Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 2000


Doktorgrader


Det medisinske fakultet

Cand.scient. Jowita Dorota Sleboda forsvarte 9. juni offentlig sin avhandling "Effects of Hypolipemic Drugs on Hepatic Fatty Acid Oxidation" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Petter Jensen Gjersvik forsvarte 15. juni offentlig sin avhandling "Dermatological complications of immunosuppression in kidney and heart transplant recipients" for graden dr.med.

Cand.scient. Ellen Skarpen forsvarte 16. juni offentlig sin avhandling "Liver Tumour Promotion by the Carcinogen 2-Acetylaminofluorene. Effects on Cellular Differentiation and Signalling Pathways" for graden dr.philos.

M.B.B.S Kamal E.E. Elagib forsvarte 16. juni offentlig sin avhandling "Characterization of Autoantibodies in Primary Sjögren's Syndrome: Analysis of Immunoglobulin Variable Region Genes" for graden dr.philos.

Cand.med. Ingrid Melle forsvarte 17. juni offentlig sin avhandling "Patients with schizophrenia from one catchment area" for den medisinske doktorgrad.

Cand.scient. Benedicte Alexandra Lie forsvarte 20. juni offentlig sin avhandling "Dissection of the HLA-linked Genetic Predisposition to Type 1 Diabetes" for graden dr.philos.

Cand.med. Lars Hilmar Jørgensen forsvarer 22. juni offentlig sin avhandling "Circulatory and ventilatory responses to nitrate treatment in patients with exercise-induced elevation of pulmonary artery wedge pressure" for graden dr.med.

Cand.med. Bjørn Atle Bjørnbeth vil fredag 30. juni kl. 10.15 i Auditorium 1209, lab-bygget, Ullevål sykehus offentlig forsvare sin avhandling "Bilirubinindusert cholestase" for graden dr.med.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Eivind Eriksen forsvarte 16. juni offentlig sin avhandling "Graded D-modules over Monomial Curves" for dr.scient.-graden.

Berit Granum forsvarte 21. juni offentlig sin avhandling "The effect of particles on the development of an allergic immune response in a mouse model" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Henrik Svensen forsvarer 22. juni offentlig sin avhandling "Fluids trapped in the shallow and deep crust during the Caledonian orogeny in western Norway: Fluid sources and mineral-fluid interactions" for dr.scient.-graden.

Cand.pharm. Torunn Thingstad vil fredag 30. juni offentlig forsvare sin avhandling "Biokjemisk karakterisering av de kreftassosierte mucinene epiglycanin og humant carcinom antigen (HCA)" for dr.scient.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 2000

Publisert 21. juni 2000 13:25 - Sist endra 1. sep. 2014 14:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere