Et skritt i riktig retning

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


ET SKRITT FRAMOVER: - At vi nå har fått forsiden på plass, er et skritt på veien mot vårt mål - en total reform av UiOs enorme nettsted, sier John Baarli. Silhuetter av mennesker er et sentralt element i den nye visuelle profilen.

Ny portal til UiOs nettsider:

- Det er en svært stor utfordring å reformere et så omfattende og desentralisert nettsted som det til Universitetet i Oslo. Vi har bare så vidt begynt å skrape litt på overflaten, poengterer UiOs webredaktør, John Baarli.

Trine Nickelsen
Ståle Skogstad (foto)

Den nye hovedportalen er det første synlige bevis for at arbeidet med fornyingen av UiOs nettsted er i full gang. 7. januar ble portalen lansert, og til nå er også sidene for studier og studentliv på plass. - Etter hvert vil også forskningssidene, sider for ansatte og publikumstjenester få nytt visuelt uttrykk og fornyet innhold. Innen 1. mars vil mange av UiOs mest sentrale nettsider være på plass. Det vil imidlertid minst ta resten av året å oppdatere hele UiOs nettsted, som består av flere hundre tusen nettsider. Dette er et arbeid som hovedsakelig gjøres manuelt, sier Baarli.

Menneskeliggjøre UiO

De nye nettsidene som hittil er lagt ut, avslører en visuell profil med et ganske annerledes uttrykk enn tidligere. - Designen er bevisst spisset mot målgruppene, det vil si først og fremst mot studenter og potensielle studenter, sier prosjektansvarlig Espen Østli i det anerkjente, internasjonale selskapet Razorfish. Razorfish har blant annet fått i oppdrag å utvikle det visuelle konseptet og å bistå med at nettvandreren finner det hun søker.

- Vi har valgt noen grunnelementer som går igjen og som er lett gjenkjennelige. Silhuetter av mennesker er et gjennomgående tema på portalene. Sammenliknet med andre læresteder oppfattes UiO blant folk flest som upersonlig og kaldt. Vi har derfor valgt å bringe inn mennesker på universitetets nettsider, forteller Østli.

- Det er en stor og spennende oppgave å få til det designmessige uttrykket, samtidig som vi ivaretar tekniske krav som er mye strengere enn ellers i markedet. Blant annet skal UiOs nettsider være leselige for blinde, svaksynte og fargeblinde. Designen vi har utviklet, er så fleksibel at f.eks svaksynte skal ha mulighet til å endre skriftstørrelse.

Enkelt å finne fram

I arbeidet med å fornye UiOs nettsted er det blitt lagt stor vekt på brukervennlighet. - Alle universitetets brukergrupper, studenter, vitenskapelig og administrativt ansatte, skoleelever, medier og politikere skal enkelt kunne finne fram til den informasjonen de søker. Navigasjonen vil bli enklere og mer intuitiv. Kjennskap til universitetets organisasjon skal ikke være nødvendig, påpeker Baarli.

Flere ressurser

Opprinnelig var intensjonen å gjennomføre brukertester av sidene før de ble publisert. - Tidspresset er imidlertid så stort at vi må produsere sidene direkte på vårt nåværende nettsted uten forutgående tester. Det vil derfor være nødvendig med mange tilpasninger underveis, sier Baarli.

Han medgir at reformeringen av UiOs nettsider er en svært utfordrende oppgave. - I prosessen hittil har mange ved UiO bidratt med en utrolig entusiastisk arbeidsinnsats for å få nettsidene fortløpende på plass.

- Prosessen så langt er en god begynnelse. Men utfordringene som ligger foran oss for å skape et godt, oppdatert og brukervennlig nettsted, vil kreve betydelig flere ressurser.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 26. jan. 2000 14:35 - Sist endra 1. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere