Urbygning-kutt vekker reaksjoner

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000


Regjeringen vil spare to millioner kroner og kutter bevilgningen til Urbygningen. Oppussingen av vårt nasjonale klenodium legges på is – enda en gang.

Trine Nickelsen
Ståle Skogstad (foto)

Tor Saglie
– Det er viktig å ta vare på den kulturarven Urbygningen representerer innenfor norsk høyere utdanning, sier Saglie.

– Det er skuffende og opprørende, sier universitetsdirektør Tor Saglie. Han minner om at det var et enstemmig Storting som før jul i fjor vedtok å gi to millioner kroner som en start til oppussing og rehabilitering av den fredede bygningen. I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er startbevilgningen imidlertid strøket.

– I årevis har vi ventet på de nødvendige midler, og endelig løsnet det altså i budsjettbehandlingen i fjor, sier han.

Stort forfall

Restaureringen av de gamle universitetsbygningene øverst på Karl Johan stoppet opp i 1994. Da stod Biblioteksbygningen (Domus Bibliotheca) og østre fløy av Midtbygninen (Domus Media) ferdig. Men det ble ikke bevilget penger til rehabilitering av den nedslitte Urbygningen (Domus Academica). Oppussing av bygningen har vært tema i behandlingene av statsbudsjettene siden den gang. Selv om en del nødvendige brannsikringstiltak er gjennomført, er brannfaren i den 150 år gamle bygningen stor. Murpuss og maling skreller av, det er store sprekker i grunnstrukturen, og det originale inventaret er svært nedslitt og delvis ødelagt.

Penger brukt opp

– Statsbygg har allerede brukt mye av de to millioner kronene som ble plusset på budsjettet i høst. Pengene har gått til undersøkelser av bygningens gamle fundamenter i tre og til videre prosjektering, sier Saglie.

– To millioner er tilsynelatende et lite beløp, men dette er i realiteten en stor sak. En startbevilgning nå innebærer at det også vil settes av penger til oppussing av Urbygningen på de neste års budsjetter inntil arbeidene er ferdig, påpeker han.

Fakta

  • Grunnsteinen til universitetsbygningene ble lagt ned i 1841
  • Arkitektene: C.H. Grosch og K. T. Schinkel
  • Byggearbeidene tok drøyt ti år
  • Regnes som hovedverker i norsk 1800-talls arkitektur
  • Urbygningen rommer Universitetets gamle festsal, en av landets aller fineste saler, som også har vært brukt som Stortingssal.
  • Store deler av bygningen er fredet

Kulturarv

Urbygningen er landets eldste bygning for høyere utdanning og forskning. – Urbygningen er ikke ensidig til nytte for UiO. Det er viktig å ta vare på den kulturarven denne bygningen representerer innenfor norsk høyere utdanning. Derfor har landets universitetsrektorer samlet gått inn for dette prosjektet, sier Saglie.

Universitetsledelsen har vært i samtaler med utdanningsminister Trond Giske og vil ta kontakt med Stortinget for å forklare hvor viktig denne saken er for høyere utdanning.

– De stortingspolitikerne som besøkte Urbygningen i fjor høst, var forferdet over det de så. Nå håper vi at kirke-, utdannings- og forskningskomiteen med Ranveig Frøiland som leder, er seg sitt ansvar bevisst. Vi vil snarlig invitere komiteen til befaring, sier universitetsdirektøren.

Stortingspolitikere reagerer

Revidert nasjonalbudsjett legges fram for Stortinget 16. juni. Kristelig Folkeparti og Høyre er blant de partiene som signaliserer at de vil stå fast på sitt standpunkt om å sette av to millioner kroner til oppussing av Urbygningen.

– Jeg er forundret over Trond Giskes prioriteringer i denne saken. Hans kuttforslag virker vilkårlig, sier nestleder i KUF-komiteen, Arne Lyngstad (Kr.F) til Uniforum. Han peker på at Urbygningen har stor nasjonal og kulturhistorisk verdi. – Forfallet er ingen god reklame verken for universitetet eller for nasjonen, mener han.

Vil kjempe

– Jeg er ikke fremmed for å kjempe for å få disse to millionene på plass igjen. Budsjettet er stramt, men det må være mulig å finne alternativ inndekning, sier Lyngstad. – Vi har en jobb å gjøre for å skaffe flertall for bevilgningene til oppussing. Å få med eget parti, tror jeg vil gå greit. Så gjelder det å få med også de øvrige partiene.

Grete Knudsen flagget saken

Tidligere rektor ved UiO, Inge Lønning (H), sitter også i KUF-komiteen. – At regjeringen har valgt å kutte bevilgningene til oppussing av Urbygningen, er oppsiktsvekkende av to grunner: For det første fordi tidligere leder av KUF-komiteen, Grete Knudsen, flagget denne saken høyest opp i flaggstanga under budsjettbehandlingen i fjor høst. Det er påfallende og merkelig at regjeringen nå kutter denne potten, sier Lønning til Uniforum.

– Kuttet er oppsiktsvekkende også fordi det dreier seg om kun to millioner kroner. Argumentet om innstramning er latterlig. Her dreier det seg om en rent symbolsk innsparingseffekt.

Flertall

Lønning påpeker at saken ble kommentert av flere stortingsrepresentanter i en utdanningspolitisk debatt i Stortinget forrige uke. – Jeg tolker dette som at det er et flertall på Stortinget for å sikre penger til oppussing av den gamle universitetsbygningen.

– Fra Høyres side vil vi si klart og tydelig fra at bevilgningen må opprettholdes. Jeg tror nok at de fleste arbeiderpartifolk i sitt stille sinn er på linje med oss i denne saken, sier Lønning.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000

Publisert 25. mai 2000 13:37 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere