Universitetet i Oslo er en verdiskaper

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000


Debatt:

Enkelte mennesker bruker ordet “verdiskaping” som om det bare er industrien eller det private næringsliv som skaper verdier, i hvert fall verdier i økonomisk forstand. Den bruken av ordet er feil. Økonomiske verdier slik de defineres i moderne samfunnsøkonomi, er ikke knyttet til det å produsere gjenstander eller produsere noe som kan selges for penger. En vare eller tjeneste, herunder forskning og undervisning, har verdi, grovt sagt, hvis den er til nytte for samfunnet. Verdiskapning foregår i en hvilken som helst virksomhet hvor samfunnsnytten av resultatet er større enn samfunnsnytten av de ressursene som blir brukt opp. Det er verken nødvendig eller tilstrekkelig at resultatet av virksomheten direkte kan måles i penger eller er rettet mot markedet for at verdiskapning skal finne sted. Husmoren skaper verdi, professoren i filosofi skaper verdi, sykepleieren skaper verdi.

En privat bedrift, for eksempel et gasskraftverk, kan gå med regnskapsmessig overskudd, men likevel ikke være verdiskapende. Forurensninger og langsiktig ødelegging av klimaet kan nemlig gjøre at bedriften har samfunnsmessige kostnader, ødelegging av verdier, som ikke synes i bedriftens regnskap.

Men er ikke samfunnsmessig nytte et subjektivt begrep og er det ikke et spørsmål om rent skjønn hvorvidt en virksomhet har samfunnsmessig nytte eller ikke? Jo, slik er det. Hva som skaper verdi, er i siste instans avhengig av menneskenes skjønn, av våre subjektive følelser. Det er derfor industribedrifter driver markedsundersøkelser og bruker penger på reklame; de er avhengig av å produsere varer som noen subjektivt, etter sitt personlige skjønn, er villige til å bruke penger på.

Denne korte samfunnsøkonomiske utredningen sender jeg til Uniforum fordi universitetsdirektør Tor Saglie har en artikkel i årsberetningen vår med overskriften "Universitetet i Oslo er en verdiskaper". Dette har Saglie helt rett i. Men av teksten virker det som om verdiskapningen ved universitetet for Tor Saglie er lik de tjenester og forskningsresultater vi kan levere til næringslivet. Det er i hvert fall bare denne typen eksempler på verdiskapning han gir.

“Verdiskaping” er som kjent et av tidens moteriktige honnørord, en ordklasse Saglie gjennom årene har vist at han har et solid grep om. Desto sørgeligere er det at han ikke bruker dette grepet til å få fram den plass hele universitetet saklig sett har i samfunnets verdiskapning.

Hilde Bojer, førsteamanuensis
Økonomisk institutt, UiO


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000

Publisert 7. juni 2000 15:36 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere