Feil adresse årsaken til feillevering

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


- Påstanden om at posten ligger i dagevis på Budsentralen skyldes uvitenhet! sier lederen for Bud- og transportsentralen, Ole A. Hansen. Han ber også universitetets ansatte om å unngå å belaste universitetets posttjeneste med unødvendige, private forsendelser.

Grethe Tidemann (tekst og foto)

- Ta en titt på konvolutten du mottar. Er posten forsinket, finner du stort sett årsaken i feil adresse.

Ole A. Hansen ble ansatt som leder av Bud- og transportsentralen i fjor høst. Han har fulgt debatten og den negative omtalen av postombringelsen litt fra sidelinjen, som han selv sier. - Mye av hysteriet skyldes mangel på oversikt over hvordan Budsentralen arbeider. Posten ankommer Blindern postkontor om morgenen og fordeles der til universitetets ca. 180 postbokser. Denne posten leveres til delarkivene og de enheter som ikke er underlagt disse, sammen med pakker som er ankommet. Internposten som ble hentet dagen før, er allerede sortert og sendes ut med samme levering.

Kun internpost ”overnatter” på sentralen

Hansen forteller at etter at postbilene har kjørt fra sentralen kl.10.30, er det tomt for post. Det kjøres også en ettermiddagsrute fra delarkivene og ut til de forskjellige enhetene for at disse skal få post etter behandling. Når postbilene returnerer til Budsentralen, har de med seg ut gående post, både intern og ekstern. Den eksterne posten sendes samme dag. - Kun internpost ”overnatter”, understreker han.

Delarkivene forsinker postleveringen

Den nye arkivloven krever at deler av korrespondansen skal journalføres og behandles sentralt før den sendes saksbehandler. Det er derfor blitt opprettet delarkiv ved fakultetene som skal ivareta denne funksjonen for de underliggende enheter. Dette gir ett ”sorteringsledd” mer i distribusjonskjeden. - Vi skal gjennomføre et prøveprosjekt i to uker fra 17. januar hvor privatposten skal sorteres fra institusjonsposten i Budsentralen og ikke ved delarkivene som tidligere. Målsettingen er å korte ned på den tiden det tar å få posten levert fra delarkivene og ut til de enkelte enhetene. Hansen tror også det er viet for liten oppmerksomhet på internleveringen av post i de enkelte bygningene.

Han vil ikke bortforklare at feil og mangler også kan oppstå i egen avdeling og oppfordrer de ansatte om å ta kontakt med spørsmål som angår intern og ekstern postforsendelse. - Husk at all utgående post sendes som B-post dersom ikke annen beskjed er gitt, sier han. Han ber også universitetets ansatte om å begrense unødvendige ikke-jobbrelaterte forsendelser som bokklubbpakker, postordrekjøp og lignende. - Er det riktig at universitetet skal bruke ressurser på slike leveranser? spør han.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 27. jan. 2000 15:47 - Sist endra 1. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere