Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 6

Publisert 3. des. 2009 10:29

UiO skal satsa endå meir på internasjonalisering. – Det kan betra omdømmet vårt som eit leiande, internasjonalt universitet, og det vil føra til at me kan trekkja til oss dei flinkaste forskarane og studentane, trur viserektor Doris Jorde, som er rektoratet sin ”utanriksminister”.  

Publisert 20. jan. 2010 16:59

– Suksessformelen for integrering er at barn av innvandrarar fullfører den vidaregåande skulen. Då tar dei som regel ei høgare utdanning som gir dei gode sjansar til å få ein god jobb etterpå, seier forskaren Line Anita Schou (t.h.)og sosiologiprofessor Gunn Elisabeth Birkelund til Uniforum.  

Publisert 27. jan. 2010 11:00

– Fagmiljøa må sleppa dei beste forskarane ut i dagen med ein gong det kjem nye studentar. Og det må bli like meritterande å undervisa som å forska, sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen i ein debatt om framtidas Universitetet i Oslo på Blindern tysdag 26. juni.  

Publisert 16. feb. 2010 11:08

I fjor høst ble det oppstyr da universitetets muslimske studenter ønsket større lokaler til fredagsbønnen. Prorektor Inga Bostad tror det vil komme flere lignende saker, og da vil hun at UiO skal være bedre forberedt. I disse dager jobber hun med å sette sammen en egen ressursgruppe for religiøst mangfold ved universitetet.

Publisert 8. feb. 2010 15:18

Det skal bygges 282 nye studentboliger i Osloområdet i 2010, opplyser Kunnskapsdepartementet.  Innenfor rammen på 227,9 millioner kroner gis det i hele landet tilsagn om tilskudd tilsvarende 983 hybelenheter.  Studentorganisasjonene er svært glade.

Publisert 18. feb. 2010 16:01

– Styrken til opposisjonsrørsla i Iran er at den ikkje har leiarar. Dermed kan ikkje styresmaktene lamma den ved å arrestera leiarane. Det sa fredsprisvinnar Shirin Ebadi, då ho samla eit rekordpublikum i Frokostkjelleren i Universitetshagen i går.  

Publisert 28. apr. 2010 10:29

11 studenter ved Institutt for informatikk er utvist fra Universitetet i Oslo etter å ha blitt tatt i juks. I tillegg er fire studenter under mistanke for det samme, melder NRK.  

Publisert 26. mars 2010 10:27

Ungdom kan nå få studieinformasjon rett i lomma. Universitetet i Oslo er det første universitetet i Norge som lanserer et tilbud som gjør det mulig å laste ned studieinformasjon på iPhone,  går det fram av ei pressemelding.    

Publisert 22. apr. 2010 14:17

Venstrealliansen  får seks mandater og blir fortsatt den største gruppen i Studentparlamentet. Det viser resultatet fra valget til nytt Studentparlament denne uka. Valgdeltakelsen  var på 13,5 prosent.

Publisert 4. mai 2010 13:42

Arbeidet med ny handlingsplan for likestilling mellom kjønnene er godt i gang. Parallelt jobbes det også med å styrke diskrimineringsvernet for funksjonshemmede og personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Publisert 19. apr. 2010 17:16

Masterprogrammet ”International Community Health” ved Universitetet i Oslo får ein av to førstepremiar i konkurransen om årets ”Utdanningskvalitetspris” . – Dette er både gledeleg og morosamt, seier Vibeke Christie som er koordinator av studieprogrammet.  

Publisert 11. mai 2010 11:41

Det er lite å glede seg over for dem som hadde håpet på mer penger til høyere utdanning og forskning i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Både Bjarne Hodne i Forskerforbundet og  Anne Karine Nymoen i Norsk studentorganisasjon uttrykker skuffelse etter at innholdet i revidert budsjett ble gjort kjent i dag.  

Publisert 22. juni 2010 14:28

Fysikkprofessor Johan Moan får tildelt UiOs forskingspris for 2010. Det vedtok Universitetsstyret i dag. Det vedtok også å gi Formidlingsprisen til forskingsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Noreg (Culcom) og å gi Læringsmiljøprisen til Internasjonale studieprogram ved Pedagogisk forskingsinstitutt.  

Publisert 5. juni 2010 15:25

Medisinstudentane ved UiO må no ta ei obligatorisk øving i akuttmedisin saman med sjukepleiestudentar frå Høgskolen i Oslo. Det skjer den siste veka før dei er ferdige legar og skal ut i turnusteneste i heile landet.  

Publisert 19. aug. 2010 15:02

Byen York har ikkje berre eit vikingmuseum. Den har også eit studiesenter for norske studentar som vil perfeksjonera engelskkunnskapane sine. I dag er The Norwegian Study Centre ein del av University of York, opplyser nyleg avgått senterleiar, Angela Hasselgreen.

Publisert 5. juli 2010 16:33

– Den internasjonale sommarskulen dreiv med internasjonalisering lenge før det blei eit prioritert mål for resten av universitetet. Difor er me stolte av sommarskulen vår, sa rektor Ole Petter Ottersen, då den 64. sesongen av sommarskulen blei opna i førre veke.

Publisert 11. aug. 2010 09:20

Fortsatt står 12550  studenter i  kø for å få studentbolig, selv om tallene viser en nedgang på 2214 siden 26. juli. Det går fram av tallmaterialet Norsk studentorganisasjon (NSO) la fram i går, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 18. aug. 2010 15:01

– Både forskarar og studentar frå alle norske universitet og høgskular har fri tilgang til biblioteket til Forsvarets høgskule på Akershus festning. Det opplyser kontreadmiral Louise K. Dedichen, som er sjef for Forsvarets høgskule og sjefsbibliotekar Hege Undem Store til Uniforum.  

Publisert 30. aug. 2010 12:47

Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon krever i en felles pressemelding at regjeringen diskuterer en plan for yngrebølgen på den siste konferansen om neste års statsbudsjett, tirsdag 31. august.

Publisert 17. aug. 2010 17:08

Rektor Ole Petter Ottersen hadde heile universitetsleiinga i ryggen då han ynskte 6000 nye studentar velkomne til Universitetet i Oslo tysdag 17. august.

Publisert 4. okt. 2010 13:52

100 UiO-tilsette har sagt ja til å innlosjera internasjonale studentar frå hausten 2011. Det viser ei kartlegging Studieavdelinga har gjort.  

Publisert 28. sep. 2010 14:32

Seks av ti studentar på Universitetet i Oslo seier at podkastane i stor grad har vore til nytte. Det viser ei ny spørjeundersøking. – Nei, eg brukar ikkje podkast. Eg trivst best med å ta gode notatar på forelesingane, seier sosiologistudent Martha Helgeland.  

Publisert 8. sep. 2010 10:39

Utdanning lønner seg i kroner og øre, både for individet og for samfunnet. Dette viser OECD-rapporten Education at a Glance 2010, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.  

Publisert 20. okt. 2010 23:50

Cannabiskulturen ville ikkje ha eksistert på same måten utan forbodet og kriminaliseringa. Mykje tyder på at ein bør avkriminalisera cannabisbruk, slik ein har gjort i praktisk politikk i mange andre land. Det er konklusjonen til UiO-forskarane Sveinung Sandberg og Willy Pedersen i boka ”Cannabiskultur,” som kjem ut på Universitetsforlaget denne veka.  

Publisert 21. jan. 2019 12:54

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.