Universitetet i Bergen anker Gulsvik-saken av prinsipp

Universitetet i Bergen vil anke saken mot lungelegen Amund Gulsvik.

PRINSIPIELT VIKTIG: Universitetsstyret vedtok i dag å anke saken mot Amund Gulsvik, trass i at de tapte fullstendig i Oslo tingrett før jul. Styret mener det er prinsipielt viktig å få avklart at slike forskningsmidler tilhører institusjonene, på tross av at dette ikke blir nevnt i kontraktene.

Foto: Dag Hellesund/På Høyden

I tingretten tapte Universitetet i Bergen og Helse Bergen fullstendig på alle punkter, og universitetet fikk etterpå kritikk for å ha gått til en dårlig begrunnet sak.

INNOVEST:

Selskapet ble opprettet i 1997. Eiere er Helse Bergen og Stiftelsen universitetsforskning Bergen (Unifob), med 50 prosent hver. Unifob er igjen kontrollert av UiB. 

Innovest har blant annet vært brukt til å administrere prosjekter med utprøving av legemiddel. 

I 2007 vedtok Kunnskapsdepartementet et nytt reglement for samarbeid mellom universitet og andre aktører. 

En gjennomgang gjort av revisjonsfirmaet KPMG viste i 2009 at det var vanskelig å få oversikt over virksomheten til selskapet. 

I 2010 ba UiB selskapet om nærmere informasjon, men daværende daglig leder Arne Godal nektet å gi innsyn. 

Forholdet mellom de to reelle eierne, UiB og Helse Bergen, har til tider vært anstrengt, blant annet på grunn av uenighet om hvor mye penger UiB skulle få for administrasjon og bruk av infrastruktur. 

Avtalen med Godals selskap ble sagt opp i 2013. Godal gikk til sak mot Innovest, men tapte på alle punkter i tingretten. Dommen ble ikke anket. 

Per Bakke ble politianmeldt av Helse Bergen, men saken ble henlagt etter etterforskning. Bakke ble også saksøkt av Helse Bergen, men partene inngikk forlik.

Amund Gulsvik ble saksøkt for 4,7 millioner kroner av både Helse Bergen og UiB. Men Gulsviks tidlegare arbeidsgivararar tapte fullstendig i Oslo tingrett, og måtte ut med over 3,2 millionar kroner i advokathonorar og uteståande løn til Gulsvik. I tillegg fekk dei blankt avslag frå retten på at dei eig pengane som framleis står på kontoen til Gulsvik, ca. 4 millionar kroner. 

Arne Godal har fått varsel om at kan bli saksøkt, mens styret i Innovest foreløpig ikke er gjenstand for noen rettsprosess. Offentligheten er nektet innsyn i et dokument som UiB har fått utarbeidet rundt et eventuelt juridisk ansvar for styremedlemmene i Innovest AS.

Helse Bergens mangeårige administrerende direktør, Stener Kvinnsland, satt i en årrekke som styreleder i Innovest.  

Med ett unntak har alle sakene om Innovest vært behandlet bak lukkede dører i universitetsstyret. 

Men i dag bestemte likevel universitetsstyret at de ønsker å anke saken til lagmannsretten, melder På Høyden.

– Styret har falt ned på denne konklusjonen etter over to timer med diskusjon. Vi går derfor i dialog med sykehuset om en mulig anke. Begrunnelsen er i all hovedsak å få avklart om dette var et institusjonsprosjekt, sier rektor Dag Rune Olsen.

I et omfattende søksmål har universitetet og helseforetaket sammen krevd rundt 8,7 millioner kroner fra den pensjonerte lungelegen og professoren, Amund Gulsvik. Forskningen ble gjort i selskapet Innovest, som var eid felles av institusjonene. Legemiddelselskapet GlaxoSmithKline finansierte et kolsforskningsprosjekt, og Gulsvik har i en årrekke fått utbetalt lønn for forskning han har gjort i prosjektet.

På tross av at de ikke er nevnt med et ord i kontrakten for prosjektet har Gulsviks to tidligere arbeidsgivere ment at de eier overskuddet fra prosjektet, men dette ble blankt avvist av Oslo tingrett da saken ble behandlet der før jul.

– Slik vi leser dommen var ikke dette for et institusjonsprosjekt å regne, men vi regner det som viktig å få avklart om det var det, slik at vi får en prinsipiell avgjørelse.

Jussprofessor Rune Sæbø har vårt innleid som rådgiver for universitetet i denne saken, og styrets avgjørelse skal være i tråd med hans råd.

– Vi mener at de fakta dommen er tuftet på er feil, og vi bestrider den.

Rettssaken med Gulsvik har så langt kostet UiB og Helse Bergen mer enn 2,4 millioner kroner i advokatutgifter, i tillegg til at partene må betale Gulsvik 600 000 kroner. 

Gulsvik er skuffet over at han igjen må møte i retten, stevnet av sine tidligere arbeidsgivere. 

– Jeg er skuffet over at det ble en anke, men jeg var forberedt på det, og tar det som det kommer. Jeg håper bare at jeg får beholde helsa, og er i form til en ny sak. Det er en betydelig belastning å bli saksøkt, men jeg oppfatter at jeg har et godt utgangspunkt før ankesaken, sier Gulsvik til På Høyden. 

 

 

 

Emneord: Økonomi, Etikk, Forskning Av Dag Hellesund/På Høyden
Publisert 11. jan. 2016 16:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere