Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000


Notert

Kongens gull til Kjeld Skjørland

Karin M. Røisland og Kjeld Skjørland

Pensjonert professor i odontologi, Kjeld Skjørland får tildelt Kongens fortenestmedalje i gull av konstituert fylkesmann Karin Moe Røisland. (Foto: Martin Toft)

- Eg har ikkje gjort noko anna enn jobben min slik arbeidsinstruksen krev. Det er med djup takksemd til alle som arbeider ved dette instituttet eg tar imot Kongens fortenestmedalje i gull. Viss de løyver meg pengar til ei god saks, skal eg klippa medaljen i mange små bitar og strø den over alle de som har arbeidd saman med meg.

Det sa nyleg pensjonert professor i odontologi, Kjeld Skjørland då han tok imot Kongens fortenestmedalje i gull av konstituert fylkesmann Karin Moe Røisland like før påske. Grunngjevinga for å tildela Kongens gull til Skjørland var hans lange lærargjerning og evne til å setja studentane i sentrum ved Det odontologiske fakultetet. Dessutan blei det lagt stor vekt på hans omdømme som ein glimrande lærar innanfor dei ”propedeutiske” faga. Skjørland har vore læraren til godt over halvparten av dagens tannlegar. Difor blir han også kalla hovdingen ved Det odontologiske fakultetet. Han har også gjort ein viktig forskingsinnsats innan faget sitt. Skjørland var i mange år tannlege både for kong Olav V og for kong Harald V.

- Det ekstra ansvaret ein då tar på seg, er ikkje noko anna enn det ansvaret ein kvar tannlege har overfor alle pasientane sine, uttalte professoren. Han påpeika dessutan at godt humør, overskot og sjølvkritikk er viktige føresetnader når ein arbeider som tannlege, men det same gjeld òg for undervisning og forsking.


Brasil-utstilling i Georg Sverdrups hus

I dag, torsdag 4. mai klokka 17.00, vil Brasils og Portugals ambassadørar i Noreg opna utstillinga ”The Discovery of Brazil” i utstillingsrommet i Georg Sverdrups hus på Blindern. Utstillinga er ei markering av at det i år er 500 år sidan dei første portugisarane kom til den delen av Latin-Amerika, som seinare blei til Brasil.


Baroniet, slottet i renessansehagen

Anne Grethe Honerød
Slottets "dronning" Anne Grethe Honerød ønsker velkommen til sterke kultur- og naturopplevelser i Rosendal.

Baroniet Rosendal i Kvinnherad i Sunnhordland har også i år et bredt og variert sommerprogram med en rekke kunst- og konserttilbud. Baroniet byr også på andre interessante opplevelser. Her kan man blant annet få omvisning på slottet og i hagen, besøke husmannsplassen Treo, Gamlekjøkenet, Vognhuset og Thee&Caffe Salongen som serverer hjemmelaget bakverk. Overnatting for grupper og enkeltpersoner tilbys i Hovedhuset.

Omvisninger i hagen

Søndager kl.15.00

Utstilling i slottets vinkjeller

28. mai til 20. august: Kjell Torriset: malerier.

Konserter i den gule sal

28. mai: Kammerskoret og marimbaorkesteret Collegio Villa Verde: musikk fra Latin-Amerika
10. juni: Herborg Kråkevik, Helge Lilletvedt og Trondheimsolistene
16. juni: Lise Fjeldstad og Håvard Gimse: Til ditt hjerte - musikk og lyrikk om kjærlighet
17. juni: Leif Ove Andsnes og Håvard Gimse: Verker av Bach og Kurtag for et og to flygel
30. juni: Jan Henrik Kayser, Lidia Kovalenko, Krill Timoffeev, Yuri Serov: Musikk av Schubert, Tsjaikovsky og Shostakovich, Grieg og Sæverud
7. juli: Ketil Bjørnstad, klaver
21. juli: Vertavokvartetten spiller bl.a. musikk av Beethoven og Bartók
28 juli: Henning Kraggerud og Harald Kjekshus: Sonater av Beethoven, Brahms og Grieg
25. august: Anne Grete Preus, sang og gitar

Shakespeare-teater i Borggården

14. - 16. juli: Shakespeare-kompaniet Theatre Set-Up fra London framfører ”A Midsummer Night's Dream”. Tre forestillinger.

”Rosendalskulen” Foredragsserie

12. mai: Bjørn Moe: Floraen på Folgefonnhalvøya
15. juli: Per Olav Kaldestad: Shakespeare og musikken
18. juli: Magne Malmanger: Vestlandsfjordene som kulturelt symbol
31. august: Inge Lønning: Retten og vrangen på livsens vev - Vinje og jakten på det gode liv

Nærmere informasjon om åpningstider og program kan fås på telefon: 53 48 29 99 fax: 53 48 29 98 Internettside: http.//www.uio.no/www-baroniet/Tren til 15. august for kun 300 kroner!

Universitetsidrettens sommerkort er nå i salg. For 300 kroner kan ansatte og studenter benytte Studentsamskipnadens treningslokaler i tre og en halv måned. Kortet koster 500 kroner for samboer/ektefelle og 750 kroner for andre (venner og naboer). Kortet gjelder fram til 15. august og inkluderer trening i svømmehall, styrketrening, aerobic og spinning (trening på sykkel). Universitetsidretten tilbyr også sommerkurs i yoga. Mer informasjon kan fås på telefon 22 59 69 50 eller http://www.sio.uio.no/idrett

Bonnevieprisen til Fægri senior

Norsk Biologforening har tildelt Bonnevieprisen for år 2000 til professor emeritus Knut Fægri sr. ved Universitetet i Bergen. Han er den aller første som får denne nyoppretta prisen, som er kalla opp etter Noregs første kvinnelege professor. Fægri er ein av dei mest markante og internasjonalt kjente norske biologar i det 20. hundreåret. Han blei dr. philos. då han berre var 25 år gamal, og er også kjent som redaktør for det populærvitskaplege tidsskriftet Naturen frå 1947 til 1978.

Å formidle forskning på fjernsyn

Blir du med på formidlingskurset tirsdag 23. mai, kan din forskning bli oppdaget av Schrödingers Katt, NRK. Olav Høgetveit, mangeårig medlem av redaksjonen vil diskutere med forskere hvordan de på beste måte kan presentere sin forskning i forskningsmagasiner. Finner han noen godbiter, blir de brukt i ”Katta”. På kurset kommer også Ronald Toppe fra TV2. Han vil ta for seg temaet ”Forskning som utgangspunkt for nyhetssaker”. Programmet finner du på Oppslagstavla til UiO. Kurset holdes fra kl. 09.00 15.00 i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus. Spørsmål om kursets innhold kan rettes til: m.b.bentsen@admin.uio.no. Påmelding innen 15. mai 2000 til kristin.kjolstad@admin.uio.no.

Forskningspriser utdeles

Universitetets beste forskere, formidlere og læringsmiljøerfortjener en pris. Forskningsprisen, Formidlingsprisen og Pris for godt læringsmiljø ved Universitetet i Oslo deles i år ut på en tilstelning 11. november. Alle tre prisene er på 250 000,- kroner.

Send forslag på kandidater til ditt fakultetssekretariat innen 1. juni 2000. Formålet med prisene er at de skal være en belønning som skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for fagmiljøet til den eller de som får prisen. For informasjon om hvem som kan foreslå kandidater, hvem som kan motta prisen og hva de skal motta prisen for, se de nye statuttene på http://www.uio.no/om/priser/.

NB! Rettelse 9. mai 2000: Ny frist for nominasjon av kandidatar til fakultetssekretariata er 1. august. (TH)

Masker i Humanioradagene

Humanioradagene i 1998 i regi av Det historisk-filosofiske fakultet hadde masker som tema. Nylig utkom foredragene i bokform på Sypress forlag. En rekke av HF-miljøets beste krefter har belyst masken som historisk og språklig fenomen, som det vi gjemmer oss bak i dagliglivet og som vi setter på oss i teateret og i billedkunsten. Boken kaster også nytt lys over maskebruk hos diktere som Shakespeare, Holberg, Strindberg og Karen Blixen.

Det Kongelige Frederiks …

Anderledes var det med en mand som TYGE ROTHE. Han hastet i en egen brochure under titelen Til de priselige mænd, hvilke har utsat præmie med hensyn paa et universitets oprettelse i Norge, at dokumentere sig som den, der fremdeles hyldet de samme idéer og grundsætninger som i 1788.

Han krævet nu, i 1793, om igjen et universitet i Norge, hvilket kan vorde Europa til gavn, til fryd, til forherligelse. Han viste hen til Sorø, hvor man nu hadde et smaa universitet for øie, og han utbrøt: Holberg! - Holberg! hvad tok ved dig, da du vilde adles, være baron, bære ordensbaand?

Til et universitet i Norge kunde russere og svenske søke hen til sine studier; da skulde vel briter og andre ville beskue Norge, som de nu beskuer Sveitzes alper. Er det fantasi, at jeg heri finder en intægt for staten? Skulde den indtægt ikke være grundet paa landenes faste natur? Det var ord, der slaaende mindet om et digt av Suhm fra 1776 om Norge.

Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I

Avgift på globale pengeoverføringar?

Bør det innførast ei transaksjonsavgift, ei såkalla tobinavgift, på internasjonale finanstransaksjonar? Det er eitt av spørsmåla som blir diskutert i boka ”Globale finansielle utfordringer. En finansiell struktur som tilgodeser u-landene”. Boka er gitt ut av Forum for Utvikling og Miljø, og forordet er skrive av direktør Desmond McNeill ved Senter for utvikling og miljø (SUM). I tillegg har også professor i statsvitskap ved UiO, Helge Hveem, bidratt med artikkelen Finansiering av utvikling. I boka ser bidragsytarane dessutan på Verdsbankens og Det internasjonale pengefondets (IMFs) handtering av den økonomiske krisa i Asia i 1998.

Petter hVeem og Desmond McNeill
Denne boka reiser viktige spørsmål ved dagens finansielle arkitektur, meiner prosjektkoordinator Petter Hveem og direktør for SUM, Desmond McNeill. (Foto: Martin Toft)Nøtter

?
  1. Hvem er dette?
  2. Universitetets gamle canaridaddelpalme avgikk nylig ved døden. Hvor mange år ble den?
  3. Når skiftet universitetet navn fra Det Kongelige Frederiks Universitet til Universitetet i Oslo?
  4. Hvilket fag forbinder du med navnet Eduardo Archetti?
  5. Hva står forkortelsen USIT for?


SvarForrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000

Publisert 9. mai 2000 12:53 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere