Fem i farta

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000Hva synes du om at Kollegiet har vedtatt å øremerke 12 vitenskapelige stillinger til kvinner?


Ivar Øye, professor ved Farmakologisk institutt:

Ivar Øye

- Jeg har ikke noe imot det. At kvinneandelen ved UiO er såpass lav som den er, kan kanskje skyldes at det ikke så mange kvinner har lyst til å jobbe ved universitetet? Jeg er likevel litt redd for at kvoteringssystemer på lang sikt kan virke diskriminerende.Tordis Beate Øyen, professor ved Biokjemisk institutt:

Tordis B. Øyen

- Det synes jeg er flott! Kvinner har vanskelig for å nå fram. Ved ansettelser i vitenskapelige stillinger skal selvfølgelig kvalifikasjoner være det avgjørende. Men i vurderinger av faglige kvalifikasjoner ligger det ofte fordommer mot kvinner. Jeg tror ikke de studentene som protesterer, har skjønt hvor mange fordommer kvinner møter i systemet. Kvinner framtrer med manglende selvtillit, noe hele samfunnet må ta alvorlig.Oddmund Nordgård, doktorgradsstudent ved Biokjemisk institutt:

Oddmund Nordgård

- Jeg er i utgangspunktet negativ til å øremerke stillinger til kvinner. De som er best kvalifisert, må få stillingen, uansett kjønn. Her på instituttet er det mange kvinner på doktorgradsnivå, men det er få kvinner blant professorene. At færre kvinner enn menn blir ansatt i vitenskapelige stillinger, tror jeg skyldes at det er langt færre kvinner som søker de utlyste stillingene. Grunnen til det kan være at vitenskapelige stillinger innebærer et stort arbeidspress.Christian Beck, førsteamanuensis ved Pedagogisk forskningsinstitutt:

Christian Beck

- Jeg er imot dette vedtaket. Folk skal være likeverdige. De jentene som blir ansatt ved kvotering, tar med seg et mindreverdighetskompleks inn i systemet, noe som blir et problem både for dem selv og andre. De flinkeste og mest reale jentene vil ha seg frabedt å bli ansatt på den type kvoteringskriterier. Den kvoteringsideologi som UiO legger seg på nå, er helt forkastelig. Kameraderi og personkjennskap på tvers av kjønn er langt vanligere og mye mer hårreisende diskriminerende i ansettelsessaker enn det kjønn er.Hanne Marie Høybråten, doktorgradsstipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk:

Hanne Marie Høybråten

- Dette vedtaket mener jeg er bra for universitetet som helhet. Jeg synes ikke man har nådd langt nok i å få kvinner inn i høyere vitenskapelige stillinger. Når det gjelder mitt institutt, er imidlertid kvinneandelen høy. Her kunne det kanskje være greit å prioritere menn etter hvert.
Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000

Publisert 3. mai 2000 18:28 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere