Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 2000


Pressebiter


Et privat universitet?

- Vi falt ned på at vi var for langt unna eliteskolen med det brede studietilbudet vi tilbyr i dag. Videre fant vi ut at det politisk sett er for tidlig å utvikle BI til å bli et privat samfunnsvitenskapelig universitet. Det er vanskelig å få det til økonomisk i tillegg til at vi har for få fag til å kunne kalle oss et universitet.

Torger Reve, rektor ved BI og professor i strategi i BI Informasjonen 7/2000

Skattebetalerne finansierer

Hvorfor er noen forskere negative til å informere offentligheten om sin virksomhet? Flesteparten driver med kollegiale bedømmelser og evalueringer, og de er vant til å utsette seg for både innvendinger og kritikk. I tillegg jobber de med noe som både er meningsfylt og viktig - til og med så viktig at skattebetalerne finansierer mesteparten av aktiviteten. Det taler i seg selv for å gi allmennheten innsyn. Så kan alle som er interessert følge med og si hva de mener om den forskning som foregår og de prioriteringer som gjøres.

Ragnhild Bugge, ansv. redaktør i Etikkinformasjon 1/2000

Uhensigtsmæssigt kropssprog

Når universiteterne i denne tid forsøger at forklare politikerne deres situation, møder de et Janus-hoved. Den muntre del af hovedet signaliserer udsigt til en flerårsaftale, og den modsatte at intet parti vil melde noget konkret du efter afstemningen om Danmarks tilslutning til ØMU'en.

Men selv om universiteterne slås med økonomien og nok skal et godt stykke tid på den anden side af år 2000, før de - måske - har grund til optimisme, bør fagene arbejde videre med den udvikling, der er skitseret i udviklingskontrakten. Korslagte arme vil være et uhensigtsmæssigt kropssprog.

Rektor Henning Lehmann, Aarhus Universitet i information & debat 7/2000

Vem älskar universiteten?

Ett problem som ännu inte funnit sin lösning är hur de indirekta kostnader som är förenade med ett externfinansierat forskningsprojekt ska täckas när projektet ska utföras vid ett universitet. Många som vill finansiera forskning vid ett universitet resonerar ungefär så här: universiteten finansieras av staten via grundutbildningsmedel och fakultetsmedel. Dessa medel bör täcka kostnader för bibliotek, lokaler, administration och andra infrastrukturkostnader.

Enligt marginalkostnadsprincipen, resonerar man, ska inte pengarna till ett projekt användas för annat än själva forskningsaktiviteten.

Detta resonemang vore rimligt om det inte var så att universitetets intäkter för forskning med externa medel, sen många år utgör hälften av intäkterna för forskning. För att klara av detta problem har riksdagen sen många år beslutat, att principen om full kostnadstäckning ska gälla för alla externfinansierade projekt inom högskoleområdet.

Efter ett sådant beslut skulle man kunna tro att åtminstone statliga organ skulle respektera detta. Men icke. Enligt en nyligen gjord uppskattning "missar" Uppsala universitetca 100 miljoner kronor per år i bidrag för täckning av indirekta kostnader.

Rektor Bo Sundqvist, Uppsala universitet i Universen 7/200


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 2000

Publisert 22. juni 2000 09:42 - Sist endra 1. sep. 2014 14:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere