Tøv om medisin og formidling

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


Debatt:

Uniforum brukte halve forsiden 9. desember 1999 til å forkynne at ”Medisin vil ikkje formidla”. En bekymret Per Brodal er forbauset over at Det medisinske fakultet avviser behovet for å styrke forskningsformidlingen ved universitetet. Vi ved dekanatet gned oss i øynene over hva Martin Toft denne gangen hadde klart å misforstå. Det vil si, han misforsto ikke. Det dreier seg om hvordan journalister spisser et tema for å fange interessen.

Hva er det egentlig Det medisinske fakultet mener om formidling?

Først en rekapitulasjon. Det medisinske fakultet var i likhet med andre fakulteter med i en høringsrunde til innstillingen ”En ny formidlingspolitikk”, avgitt i juni 99 av en gruppe oppnevnt av universitetsdirektøren. Høringsuttalelsen ble ført i pennen av professor Ole Berg og formidlet videre som fakultetets uttalelse fordi den rammet inn fakultetets tvisyn i saken.

Det medisinske fakultet er selvsagt ikke mot formidling som gorillaoverskriften til redaktøren annonserer. Vi sier at når det er så mye som burde gjøres som det ikke er plass eller ressurser til å gjøre godt nok, så er kanskje ikke formidling det vi bør sette først. Fakultetet forstår ikke hvordan en kan sette av 10 % av ressursene til formidling uten at det vil svekke forskningen som vi gjør for lite av. Mens det kan kontrolleres hvorvidt den enkelte har oppfylt sin formidlingsplikt, er det nærmest umulig å kontrollere forskningsinnsats. Jo mer virksomheten via direktiv pålegges å drive formidling, jo mer får virksomheten preg av høyskole.

Vår uttalelse er kanskje ikke politisk korrekt. Men den speiler av den frustrasjon et fakultet opplever som år for år får stadig trangere rammer til tross for fagre ord om at medisin skal være satsningsområde og til tross for at medisinen ved vårt universitet neppe er sist i klassen verken når det gjelder forskningsinnsats eller formidling.

Det medisinske fakultet avgir år for år uttalelser om altfor mye. Ikke alle er like lesverdige. Men denne uttalelsen er faktisk god, så tankevekkende at du burde lese den. Den ligger på følgende nettadresse: http://www.med.uio.no/medfak/formidling.html

Stein A. Evensen,
dekan

Les mer om saken på Apollon og Uniforums nye, felles, elektroniske debattside: http://www.admin.uio.no/ia/debatt/index.shtml


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 28. jan. 2000 11:08 - Sist endra 1. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere