Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 7

Publisert 5. sep. 2011 14:35

Universitetet i Oslo får 10 millionar kroner frå regjeringa til å restaurera realfagsbygningane sine. Det kunngjorde forskingsminister Tora Aasland på Blindern i formiddag.

Publisert 28. okt. 2011 14:44

I dag markerer SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) sitt 50-årsjubileum. Utviklingsminister Erik Solheim og tidligere biskop Gunnar Stålsett er blant gjestene SAIH-leder Anette Remme har invitert.

Publisert 11. nov. 2011 11:10

Seks av ti studenter planlegger å fullføre en høyere utdanning som tar mer enn fire år. Det viser tall som SSBmagasinet til Statistisk sentralbyrå publiserer i dag.

Publisert 1. nov. 2011 13:56

Frafallet ved norske universitet og høgskoler fortsetter å øke. Flere menn enn kvinner dropper ut av høyere utdanning før de får fullført en grad. Det viser nye nasjonale tall fra Statistisk Sentralbyrå.

 

Publisert 15. nov. 2011 16:02

I vår tok 50 studenter eksamen i studieemnet om Bob Dylan ved Universitetet i Oslo. I kveld lanseres boka ”Bob Dylan – Mannen, myten og mennesket” på Litteraturhuset, basert på forelesningene.

Publisert 10. nov. 2011 16:31

Studentene vil til NTNU. For første gang er det tatt opp flere nye studenter ved NTNU enn ved Universitetet i Oslo.

 

Publisert 11. nov. 2011 11:44

NTNU er for første gong registrert med fleire nye studentar enn UiO. – Grunnen til dette er at studentar på enkeltemne ved UiO til og med våren 2011 blei inkluderte i denne rapporten, seier seksjonssjef Kristin Stene i Studieavdelinga ved UiO.

Publisert 8. des. 2011 15:50

Digitale eksamenar og mindre bruk av papir kan spara både tid og pengar for UiO. Det meiner Ingar Pettersen som leier prosjektet Internt handlingsrom.

Publisert 20. des. 2011 16:01

– Bokmålsbrukande nordmenn må bli meir tolerante overfor nynorsk. For det er ikkje vanskeleg. Det trengst berre ei haldningsendring, meiner russiske Elena Tkachenko som i vår tok eksamen i eit kurs i nynorsk og dialektar ved UiO.

Publisert 15. des. 2011 13:12

Universitetet i Oslo har i  samarbeid med Universitetet i Tromsø  fått det fyrste senteret for framifrå utdanning. Senteret skal føra til spreiing av kunnskap og erfaringar av verdi for utvikling av god lærarutdanning i Noreg, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 20. des. 2011 11:28

Universitetet i Oslo har utpekt 13 ungdomskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus til universitetsskoler. – De skal bidra til å spre god praksis, sier Tone Dyrdal Solbrekke ved Lektorprogrammet.

Publisert 18. jan. 2012 14:08

Etter rekordåret 2010 hvor 45 studenter ble tatt for juks ved Universitetet i Oslo, kan ledelsen konstatere at i 2011 ble «bare» 35 personer funnet skyldig i fusk av UiOs  klagenemnd, skriver Aftenposten. Ved NTNU var det en halvering av fuskesaker i 2011.

Publisert 19. jan. 2012 15:32

– Doktorstudentane er gullet vårt og uhyre viktige både for Universitetet i Oslo og for samfunnet. Difor vil me gjerne vita korleis dei har det i studiet og kva som kan gjerast betre. Det seier Berit Hyllseth som er prosjektleiar for ei spørjeundersøking mellom ph.d.-kandidatane på UiO.

Publisert 6. jan. 2012 15:07

Kravet til universell utforming av absolutt alle nye studentboliger vil falle bort. I går offentliggjorde regjeringen endringer i reglene som medfører at bare to av ti studentboliger må ha universell utforming Leder Kim Kantardijev i Norsk studentorganisasjon er svært fornøyd.

Publisert 9. jan. 2012 09:57

Selskapet som har fått innsyn i 4600 studentnavn ved UiB har bedt om studentinformasjonen fra 20 andre institusjoner. Både rektor Sigmund Grønmo og Kunnskapsdepartementet beklager at regelverket muliggjør utlevering.

Publisert 20. jan. 2012 16:58

Utenriksdepartementet (UD) arbeider i disse dager med en vær-varsomliste over kunnskap som ikke bør falle i gale hender. Men listen kan bli holdt hemmelig, melder Universitetsavisa.

Publisert 18. jan. 2012 14:37

Studentar som er blitt tekne i fusk ved eitt universitet, kan ikkje lenger melda seg opp til eksamen ved eit anna universitet. Dei vil bli svartelista i eit nasjonalt utestengingsregister som Felles studentsystem ved USIT skal oppretta. Det opplyser utviklingsleiar Geir Magne Vangen til Uniforum.

Publisert 17. jan. 2012 09:48

Rektorene ved landets største universiteter gjør felles front i klasselistesaken. Ingen vil levere ut lister over studenter før Kunnskapsdepartementet har gjort det helt klart hvordan de skal forholde seg.

Publisert 12. jan. 2012 13:15

Universitetet i Oslo vil ikke gi fra seg informasjon om 55.000 uteksaminerte studenter. – Argumentene holder nok ikke, men det er flott at de prøver seg, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Publisert 27. feb. 2012 17:17

– Det er viktig for studentane å sjå at utdanninga UiO gir dei, kan vera vegen til gode og viktige jobbar i samfunnet. Møtet med sentralbanksjef Øystein Olsen og rådgjevarane hans var eit godt døme på det, meiner rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.

Publisert 15. feb. 2012 10:45

– Det er nå dere må ta grep i Norge, Skaff flere finansieringskilder til forskning og høyere utdanning før dere må, sier Thomas Estermann i den europeiske universitetsorganisasjonen EUA til Aftenposten.

Publisert 13. feb. 2012 13:27

Kunnskapsdepartementet har fordelt 242 millionar kroner til bygging av 1039 nye studentbustader i 2012.

Publisert 2. feb. 2012 09:44

I dag tropper Datatilsynet opp på kontroll hos “klasselistefirmaet” Rekruttering as i Drøbak. Firmaeieren mener inspeksjonen er unødvendig, mens Datatilsynets informasjonsdirektør Ove Skåra mener den er påtrengende nødvendig.

 

Publisert 20. feb. 2012 13:51

Rett før jul blei det klart at Asker videregående skole var ein av dei 13 skulane i Oslo og Akershus som kunne kalla seg universitetsskule. – Det er me svært stolte av, seier rektor Wenche Engen Hanevik.

Publisert 5. feb. 2012 20:26

Universitetet i Oslo har finkjemmet jussen og funnet flere hull i Kunnskapsdepartementets vurderinger av studentlistesaken. Ledelsen nekter å godta at hensynet til en kommersiell aktør skal veie tyngre enn studenters personvern.