UiO bestod kongresseksamen

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 2000


2200 deltakere fra 80 land har deltatt på Verdenskongressen for historikere ved Universitetet i Oslo. – Tilbakemeldingene under og etter kongressen har vært svært positive, sier Thomas Evensen, daglig leder for kongressen.

– Med kongressen har vi vist at Universitetet i Oslo er i stand til å gjennomføre arrangementer av denne størrelsesorden, sier Thomas Evensen.

Evensen forteller om god respons på det faglige innholdet i kongressen, og han er stolt over at sekretariatet lyktes i å gjennomføre samtlige sesjoner på programmet. – Universitetets ledelse og universitetets ulike avdelinger har støttet 100 % opp om arrangementet, sier han og berømmer særlig innsatsen fra de ansatte i Teknisk avdeling i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av arrangementet.

Samarbeid med det private næringsliv

Kongressorganisasjonen har brukt fire år på å forberede kongressen. – Mye av arbeidet har bestått i å skaffe penger, sier Evensen, og forteller at sekretariatet har samarbeidet tett med universitetets informasjonsavdeling og Geelmyden&Kiese med å utvikle en medieplan og sponsorstrategier for arrangementet. Hovedsponsoren Telenor har bidratt med en million kroner. Evensen tror heller ikke det hadde vært mulig å gjennomføre kongressen uten et nært samarbeid med et kongressbyrå. Han gir også Manpower sin del av æren for at kongressen forløp uten nevneverdige problemer.

Få delegater fra utviklingsland

– Av de 2200 som deltok på kongressen, kom ca. 250 fra land i Den tredje verden. Er dette godt nok? spør vi. Dette tallet er høyt sammenliknet med tidligere kongresser, opplyser Evensen. Han forteller at 80 av delegatene fra utviklingsland fikk hele eller deler av oppholdet dekket gjennom midler fra UD, Internasjonal avdeling ved UiO, Norad og institusjonen Fritt Ord.

Uniforum påpeker at mange av delegatene fra Den tredje verden ikke hadde råd til å delta på de kulturelle og sosiale ekskursjonene som ble arrangert under kongressen. – Hva skyldtes det høye prisnivået?

– Vi satte bort ekskursjonene til et byrå for å unngå økonomisk risiko, forklarer Evensen. Han forteller at sekretariatet informerte delegatene om muligheten for å oppsøke rimeligere tilbud, for eksempel i regi av Osloguiden. – Vi er også godt fornøyd med det kulturelle programmet på campus som var helt gratis. Kanskje kunne vi likevel ha lagt større vekt på å tilby rimelige organiserte sosiale og kulturelle aktiviteter til delegatene, sier han, og tilføyer at dette er spørsmål og erfaringer universitetet må ta med seg fra kongressen.

Se også: ... men alle hadde ikke råd ...


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 2000

Publisert 23. aug. 2000 15:08 - Sist endra 1. sep. 2014 14:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere