Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000


Pressebiter


Stivna univers

Det er klart at Aarbeiderpartistaten var eit stivna univers som openbert måtte endrast, men det nedslåande er at endringane kjem utan refleksjonar rundt kva som er dei sterke sidene med det norske systemet i høve til "det nye". Må vi etterlikne svenskane også i demonteringa av den skandinaviske modellen? Etter at Telia-Kark blei styreleiar for Göteborg universitet, vurderer nokre av mine kolleger å emigrere til Oslo. Men då må dei vera raske før Grete Knudsen har gitt Universitetet i Oslo til Telenor-Hermansen.

Professor Rune Slagstad, Institutt for samfunnsforskning i Forskerforum 5/2000

Synlig og formalisert

Styringen av universitetene må være synlig og formalisert. Nå vil vi i stedet få en situasjon der departementet styrer universitetene over konferansebordet, og der utdanningspolitiske beslutninger blir tilsvarende mindre eksponert for kritikk. Departementet arbeider aktivt for at statsråden ikke skal være ansvarlig for det som skjer ute ved institusjonene. men vil samtidig selv ha bedre kontroll og styring med et som skjer der. Det er trist at Mjøsutvalget synes å ha latt seg fange som gisler for denne virkelighetsforståelsen.

Jusprofessor og tidligere rektor ved UiB, Jan Fridthjof Bernt i På Høyden 8/2000

Akademiske topper

Universitetet må fastholde sin oppgave som institusjon på toppnivå. Det er det fremragende som skal komme derfra. Det er et paradoks at det i det som blir kalt kunnskapssamfunnet snakkes mye mer om sportstopper, underholdningstopper og næringslivstopper enn om de akademiske topper. Derfor bør universitetet samle seg om en strategi for å opprettholde og styrke sin egenforståelse som eliteinstitusjon. Det er ikke lett å argumentere for det overfor dem som sitter på pengesekken i et land der "elite" smaker av arroganse. Men universitetet har i sin midte eksperter på nettopp politikk. Kan det ikke mobilisere sin statsvitenskapsprofessorer?

Gudleiv Forr i Dagbladet 19/5-2000

Tøffe valg

Norge skal lede an inn i det digitale samfunnet. Målene er klare, veien er utfordrende og bakkene bratte. Skal vi greie dette, må vi foreta noen tøffe valg. Den gamle tid må vike for den nye. Alle skal være med, så det blir ikke enkelt. Regjeringen inviterer hele samfunnet til å delta. Utfordringen går først og fremst til vårt næringsliv og det norske folk. Bare dere kan lede denne revolusjonen. Vi kan bidra og gjøre vårt:

  • Ved å legge til rette.
  • Ved å klargjøre mål, planer og ambisjoner.
  • Ved å motivere og stimulere.
  • Ved å stille krav.
  • Ved å utdanne.
  • Ved å omstille og fornye.
  • Og ved å samhandle i partnerskap med næringsliv og arbeidstakere i privat og offentlig sektor.

Nærings- og IT-minister Grete Knudsen i Dagbladet 19/5-2000


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000

Publisert 25. mai 2000 12:15 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere