Fire er nok

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 2000


Jeg har ved flere anledninger tatt til orde for at det er tilstrekkelig med fire universiteter i Norge. Dette kan kanskje virke defensivt. Distrikts-uvennlig, vil noen mene.

Hensikten er naturligvis ikke å hevde urban akademisk eksklusivitet. Norge er som kjent et lite land. Og selv om det er blant verdens rikeste, er det foreløpig ikke avsatt mer ressurser til forskning og utdanning enn at myndighetene fortsatt må foreta stramme prioriteringer. Regjeringen må etter min oppfatning konsentrere innsatsen om de institusjoner som kan oppfylle fornuftige kriterier for det å være et universitet.

Tilstrekkelig tyngde

Jeg tror ganske enkelt ikke på at opprettelsen av nye offentlige universiteter i Norge vil få tilført nok ekstra ressurser til at de kan sikre en forskningsbasert undervisning i så mange fag som bør til for at institusjonen får en tilstrekkelig tyngde. Og det mener jeg er et viktig kriterium. Jeg har ingen tro på at det blir bevilget nok penger til utstyr og bygninger, forskere, lærere og annet nødvendig personell uten at dette vil gå utover andre institusjoners prekære behov for opprustning. Faren er at ressursene blir smurt tynt utover landet. Og da vil institutter ved etablerte universiteter som alt er sultefôret, merke en enda tøffere økonomisk situasjon.

Både politikere og vi som arbeider i denne sektoren, må stikke fingeren i jorda og erkjenne at det trengs store økonomiske løft, selv før det eventuelt opprettes nye universiteter. I og for seg unner jeg både Stavanger og Kristiansand gode forskningsmiljøer. Men til nå har ingen klart å overbevise meg i handling som monner – ikke i ord – om at myndighetene virkelig vil investere i forskning og utdanning som når opp til nivået i våre nordiske naboland.

Annenrangs

Uten det vil alle universitetene stå i fare for å bli annenrangs institusjoner som har lite å stille opp med i den beinharde internasjonale konkurransen om forskere og studenter. Og vårt eget næringsliv vil vende seg andre steder for å alliere seg med den grunnforskning det er nødvendig å bygge sin virksomhet på.

Vi må bygge på de beste miljøene ved universitetene. De må ikke ofres på det distriktspolitiske alter.

Kaare R. Norum


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 2000

Publisert 24. aug. 2000 11:21 - Sist endra 1. sep. 2014 14:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere