Fire av ti studenter tar ingen grad

Stadig flere studenter fullfører ikke en grad. Høyest andel som ikke fullfører, finner en blant studenter med foreldre som kun har grunnskoleutdanning, melder Statistisk sentralbyrå.

IKKE ALLE FULLFØRER: Bare fire av ti studenter fullfører en grad, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Foto: Ola Sæther

Av de om lag 40 100 nye studentene som startet på høyere utdanning høsten 2000, var det 41 prosent som ikke hadde fullført en grad etter ti år. Sammenlignet med studentene som startet ti år tidligere, er dette en økning på 6 prosentpoeng. Det er fortsatt høyest andel menn som ikke fullfører en grad. I 2000-kullet stod nesten halvparten av de mannlige studentene uten fullført grad etter ti år. Tilsvarende andel for kvinner var drøye 36 prosent.

Foreldrenes utdanningsnivå teller

Jo høyere utdanning minst en av foreldrene har, jo større er andelen som fullfører en grad i løpet av ti år. Blant de nye studentene fra 2000 som hadde foreldre med lang høyere utdanning, var det drøye 72 prosent som hadde oppnådd en grad etter ti år. Til sammenligning var tilsvarende andel for studenter med foreldre som kun hadde grunnskoleutdanning, på om lag 45 prosent.

Det er størst forskjell blant de studentene som fullførte en grad med lengde på mer enn fire år. 42 prosent av studentene med foreldre med lang høyere utdanning fullførte en grad på mer enn fire år. Tilsvarende andel for studenter som hadde foreldre med kun grunnskoleutdanning, var knappe 6 prosent.

Nesten en av fire avbryter bachelorutdanningen

Av de om lag 30 600 studentene som startet på bachelorutdanning for første gang i 2006, fullførte 45 prosent innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 62 prosent fullført. Sammenlignet med studentene som startet i 2005, har andelen som fullførte innen fem år økt med 4 prosentpoeng. I løpet av denne femårsperioden var det 23 prosent som avbrøt studiet. 9 prosent av disse avbrøt etter første året. Bachelorutdanningen i økonomiske og administrative fag hadde høyest andel av studenter som avbrøt i løpet av fem år, hele 33 prosent.

Flere fullfører ingeniørstudiet

Høsten 2006 startet nesten 2 800 studenter på ingeniørstudiet for første gang. 55 prosent av disse fullførte innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 65 prosent fullført studiet. Sammenlignet med kullet som startet i 2005, har andelen som fullfører innen tre år økt med 7 prosentpoeng. En av fem ingeniørstudenter avbrøt studiet i løpet av femårsperioden.

Bekymret

Norsk studentorganisasjon (NSO) er svært bekymret for disse tallene.

- Tallene bør være en vekker for sektoren, og viser at det ikke er satset nok på oppfølging og veiledning av studentene. Regjeringen har ikke satt inn nok ressurser på de rette områdene. Virkemidlene for å bedre utdanningskvaliteten og dermed forhindre frafall i Kvalitetsreformen har sviktet, sier Øyvind Berdal, leder NSO.

NSO krever nå en ny evaluering av kvalitetsreformen, i 2013 er det ti år siden denne ble innført, og det er på høy tid å undersøke hvorfor målsetningene ikke er nådd.

- I dag legger ikke finansieringssystemet  opp til at institusjonene kan satse strategisk på oppfølging og veiledning av studenter, dette koster penger og krever et stabilt finansieringssystem over tid. NSO ønsker å redusere den resultatbaserte komponenten og øke basisbevilgningene til institusjonene, sier Berdal.

 

 

Emneord: Undervisning, Studentforhold, Studentsaker
Publisert 26. sep. 2012 13:24 - Sist endret 26. sep. 2012 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere