Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000


Notert

Blindern-brua

Gangbrua på Blindern T-banestasjon kan framleis brukast som ein test på om den estetiske sansen vår fungerer.

Brua til Blindern

Framleis står den der. Brua. Den du må gå over for å koma til storbyuniversitetet i Oslo. Med eit grin står den der som eit monument over korleis det funksjonelle har sigra over det estetiske. Kebab-kiosken er borte, men brua står der og ynskjer deg velkomen til Universitetet i Oslo. Førsteinntrykket av Blindern skal altså gjera litt vondt. Kanskje det er ein test på om den estetiske sansen vår framleis fungerer?

Me håpar direktør Trond Bjørgan i Oslo Sporveier enno ikkje har gløymt lovnaden han gav til rektor Kaare R. Norum i august i fjor om å gjera sitt for at dette stasjonsområdet skulle bli vakrare. Då vil kanskje denne brua bli så vakker at både studentar, tilsette og andre vil få ei vitamininnsprøyting kvar gong dei går av på denne T-banestasjonen. (Foto: Ståle Skogstad)Nytt ansikt i Georg Sverdups hus

Bente Hennie Hansen
Bente Hennie Hansen i Georg Sverdrups hus.

Bente Hennie Hansen er ansatt som medarbeider i Informasjonsavdelingen med arbeidsplass i skranken i Vestibylen i Georgs Sverdrups hus. Hun "tester ut" sin nye arena noen uker nå på forsommeren og vil være på plass for fullt fra 1. august.

I nesten ett år har vi ventet på å få fylt denne viktige funksjonen i universitetets nye storstue. Omsider vi publikum kunne møte et ansikt og få den informasjon og hjelp de søker.

Telefonnummeret til Informasjonsskranken er 22 84 42 83. (Foto: Ståle Skogstad)(H)julepresanger til UiOs syklister

Hovedpremiene til deltakerne i årets "Sykle til jobben"- aksjon kan nå beskues av alle i foajeen i Georg Sverdrups hus: Fem flotte sykler!

– Med alle syklene følger det sykkelhjelm og speedometer. I tillegg er det i år 20 andre gevinster (hjelm, pumpe, lykt, hansker) og minst åtte trøstepremier (sykkelbjeller og aksjonstrøyer), frister aksjonsleder Mark D. Chapman. Avslutning med premieutdeling skjer på universitetets sykkeldag tirsdag 20. juni kl. 11.00. Alle deltakere blir også med i trekning av en rekke premier i den nasjonale konkurransen.

– Så langt er det noe mindre deltakelse enn i fjor, konstaterer Chapman. Resultatene er lagt ut på: http://wwworg.uio.no/ansatte/bil/sykkel/SJaksjon.html.) – Det kan være at en del venter med å registrere sine sykkeldager. Alle syklister oppfordres nå til å registrere seg i aksjonen, som varer til 16. juni, på:
http://wwworg.uio.no/ansatte/bil/sykkel/StJReg.html.


Oslo Filharmoniske Orkester
Mozart stod på programmet da en kvintett fra Oslo Filharmoniske Orkester spilte i Georg Sverdrups hus.

Lunsj med Oslo-Filharmonien

Et hundretalls mennesker fant veien til vestibylen i Georg Sverdrups hus 25. mai for å høre musikere fra Oslo Filharmoniske Orkester spille utdrag fra klarinettkvintett av Wolfgang Amadeus Mozart. Konserten var lagt til lunsjpausen, og varte ca. en halv time. God akustikk, dyktige utøvere og vakker musikk gav høytidsstemning i vestibylen og en stor musikalsk opplevelse til et takknemlig publikum. Mange lunsjpakker forble urørte.

Mozart: Wolfgang Amadeus Mozart stod på programmet da en kvintett fra Oslo Filharmoniske Orkester spilte i Georg Sverdrups hus. (Foto: Ståle Skogstad)


Det Kongelige Frederiks …

I begyndelsen av universitetets virksomhet stod alt paa det uvisse med hensyn til dets organisation, forvaltning og ordningen av denne dets virksomhet. Man hadde foreløbig væsentlig kun den kongelige resolution av 24 mars 1812 at holde sig til. [...]

Det maatte mere og mere paatrænge sig som en bydende nødvendighet at faa istandbragt en fundats eller universitetslov.

Det første initiativ hertil foreligger i en skrivelse fra professor Hersleb til kollegiet av 18 januar 1815:

[...] At skrive en Lov, der bestemmer et Universitets Indretning saaledes, at Ideen ei blot bevarer sin Eenhed men tillige ei kommer i Strid med de Betingelser Tid og Sted maatte kræve, er vistnok intet let Arbeide, og Misgreb vilde, engang sanctionerede som Love, blive av uberegnelige Følger. Jeg tager mig derfor den Frihed at foreslaae, at samtlige Universitetslærere maatte paa den Maade Collegiet finder meest passende, opfordres til at overveie og i Forening udarbeide et Forslag til det norske Universitets Indretning for Fremtiden. ---

Mig forekommer det, at en rolig Afventen, af hvad der i denne Sag vil skee fra Regjeringens Side, hverken kan eller vil blive anseet som den vistnok skyldige Tillid til sammes Forsorg og Viisdom. Jeg føler tillige, at mit Bidrag til Sagens Fremme kun kan blive saare ubetydeligt - da Evnen her ei svarer til Villien ...

Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I

Sosialøkonomi eksisterer ikke lengre ved UiO

I et brev til universitetet datert 26. mai fastsetter Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet at fagbetegnelsen sosialøkonomi endres til samfunnsøkonomi. Endringen gjelder alle nivåer ved universitetet. Instituttet vil ikke lenger hete Sosialøkonomisk institutt, men har byttet navn til Økonomisk institutt.

Offisiell åpning av Rikshospitalet 22. september

Den offisielle åpningen av Rikshospitalets nybygg er blitt fastsatt til fredag 22. september klokken 13.00. Representanter fra Slottet vil være til stede.

Filmpris til Tromsø-student

Ingeborg Solvang, hovudfagsstudent i visuell antropologi ved Universitetet i Tromsø, vann pris for filmen Ayer niña – mañana mujer ( I går jente – i morgon kvinne) under den Den internasjonale etnografiske filmfestivalen i Göttingen i Tyskland, melder Tromsøflaket. – Filmmiljøet vårt er relativt ferskt og det me driv på med, er relativt grensesprengjande og nytt i akademia, så det er klart at me er stolte over dette, seier Britt Kramvig, stipendiat ved Institutt for sosialantropologi og Solvangs rettleiar.

Colombia studentforening stifta

Dei to UiO-studentane Alejandro Perez og Miguel Luna frå Colombia har tatt initiativet til å danna Colombia studentforening CSF. Foreininga skal spreia informasjon om Colombia og fremja utveksling mellom UiO og universitet i Colombia. Dessutan vil foreininga hjelpa studentar som ynskjer å gjera feltarbeidet sitt i Colombia. Dei to initiativtakarane håpar også å få til kulturelle aktivitetar. Dei som ynskjer kontakt, kan senda ein e-post til fylgjande adresser: oapt@hotmail.com og miguell@ifi.uio.no
Nøtter

?
  1. Hvem er dette?
  2. Innstillingen Frihet med ansvar ble lagt fram for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 8. mai. Hva inneholder denne?
  3. Hvem er leder av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité?
  4. 11. september 1941 ble UiOs rektor arrestert av tyskerne. Hva var hans navn?
  5. Hvilket fag forbinder du med navnet Lars Mjøset?


SvarForrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000

Publisert 7. juni 2000 19:05 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere