Fransk-norsk forskningssamarbeid gis økonomisk støtte

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000


Aurora er navnet på morgenrødens gudinne. Men ikke bare - det er også navnet på et program som skal bidra til økt forskningssamarbeid mellom Frankrike og Norge innenfor alle fagområder.

J.N Baléo - Aurora-programmet skal bidra til at samarbeidsprosjekter mellom norske og franske forskere kommer i gang, sier vitenskapsattaché Jean-Noël Baléo.

Trine Nickelsen (tekst og foto)

- Vi ønsker å medvirke til at samarbeidsprosjekter mellom norske og franske forskere kommer i gang. Støtten på opptil 40 000 kroner pluss 33 000 franc er ment å dekke reisekostnader og kostnader til opphold i Frankrike for norske forskere i til sammen én måned og tilsvarende for franske forskere i Norge, forteller vitenskapsattaché ved Den franske ambassaden, Jean-Noël Baléo.

Et godt tilskudd

Det er det franske utenriksdepartementet, det franske utdanningsdepartementet og Norges forskningsråd som står bak dette programmet. Forskningsprosjektene blir finansiert både fra norsk og fransk side. Den gjennomsnittlige støtten per prosjekt er i år på 22 000 kroner pluss 18 000 franske franc.

Fakta

  • Det gis tilskudd til opphold i Frankrike med opptil 1000 kroner per døgn (nattillegg og kostgodtgjøring) og tilskudd til reiser basert på reise etter rimeligste moderasjonsordning.
  • Støtten er ikke ment å dekke totale utgifter i forbindelse med forskningsprosjektet.
  • Søknad om stipend for 2001 må sendes innen 15. oktober 2000 til: Internasjonale stipend, Norges forskningsråd, Postboks 2700 St.Hanshaugen, 0131 Oslo. E-post: intstip@forskningsradet.no
  • For mer informasjon, se:www.forskningsradet.no/is/is_aurora.html og www.egide.asso.fr/fr/pai/aurora.htm

- Støtten dekker ett til to besøk i hvert av landene og er ment å gi et godt tilskudd til forskningsprosjektets totale kostnader, sier Baléo. Hvert prosjekt skal ha både en norsk og en fransk forsker som prosjektleder. Norsk prosjektleder må innen 15. oktober 2000 fylle ut søknadskjema som Forskningsrådet har utformet og legge ved en samarbeidserklæring fra den franske prosjektlederen.

Alle fag

Forskere innenfor alle fag kan søke om støtte. Kriteriene for å bli tildelt støtte, er at forskningsprosjektet er av god vitenskapelig kvalitet. I tillegg legges det vekt på at prosjektet er i startfasen og at det har klart definerte mål. Det bør også være gode muligheter for utvikle et framtidig samarbeid mellom prosjektets norske og franske forskere. Prosjektet bør dessuten gi muligheter for samarbeid mellom yngre forskere, doktorgradsstudenter og post doc.-ere.

En fransk-norsk komité vil behandle søknadene. - Å bli tildelt støtte, er ikke bare snakk om å motta penger. Det er samtidig en anerkjennelse av at den forskningen en driver, er av høy kvalitet, påpeker Baléo.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000

Publisert 4. mai 2000 08:56 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere