daniel Apollon, Universitetet i Bergen, NTB 14.08. 2000

Mongolia er helt Kafka

– I Mongolia presenterte Verdensbanken modeller som ikke har med virkeligheten å gjøre. Dette har hatt katastrofale følger. Noen dør hver dag. IMF og Verdensbanken la bevisst ned industrien i Mongolia over natten i en anbefalt sjokkterapi. Mongolia har 2,5 millioner mennesker og 32 millioner husdyr. Antall gjetere er tredoblet. Etter noen milde vintre kom en normal, kald vinter. Tre millioner husdyr dør – tilveksten de siste to år. Og så går det til helvete. Mongolia har et subarktisk klima. Med frysetørret gress på rot. Kjører man en lastebil over dette terrenget, blir sporene sittende i 500 år. Når man nedlegger industrien, og tvinger folk til å bli bønder, ender man fort med en forørkning. Dette er vestens politikk overfor Mongolia. For å unngå finanskrise har IMF innført 35 prosent realrente. Selv ikke General Motors ville klart å tjene penger med en slik rente. Amerikanerne går frem med stor arroganse der borte. Mongolia er helt Kafka.

Forsker Erik S. Reinert, Universitetet i Oslo, Dagens Næringsliv 19.08.2000


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 2000

Publisert 24. aug. 2000 11:24 - Sist endra 1. sep. 2014 14:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere