Sterkere satsing på på likestilling

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


Grethe Tidemann

UiO har ikke klart å leve opp til målsettingen om å få flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. 28. januar skal det nye forslaget til handlingsplan for likestilling behandles i Kollegierådet.

- Tallene er nedslående, sier Lise Christensen, likestillingsrådgiver ved UiO. Hun forteller at andelen kvinner som ble ansatt i professor I-stillinger og professor II-stillinger, gikk ned i 1999. - I fjor ble det tilsatt 14 personer i professor-I stillinger. Kun to av disse professoratene gikk til kvinner, og et av disse var et professorat i kvinneforskning. Hvorfor klarer ikke universitetet å tilsette flere kvinner? spør hun, og peker på at rekrutteringsgrunnlaget blant kvinner aldri har vært bedre. - Nå må universitetet ta et tak og vise at vi tar dette spørsmålet seriøst.

Lise Christensen har hatt ansvaret for å utarbeide det nye forslaget til handlingsplan for likestilling.

- Hvordan skiller denne planen seg fra den forrige?

- Den gamle planen bar preg av store visjoner, men manglet krav om forpliktende oppfølging av tiltak og målsettinger. Christensen forteller at mye av ansvaret for å gjennomføre målsettingene lå hos de ulike fakultetene. - I praksis har det vist seg at hoveddelen av fagmiljøene har vært lite villige til planmessig innsats for å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger.

I det nye utkastet til handlingsplan legges det opp til en sterkere sentral satsning. Det blir foreslått at det skal opprettes ett professorat, to førsteamanuensisstillinger og ti løpende postdoktorstipend som skal øremerkes kvinner. Christensen tror motstanden mot at stillinger øremerkes for kvinner vil være mindre når dette gjelder nye sentralt finansierte stillinger, enn dersom fakultetene var blitt pålagt å reservere egne stillinger. Andre forslag i utkastet er opprettelse av kvalifiseringsstipend (undervisningsfrikjøp) for kvinnelige førsteamanuenser og iverksettelse av et mentorprosjekt for kvinnelige stipendiater.

- Nå gjenstår det bare at kollegiet er seg sitt ansvar bevisst og tør å ta de skritt som er nødvendige for å snu utviklingen i riktig retning, avslutter Lise Christensen.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 27. jan. 2000 15:40 - Sist endra 1. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere