Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000


Doktorgrader


Det medisinske fakultet

Cand.scient. Nils Reinton forsvarer fredag 26. mai kl. 10 i Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig sin avhandling "Evaluation of the Doctoral Thesis "Protein Kinase A Signaling; Multiplicity and Anchoring of Pka Isozymes' for den filosofiske dotkorgrad.

Cand.med. Emiliano Mugnaini vil lørdag 27. mai kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "T Cell Subsets and Their T Cell Receptor Repertoires. Studies in Healthy Subjects and Human Immunodeficiency Virus Type-1 Infected Individuals" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Erik Harald Øie vil onsdag 31. mai i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Autocrine/Paracrine Regulatory Mechanisms and Myocardial Remodeling during Ischemic Heart Failure: An Experimental Study in Rats with Special Emphasis on the Role of Myocardial Endothelin and Adrenomedullin" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Anne Cathrine Staff vil fredag 16. juni kl. 10.00 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "Preeclampsia and uteroplacental tissues: Lipids, oxidative stress, and trophoblast invasion" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Ole Karlsen forsvarte 20. mai offentlig sin avhandling "FANSMAKT OG BERGSVAL DOM. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi" for graden doctor artium.

Mag.art. Torstein Tollefsen forsvarte 20. mai offentlig sin avhandling "The Christocentric Cosmology of St. Maximus the Confessor" for graden doctor philosophiae.

Cand.philol. Kirsten Meyer Bjerkan vil lørdag 27. mai kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Verbal morphology in specifically language impaired children: Evidence from Norwegian" for graden doctor artium.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Sami LaZghab forsvarte 15. mai offentlig sin avhandling "New Modelling Techniques for the Shear Boundary Layer in the Bearing Channel during Aluminium Extrusion" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Bjørn Dalhus forsvarte 19. mai offentlig sin avhandling "Crystal Structures of Hydrophobic Amino Acid Complexes - a Multivariate Analysis of Hydrogen Bond Geometries" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Rune Verpe Engeset forsvarte 19. mai offentlig sin avhandling "Change detection and monitoring of glaciers and snow using satellite microwaqve imaging" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Monica Fengsrud vil mandag 29. mai kl. 12.15 i Rom 3508, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Isolation and Characterization of Autophagic Organelles from Rat Hepatocytes" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Geir Hønneland forsvarte 16. mai offentlig sin avhandling "Compliance in the Barents Sea Fisheries" for dr.polit.-graden.

Mag.art. Axel Borchgrevink forsvarte 20. mai offentlig sin avhandling "Clean and Green: Knowledge and Morality in a Philippine Farming Community" for dr.polit.-graden.

Cand.polit. Oluf Langhelle forsvarer fredag 26. mai kl. 10.15 i Ragnar Frisch' auditorium (gamle Ullevål kino) offentlig sin avhandling "Fra ideer til politikk: Bærekraftig utvikling - svada eller rettesnor for samfunnsutviklingen?" for dr.polit.-graden.

Cand.sociol. Ørnulf Seippel forsvarer fredag 26. mai offentlig sin avhandling "Modernitet, politikk og miljø" for dr.polit.-graden.

Jan Ketil Simonsen vil lørdag 3. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Webs of Life. An Ethnographic Account of Cisungu Female Initiation Rituals among Mambwe-speaking Women in Zambia" for dr.polit.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Gunvor Birkeland Wilhelmsen forsvarer fredag 26. mai kl. 10.15 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig sin avhandling "Visuelle forstyrrelser etter hjerneslag. En undersøkelse av synsfunksjon og effekten av synstrening" for dr.scient.-graden i spesialpedagogikk.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000

Publisert 25. mai 2000 12:24 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere