Vet du at ...

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 2000


Vet du at ...


Observer Norge

Imedia Norge AS, som har overvåket mediene for Universitetet i Oslo, ble 8. juni kjøpt opp av sin konkurrent, Observer Norge AS. I tiden framover vil det komme en omstillingsperiode, som vi forhåpentligvis ikke vil merke for mye til. Det nye firmaet vil hete Observer Norge AS.

Norge på andreplass i stor OECD-undersøkelse

Norge plasserer seg som den nest beste nasjonen i en omfattende OECD-undersøkelse om voksnes leseferdigheter som ble lansert i forrige uke. Sverige er det landet som er klart best i alle deler av i undersøkelsen. Avstanden fra Norge til de andre nordiske landene er liten.

Undersøkelsen er en del av et omfattende internasjonalt prosjekt, Second International Adult Literacy Survey (SIALS), som i denne omgang omfatter parallelle undersøkelser i tilsammen ni land. Tidligere er tilsvarende datainnsamlinger gjennomført i tolv andre land, og dette betyr at en vil kunne presentere sammenlignbare data om voksnes leseferdigheter fra til sammen 21 land, inkludert Danmark, Finland og Sverige.

I Norge deltok 5000 personer mellom 16 og 65 år i undersøkelsen, går det fram av en pressemelding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Odin i ny drakt

Odin, den sentrale informasjonstenesta på Internett for regjeringa og departementa, har vore gjennom ei omfattande oppgradering. Dei viktigaste elementa er ei ny teknisk plattform og at delar av ansvar og arbeid nå er desentralisert til departementa. Tenesta blir å finne på http://odin.dep.no

Odin blei lansert som eit prøveprosjekt 1. august 1995. Tenesta blei gjort permanent januar 1997.Vidareutviklinga omfattar to hovudelement: utvikling av ei ny teknisk plattform og ei desentralisering av arbeidet. Formålet med å desentralisera ansvaret for publisering til kvar enkelt innhaldsleverandør har vore å tydeleggjera eigarskapen til innhaldet og samtidig tilføra meir ressursar til Odin-arbeidet totalt. Samtidig vil eit tettare eigarforhold truleg også auka kvaliteten og føra til at publiseringa blir meir i tråd med dei behova målgruppene har. Statens forvaltingsteneste (Ft) har det operative ansvaret for at tenesta fungerer etter formålet og for å publisere fellesinformasjon på Odin, skriv Arbeids- og administrasjonsdepartementet i ei pressemelding.

Uniforumutgjevingar hausten 2000

Uniforum kjem som vanleg ut annankvar torsdag etter sommarferien. Det første nummeret kjem ut 24. august, medan det siste nummeret kjem ut 14. desember. Siste frist for innlevering av eksternt stoff er alltid fredagen før utgjevingsdagen. Alt stoff skal sendast som vedlegg i Word-format til uniforum@admin.uio.no

  • Nr. 11: 24. august
  • Nr. 12: 7. september
  • Nr. 13: 21. september
  • Nr. 14: 5. oktober
  • Nr. 15: 19. oktober
  • Nr. 16: 2. november
  • Nr. 17: 16. november
  • Nr. 18: 30. november
  • Nr. 19: 14. desember

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 2000

Publisert 21. juni 2000 20:01 - Sist endra 1. sep. 2014 14:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere