Studentledere sier ja til studenter på sykehjem

- Vi studenter er positive og vil være den «gode nabo» i en ordning hvor studenter bosettes på eldrehjem og omsorgsboliger. Det sier Mats Johansen Beldo , som er leder for Norsk studentorganisasjon.

SIER JA: Norsk studentorganisasjon og leder Mats Johansen Beldo sier ja og er positive til forslaget fra Arbeiderpartiet om å la studenter bo på sykehjem mot å forplikte seg til å bruke tid med de eldre.

Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold

Det var 31. juli i år Arbeiderpartiet kom med forslaget om at studenter kan få bo billig på eldrehjem og omsorgsboliger mot at de forplikter seg til å bruke tid med de eldre. Også daværende stortingsrepresentant Henrik Asheim fra Høyre var positiv, ifølge NRK,  men han understreket at det måtte skje på de eldres premisser. 

Sist helg behandlet sentralstyret i Norsk studentorganisasjon forslaget. Og de stiller seg positive til lokale forsøksprosjekter med studenter på eldrehjem og i omsorgsboliger.

– Men det er viktig at det er et prøveprosjekt som skal evalueres og at den frivillige aktiviteten som skal være, ikke går ut over studiene eller erstatter arbeidskraft som er påkrevd,  understreker leder Mats Baldo Johansen i Norsk studentorganisasjon i en pressemelding.

Må være supplement til studentsamskipnadene

I uttalelsen fra sentralstyret i Norsk Studentorganisasjon (NSO) heter det at de er positive til at det utarbeides og gjennomføres lokale pilotprosjekter med mål om å gi flere studenter et billig sted å bo. Det er allikevel viktig å presisere at slike ordninger ikke kan gå på bekostning av dagens satsning på studentboliger, eller tilskuddets størrelse og omfang. Et ansvar for slike ordninger skal heller ikke pålegges studentsamskipnadene, men være et supplement til studentsamskipnadenes tilbud, understreker studentorganisasjonen.

Må ikke gå utover studiene

Norsk studentorganisasjon peker på at det er et mål i seg selv at studenter skal kunne studere på heltid, og det er derfor viktig å sikre at den frivillige aktiviteten ved eldrehjemmet ikke går utover studiene. Samtidig understreker NSO at det å arbeide ved siden av studiene ikke er negativt i seg selv, men skal skje på bakgrunn av et ønske fra studentene selv, og ikke være et resultat av en presset økonomisk situasjon.

Samtidig legger organisasjonen vekt på at  studenter i slike boenheter heller ikke skal erstatte de arbeidsressursene det er påkrevd at kommunale myndigheter stiller til rådighet, og disse studentene skal på ingen måte utføre de arbeidsoppgavene som er tillagt primærhelsetjenesten.

Vil ha grundig utredning

NSO stiller krav om at et slikt pilotprosjekt gjennomføres etter en grundig utredning, med tydelige retningslinjer og formelle kontrakter for studenter som søker seg til boenheter i eldrehjem og omsorgsbolig. Studenter må aktivt inkluderes i utarbeidelse av slike retningslinjer og kontrakter. Videre krever NSO at ordningen evalueres allerede etter det første året, og at studenter lokalt og nasjonalt blir inkludert i evalueringsprosessen.

Norsk studentorganisasjon kommer med følgende krav for å gå med på en slik ordning:

  • Studenter skal være en del av utarbeidelsen, gjennomføringen og evalueringen av slike pilotprosjekter.
  • Det skal i foreligge tydelige retningslinjer og kontrakter som beskriver studentenes rettigheter, samt eldre- og omsorgsboligenes krav til studentene.
  • Kommuner som ønsker å legge til rette for boenheter for studenter i eldrehjem og omsorgsboliger bør etterstrebe å hente inn informasjon fra studentsamskipnadene, som har kunnskapen om hvordan studenter i Norge ønsker å bo.
  • Slike ordninger skal ikke gå på bekostning av dagens satsning på studentboliger, eller tilskuddets størrelse og omfang. Et ansvar for slike ordninger skal heller ikke pålegges studentsamskipnadene, men være et supplement til studentsamskipnadenes tilbud.
Emneord: Studentsaker, Studentforhold Av Martin Toft
Publisert 6. nov. 2017 14:27 - Sist endret 6. nov. 2017 14:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere