Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 4

Publisert 16. nov. 2004 17:44

Universitetsstyret har vedtatt budsjettet for 2005 med krav om at 20 millioner kroner ekstra skal overføres til forskning og undervisning. Det er ikke avgjort hvor disse pengene skal tas fra. Hva pengene eksakt skal brukes til er heller ikke klart.

Publisert 11. sep. 2008 14:46

- Berre god opplæring av alle tilsette frå golvet til toppleiinga, kan gi UiO eit smertefritt lønnssystem. Det seier dagleg leiar Hans-Petter Mellerud i Zalaris. Selskapet skal hjelpa UiO med å losa i hamn det nye lønnssystemet.

Publisert 17. mars 2022 14:56

Tellekant-regimet i høyere utdanning bør kraftig innskrenkes, mener Hatlen-utvalget. Statsråden mener de foreslår riktig retning. 

Publisert 25. okt. 2006 15:02

Arbeidet med den nye informatikkbygningen i Gaustadbekkdalen har pågått i nesten ti måneder. Nå viser nye anbud at prisen på bygningen kan bli opp mot 20 prosent dyrere enn antatt i budsjettet. - Det kan dreie seg om merkostnader på mellom 100 og 200 millioner kroner, sier universitetets tekniske direktør, Frode Meinich.

Publisert 12. feb. 2016 15:28

Sparebankstiftelsen DnB gir 3,44 millioner kroner i gave til Baroniet Rosendal. Pengene skal finansiere et elektroakustisk lydanlegg i den nye flerbrukssalen.

Publisert 11. jan. 2018 23:32

Uniforum har fått innsyn i hva det omdiskuterte Vebjørn Sand-maleriet kostet UiO.

Publisert 11. mai 2010 11:41

Det er lite å glede seg over for dem som hadde håpet på mer penger til høyere utdanning og forskning i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Både Bjarne Hodne i Forskerforbundet og  Anne Karine Nymoen i Norsk studentorganisasjon uttrykker skuffelse etter at innholdet i revidert budsjett ble gjort kjent i dag.  

Universitetsdirektør Arne Benjaminisen sit og ser framover
Publisert 14. juni 2019 13:54

Både Sentraladministrasjonen (LOS) og Det odontologiske fakultetet har hatt for stort meirforbruk og må spara på utgiftene sine. Det går fram av verksemdsrapporten frå universitetsdirektør Arne Benjaminsen til universitetsstyret.

Publisert 6. okt. 2006 11:29

Finansminister Kristin Halvorsen har ikkje tildelt pengar til nye satsingar på forsking ved UiO i regjeringa Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2007. Derimot inneheld budsjettet eit kutt i løyvingane til basisaktivitetane på 58 millionar kroner. Universitetet i Oslo får ei samla løyving på 3,5 milliardar kroner, medan det nasjonale fondet for forsking og nyskaping blir tilført 10 milliardar ekstra kroner.

Publisert 16. juni 2010 14:49

– Resultatmodellen fører til at odontologi får to prosent i realnedgang på budsjettframlegget for 2011. Det vil føra til ei økonomisk krise for oss, konstaterer dekan Pål Brodin.  

Publisert 22. juni 2010 16:37

Universitetsstyret vedtok i dag framlegget til budsjettfordeling for 2011. Det er første gong eit budsjett blir vedtatt i juni, før regjeringa har lagt fram sitt budsjettforslag. Utgangspunktet er den sannsynlege statsløyvinga til UiO på 4,183 milliardar kroner.  

Publisert 16. juni 2010 15:03

Naturhistorisk museum får om lag sju millionar kroner i ekstra satsing, medan Kulturhistorisk museum får tre millionar kroner ekstra i den budsjettfordelinga som Universitetsstyret får på bordet på tysdag. Dermed er musea budsjettvinnarane, om forslaget blir vedtatt.

Publisert 6. okt. 2006 17:02

Både studentar og forskarar er vonbrotne over budsjettframlegget til regjeringa. - Manglande løyvingar til forsking vil gå ut over den forskingsbaserte undervisninga og det vil råka både studentar, næringslivet og resten av samfunnet hardt, seier leiar for Forskarforbundet ved UiO, Bjørn Øgaard. Norsk Studentunion er også uroa over framtida til norsk høgare utdanning.

Publisert 7. okt. 2014 15:20

– Dommen som kravde at Argentina skulle betala tilbake gjelda si til amerikanske hedgefond, blei tatt av ein 82 år gammal dommar som ikkje har peiling på økonomi. Det sa nobelprisvinnar i økonomi, Joseph Stiglitz i eit foredrag på UiO før helga.

Publisert 5. okt. 2016 10:52

Flere ledere i universitets- og høgskolesektoren venter spent på nye grep på finansiering av høyere utdanning som kommer i statsbudsjettet torsdag. Konsekvensen av endringene er ikke drøftet med sektoren på forhånd.

Publisert 23. nov. 2017 11:07

Juss-Buss og Juridisk Rådgiving for Kvinner (JURK) og andre rettshjelptiltak unngår kutt og får ei påplussing på fem millionar kroner. Dermed får dei ei samla løyving på 20 millionar kroner. Men universiteta og høgskulane får auka effektiviseringskuttet med 0,2 prosent.

Publisert 6. nov. 2000 16:42

Universitetet i Oslo må spara inn 81 millionar kroner på budsjettet for neste år dersom regjeringa sitt framlegg til universitetsbudsjett blir vedtatt av Stortinget. Det opplyser universitetsdirektør Tor Saglie til Uniforum.

Publisert 7. nov. 2000 16:52

Universitetet i Oslo held torsdag 16. november klokka 1400 ei markering i protest mot regjeringa sitt framlegg til universitetsbudsjett. - Me håpar å fylla heile Universitetsplassen i Sentrum med folk under denne aksjonen, seier rektor Kaare R. Norum.

Publisert 17. nov. 2000 10:39

Over 2000 studentar og tilsette ved Universitetet i Oslo deltok torsdag 16. november i demonstrasjonen mot regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. Markeringa blei organisert av Studentparlamentet, Forskarforbundet 2FO og Norsk Tenestemannslag, men hadde full støtte frå universitetsleiinga.

Publisert 31. mai 2016 10:27

Venstre og KrF har kommet til enighet med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Som en del av forliket kommer det totalt 400 nye studieplasser.

Publisert 4. okt. 2000 17:16

Regjeringa ynskjer å løyva 20 millionar kroner til vedlikehald og restaurering av Urbygningen og Midtbygningen i Oslo sentrum. I tillegg går regjeringa inn for å løyva to millionar kroner til innkjøp av utstyr til dei to bygningane. Det går fram av framlegget til statsbudsjett for 2001 frå Kyrkje,-utdannings- og forskingsdepartementet. Til saman får UiO ei løyving på 2,196 milliardar kroner.

Publisert 9. nov. 2006 10:11

Ein systemfeil i det nye personal- og lønnssystemet førte til at dei som skulle ha lauslønn 31. oktober, fekk utbetalt pengane først tre dagar seinare. - Dei fekk heldigvis pengane på lønnskontoen sin rett før helga, seier assisterande universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen til Uniforum.

Publisert 7. okt. 2008 12:47

50 nye stipendiat- og postdoktorstillinger er regjeringens satsing på UiO i budsjettet for 2009 som ble lagt fram i dag. 4 milliarder er foreslått bevilget til UiO for neste år. Det tilsvarer samme nivå som før hvileskjæret i 2007. - Et grått budsjett, kommenterer rektor Geir Ellingsrud til Uniforum fra en sydende Vandrehall på Stortinget i formiddag. Mens leder for Studentparlamentet, Heine Skipenes er godt fornøyd med lovnaden om 1000 nye studentboliger.

Ein mann i kvit frakk står framfor eit røntgenapparat
Publisert 11. aug. 2020 12:03

Odontologi måtte kjøpa inn spesialutstyr for over 1,4 millionar kroner då fakultetet etablerte ein eigen koronaklinikk for pasientar som trengte akuttbehandling i munnhola eller i kjeven. No ber dei Helsedirektoratet om å ta rekninga.

Publisert 6. des. 2000 14:50

Universitetet i Oslo får 84 millionar av dei 213,5 millionar kronene universiteta får i ekstraløvying etter budsjettforliket mellom sentrumspartia og Arbeidarpartiet. Det går fram av budsjettinnstillinga til KUF-komiteen.