Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 2000


Notert


 Egil A. Wyller

St. Olav til Egil A. Wyller

- Eg er djupt takksam for den ufortente heider som er vist meg. Eigentleg har eg ingen posisjon i norsk samfunnsliv som skulle rettferdiggjera ei slik utnemning.

Det sa seniorprofessor Egil A. Wyller ved Filosofisk institutt ved Universitetet i Oslo under den høgtidelege seremonien 29. juni der han blei utnemnt til Riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han får ordenen for den filosofiske forfattarskapen sin. I takketalen sin viste han til Henrik Ibsen som innleidde ein søknad om stipend med orda ”Jeg vil lære det norske folk å tenke stort”.

- Eg vil heller seia at eg vil læra det norske folk å tenkja. Sjølv måtte mine eigne tankeforsøk vika plass for trua på Den heilage treeininga. Dette har min livsveg lært meg, sa Wyller, som nyleg har redigert Platons samla verk på norsk.

(Foto: Ståle Skogstad)


Studentfestivalen er i gang

Årets studentfestival åpnet 22. august og vil pågå til og med lørdag 2. september. Festivalen har et rikt og variert program med ulike aktiviteter fordelt på Blindern og Chateau Neuf. Torsdag 31. august arrangerer festivalen internasjonal fredsdag med blant annet debatt om Norges rolle i fredsskapende arbeid. Avslutningskonserten med Anneli Drecker er ett av de mange underholdningstilbudene. Program og informasjon om Oslo studentfestival er lagt ut på internettadresse: http://www.studfest.uio.no/


Anders Jahres store medisinske pris til svensk forsker

Anders Jahres store medisinske pris for 2000 på en million kroner tildeles professor Klas Kärre ved Karolinska Institutet, Stockholm. Han får prisen for banebrytende forskning på immunforsvaret mot kreft.

Kärre har siden 1994 vært professor i molekylær immunologi ved Karolinska Institutet. Allerede i sin avhandling i 1981 formulerte Kärre en ny hypotese som forklarte hvordan kroppens naturlige drepeceller gjenkjenner kreftceller som mangler visse transplantasjonsantigener. Denne hypotesen ble understøttet av en serie studier av Kärre og medarbeidere og er senere bekreftet av mange andre forskere. Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere deles mellom dosent Lauri Aaltonen og professor Tomi Mäkelä, begge ved Universitetet i Helsinki. De får hver kr. 200 000.


Røed og Tikhvinski

Historia arkiva skjulte

På vegner av Det russiske vitskapsakademiet overrekkjer historieprofessor Sergei Tikhvinski (til høgre) bibliotekdirektør Jan Erik Røed eit nytt historieverk med opplysningar om russisk historie som er basert på opninga av dei russiske arkiva etter glasnost.

Gåveoverrekjinga skjedd i samband med Verdshistorikarkongressen.
(Foto: Ståle Skogstad)


Barnehageopptak

Søknadsfrist fredag 8. september 2000.
Det er noen ledige plasser i Blindern Barnestuer for barn født 1997 eller tidligere.

Anledning til å søke opptak for sine barn har alle tilsatte i minst ¾ stilling ved Universitetet i Oslo. Personer i rekrutteringsstillinger på alle nivåer lønnet av eksterne kilder har adgang til å søke dersom de har minst ¾ av sin arbeidsplikt ved UiO og betaler overhead til UiO. Med arbeidsplikt menes forskning, forskerutdanning og pliktarbeid.

Søknadsskjema for opptak fås i Organisasjons- og personalavdelingen, Administrasjonsbygningen, 5. et., Blindern. Tilsendes på henvendelse tlf. 22 85 62 34/62 25.


Kampen om de gode hodene

Forskerforbundet ved UiO arrangerer onsdag 30. august seminar i Georg Sverdrups hus fra klokken 13.15 til 15.00 (auditorium 1). Seminaret er åpent for alle og har fått tittelen Kampen om de gode hodene. Oslo som kunnskapsbedrift: Utfordringer og råd. Seminaret innledes av Kari Kjenndalen, generalsekretær i Forskerforbundet. Blant foredragsholderne er Anne Rygg, studentrepresentant i Mjøsutvalget, Wegard Harsvik, politisk rådgiver for utdanningsminister Trond Giske og Nils-Helge Fjeld, sjefskonsulent i Andersen Consulting. Program med oversikt over foredragsholdere er å finne på internettadresse: http://wwworg.uio.no/www-other/forskerforb/kampprg.htm


Kristian Ottosen-prisen til Finnmark

Kristian Ottosen- prisen 2000 er tildelt serviceleiar Tor Helge Reinsnes Moen ved Studentsamskipnaden i Finnmark. Reinsnes Moen får prisen på 40 000 kroner for det positive og engasjerte arbeidet han har drive for studentane, og for evna si til samarbeid på tvers av organisasjonane. Han har utvikla ”Studentersamfunnet” i Alta til å bli ein svært profesjonell organisasjon med ansvar for blant anna studentveke og andre kulturarrangement.


Ivar Aasen-ordbok i nyutgåve

Ivar Aasens klassikar Ordbok over Det norske Folkesprog er no gitt ut på nytt av Det Norske Samlaget. Det er språkforskarane Kristoffer Kruken ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap ved Universitetet i Oslo og Terje Aarset ved Høgskulen i Volda som har gått gjennom boka, rusta opp språket og fotnotane, bytt ut frakturskrifta med latinsk skrift og slik gjort ordboka lettare tilgjengeleg for lesarane. Dessutan har dei lagt tilleggskapitla i originalutgåva på alfabetisk rett plass i nyutgåva. Originalutgåva kom ut i 1850 og var då den første vitskaplege ordboka over norsk mål.

Både originalutgåva og nyutgåva har ein ting til felles: førsteopplaget for begge bøkene er på 500 eksemplar. Forfattarane fekk begge stipend frå Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening for å kunna arbeida med denne nyutgåva av Ordbok over Det norske Folkesprog.

Ivar Aasen og Universitetet i Oslo

Professor i målvitenskap, Kjell Venås, har skrevet en ny bok om Ivar Aasen, denne gang om hans nære kontakt med flere fagfolk ved Universitetet i Oslo. Aasen, som ble født i 1813, samme år som universitetet kom skikkelig i gang med sin virksomhet, var aldri ansatt her, men han fikk mye inspirasjon fra universitetsansatte som Eilert Sundt, Johan Storm og Sophus Bugge. Han lånte også store mengder bøker fra Universitetsbiblioteket.

Ivar Aasen er mest kjent for sitt imponerende arbeid med å samle norske dialekter, for sin grammatikk og sin ordbok. Mindre kjent er det kanskje at han også samlet på planter og var en flittig gjest i Botanisk hage på Tøyen. Universitetet har hedret Ivar Aasen med en byste som står i sin egen lille hage ved Henrik Wergelands hus på Blindern. Bysten var en gave fra Bondeungdomslaget i Oslo i 1963. Boken er nylig utgitt av Universitetet i Oslo.

Det Kongelige Frederiks …

Fra Forordet til avsnittet: Universitetet fra 1813 til 1911:

Den i forord hyppig forekommende vending: "Jeg ser bedre end nogen anden verkets mangler", har i dette tilfælde fuld realitet og en særlig anvendelse. Jeg er nemlig mer end nogen anden kommet den foreliggende uhyre stofmængde ind paa livet og har fundet den rikeste anledning til at vurdere, hvad der under gunstigere arbeidsvilkaar kunde være gjort ut av den, og hvor meget jeg ikke har rukket med, som jeg gjerne hadde villet. Og det, som jeg ikke har rukket med, som jeg hadde ønsket det, er ved et verk som dette paa en viss maate det vigtigste. Saken er, at først naar man er blit færdig med at gjennemarbeide en stor stofmængde, behersker man den; først naar alle de enkelte mosaikstykker er paa sin plads, ser man billedet. Men jeg maa fælde den sidste bit ind, idet jeg sender sidste ark i trykkeriet, og tre fjerdedel av verket er rentrykt. Hadde jeg nu hat en rummelig tid til at gaa det hele efter, stryke, sammentrænge, føie nyt til, stille enhver enkelthet i det rette lys, faa de store linjer klarere frem, kunde jeg kanske bragt noget istand, som bedre hadde tilfredsstillet mig selv. Der var vel da ogsaa blit færre av forglemmelser, av feil i datoer, citater og lignende (for ikke at tale om inkonsekvents i retskrivningen, som jeg fraskriver mig selv ethvert ansvar for).

Bredo Morgenstierne, Kristiania i juli 1911

Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I

Maling og pi

masse tall på en rekke

Matematikarane med førsteamanuensis Arne Slettsjø i brodden, tok målarkosten i eigne hender og måla heile Karl Johan med talet for pi, 3,14, laurdag 12. august. Det var eit tiltak i arbeidet med å skapa merksemd om faget og få rekruttert fleire matematikkstudentar. (Foto: Ståle Skogstad)


Velkomst for utenlandske studenter

300 nye utenlandsstudenter var til stede på seremonien i Georg Sverdrups hus i forrige uke. De ble hilst velkommen til Universitetet i Oslo av rektor Kaare R. Norum og leder for Studentparlamentet, Jon A. Evang. Studentene fikk for øvrig høre korsang, folkemusikk og norske folkeeventyr.

I løpet av høsten kommer det ytterligere 100 nye utenlandske studenter til UiO.
Nøtter

?
  1. Hvem er dette?
  2. Verdenskongressen for historikere ble, som kjent, arrangert i Oslo i august. Men kongressen som går av stabelen hvert femte år, har også tidligere vært lagt til Oslo. Hvilket år?
  3. Hva heter assisterende universitetsdirektør ved UiO?
  4. Når ble Helga Engs hus på Blindern innviet?
  5. Hvilket fag forbinder du med navnet Nils Roll-Hansen?


SvarForrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 2000

Publisert 24. aug. 2000 14:30 - Sist endra 1. sep. 2014 14:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere